tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

houston

VIETNAMESE COMMUNITY OF HOUSTON & VICINITIES
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Phụ Cận
7100 Clarewood Dr, Houston, TX 77036. See Map
Tel. 713-272-8624. Fax: 713-272-8632
Website: www.vnhouston.org Email: VNCH77036@yahoo.com
-------------------------------HoChiMinh

 

Cung Hoàng Kim's Show - August 25, 2012 .

Email về việc tổ chức Đại Hội Bất Thường của CD/NVQG/HK .

Bài nói chuyện của Ls. Hoàng Duy Hùng trong ngày hội Cộng đồng Indonesia Hải ngọai tại Los Angeles.

Houston: Fox News Nghị Viên Al Hoàng yêu cầu chánh án xóa hồ sơ hình sự cho Diane Tran.

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI . - Kỷ Niệm 6 Năm Thành Lập Khối 8406 Tây Úc - Victoria - New South Wales Úc Châu

ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI Đến tham dự Buổi Hội Luận Tố Giác Tội Ác Cộng Sản Việt Nam .

Thư mời của ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM .

Houston: Tin Vui Houston.

Houston: Tái Khai Trương Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng NVQG Houston - Niềm Hãnh Diện.

Dallas: Thỏa hiệp hủy bỏ vụ kiện ông Thái Hóa Lộc.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ: THÔNG BÁO Về việc ủy nhiệm công tác liên lạc và trả lời thắc mắc với Đồng Hương.

Thư Cảm Tạ Kính gởi tất cả thành viên trong Ủy Ban Yêm Trợ Nghị Viên Al Hoàng Tái Tranh Cử.

Tarant: Hình ảnh Tết Trung Thu "Bé Vui Trung Thu" 2011 do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarant tổ chức.

Houston: TÂM THƯ ỦY BAN TÁI TRANH CỬ NGHỊ VIÊN AL HOÀNG.

Dallas: Hội Tết Trung Thu Năm 2011.

Dallas: Thư cảm tạ và báo cáo kết quả bữa Cơm gây qũy pháp lý tại DFW.

Dallas: Dạ Tiệc Văn Nghệ Gây Qũy Pháp Lý DFW Ðêm 23-7-2011.

Dallas: Tâm Thư Ủy Ban Yểm Trợ Gây Quỹ Pháp Lý Dallas – Fort Worth.

Houston: Tuyên Cáo Chung của 5 Cộng Đồng Tiểu Bang Texas chống Tàu Cộng và Việt Cộng.

Dallas: Thư Ngỏ Kêu Gọi Yểm Trợ Pháp Lý Vụ Kiện 14 Triệu Mỹ Kim Tại Dallas, Texas.

Houston: Thông Báo: Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế năm 2011.

Dallas: Thư Mời Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận.

Louisiana: Thư mời của Cộng Đồng Việt Nam tại Louisiana.

Texas: Tin vui hạ cờ máu khỏi website của Đại học Texas.

Dallas: Thông báo Cộng đồng Dallas.

Houston: LỊCH TRÌNH TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30/04 TẠI HOUSTON.

Kính mời ký Thư Thỉnh Nguyện hạ cờ Việt Cộng tại Đại Học Texas/Austin

Xin Ký Tên Ủng Hộ Thư Gởi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Dallas: Tường Trình Buổi Họp Với Ban Quản Trị Saigon Mall.

Houston: THƯ CẬY ĐĂNG - Kính Gửi Quý Anh Chị Em trong NHÓM biểu tình chống LS Hoàng Duy Hùng và Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng NVQG Houston & Vùng Phụ Cận .

Dallas: THƯ MỜI Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas & Tarrant County.

Hình Ảnh: Cách Mạng Hoa Lài Đã đuợc khối Hoa Lư kéo đến Houston, Texas. USA.

Poster Tội Ác Cộng Sản dùng khi biểu tình.

Xin hãy cùng nhau đi bộ cho Việt Nam.

Houston: Thư mời tham dự Biểu Tình Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam.

Tarrant: THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP HỌC MỚI.

Tarrant: THÔNG BÁO KHẨN VỀ THAY ĐỔI LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM TÂN MÃO 2011.

Houston: Hình ảnh lễ Ra mắt Ban Chấp Hành Cộng Đồng Houston - Sunday Jan 13th, 2011.

Houston: Thư Mời Tham dự Lễ Tưởng Niệm Hoàng Sa.

Houston: ỦY BAN BẢO VỆ CHÍNH NGHIẢ QUỐC GIA HOUSTON Kêu gọi Biểu Tình lúc 11 giờ trưa thư Ba ngày 11 tháng 01 năm 2011 Trước Tòa Tổng Lảnh Sự VC

Dalworthington Gardens: Buổi Họp Báo Của Các Nạn Nhân Bị Kiện Tại DFW

Houston: Tin Tóa Án.

Tội ác Cộng sản Việt Nam - Slide Show.

Dallas: THƯ MỜI HỌP BÁO Tường trình các vụ kiện Liên quan đến ĐNH Thanksgiving năm 2009.

Dallas: Cuộc biểu tình chống Việt gian tại Dallas đêm 27-11-2010.

Dallas: TIN DFW BIỂU TÌNH CHỐNG VĂN CÔNG VC: 26-11-2010.

Dallas: LỜI MỜI GỌI BIỂU TÌNH Phản Ðối Ðại Nhạc Hội Thanksgiving 2010 tại Plano (Dallas).

Dallas: TUYÊN CÁO Phản đối Đại nhạc hội Thanksgiving năm 2010 - Dallas, Texas.

Dallas: Ý kiến của 1 Luật Sư về buổi biểu tình chống Đại Nhạc Hội Thanksgiving 2010 Tại DFW.

Arlington: Cờ Việt cộng ở trường Đại học Cộng đồng Tarrant đã hạ xuống.

Dallas: THƯ MỜI HỌP KHOÁNG ĐẠI KHẨN CẤP.

Houston: HĐĐD trả lời từng điểm cho HĐGS và Thông Cáo Đại Hội Khoáng Đại Bất Thường.

Houston: Cựu Chủ Tịch Hoàng Duy Hùng yêu cầu HĐGS công khai thảo luận.

Đại hội Thường niên 2010 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ kết thúc thành công viên mãn và ra Quyết Nghị 8 điểm.

Houston: Tham Dự Buổi Tranh Luận Giữa Hai Liên Danh Gió Mới và Tương Lai.

Dallas: Thư cảm tạ của các nạn nhận bị kiện tại Dallas-Fort Worth.

Melbourne: THÔNG BÁO CUỘC THI VIẾT VỀ HAI BÀ TRƯNG

Dallas: Hình Ảnh Buổi Yểm Trợ Gây Quỹ Pháp Lý DFW.

Houston: NHẤT NGUYÊN CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA VÀ NHẤT NGUYÊN CHỐNG CỘNG CHỦ NGHĨA.

Dallas: Uỷ Ban Yểm Trợ Gây Quỹ Pháp Lý DFW: THÔNG BÁO.

Houston: Sự Thật Một Số Sinh Hoạt Của Cộng Đồng Trong Những Ngày Qua.

Houston: Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Houston họp báo 1 giờ chiều Thứ bảy 28/08/2010

NV Al Hoàng trã lời trên báo Người Việt 14-8-2010

Dallas: THÔNG BÁO Hội Tết Trung Thu năm 2010

Missourie: Hình Ảnh Đại Hội Thánh Mẫu Dòng Đồng Công tại thành phố Carthage, Missourie 8/5/10-8/8/10.

Thầy Giáo cũ và Lá Cờ Vàng - Nguyễn Duy An.

Dallas: THÔNG BÁO DẠ VŨ GÂY QUỸ CHO CĐNVQG HẠT TARRANT.

San Jose: Thư Cám Ơn Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary R. Clinton.

Texas: Thư Mời Tham dự Dạ tiệc gây quỹ pháp lý của Cộng Đồng Dallas, Houston và Tarrant, Texas .

Đàm Vĩnh Hưng Sang Úc làm gì ?

Dallas: TÂM THƯ - Uỷ Ban Vận Động Gây Quỹ Pháp Lý.

Houston: Đại Hội Thế Giới Kỳ III - Chủ Đề: "Đáp Lời Sông Núi".

ÚC CHÂU: THÔNG BÁO KHẨN CỦA BAN CHẤP HÀNH CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU.

Houston: Thư Mời: Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn - Đại Hội thế giới kỳ III.

Texas: Ðại Hội Sư Ðoàn Nhảy Dù VNCH - Lần Thứ 30 Tại Arlington, Texas.

Dallas, Greenville: Thư mời dự lễ Phật Đản tại chùa Huyền Quang - GHPGVNTN.

Houston: Tường trình Buổi Đại Hội Khoáng Đại Bất Thường của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Vùng Phụ Cận (Ngày 23-5-2010)

Dallas: DFW, Texas Họp Khoáng Ðại Trình Bày Vụ Kiện: Frank Tín Vũ Thưa Kiện Các Vị Lãnh Ðạo Cộng Ðồng và Truyền Thông Thân Hữu.

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT: Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Bản Kiến Nghị đổi tên "Biển Nam Trung Hoa" thành "Biển Đông Nam Á"

Houston: THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI CỘNG ĐỒNG BẤT THƯỜNG.

Texas: Tuổi Trẻ & Quê Hương - Nguyễn Vân Tùng.

Houston: Biểu Tình 30-4-2010 Trước Tổng Lãnh Sự CSVN, Houston, Texas.

Dallas: DFW Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 Lần Thứ 35.

New York: ỦY BAN TỔ CHỨC DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ: SAIGON là chủ đề cho cuộc diễn hành năm nay.

New York: THÔNG BÁO - TÂM THƯ: ỦY BAN TỔ CHỨC DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ KỲ THỨ 25 NĂM 2010.

CĐNVQG Houston và Vùng Phụ Cận: Thông Báo Biểu Tình QH 30-4

Houston: Thư Mời Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Đêm Quốc Hận và Biểu Tình Ngày 30/4 tại Houston-Texas.

Trả lại danh dự cho VNCH- Hội Thảo 'Việt Nam , 35 Năm Nhìn Lại' tại Washington D.C

Dallas: ƯCV Andy Nguyen (Nguyễn Xuân Hùng) đã chiến thắng cử vẻ vang vào chức County Commissioner , Khu 2, Tarrant County , Texas .

Washington DC: Cần tìm thân nhân những chiến sĩ quân lực VNCH mất tích. - Đế làm phóng sự truyền hình .

Texas: Ls Hoàng Duy Hùng - Tâm Thư gởi Danny Quốc Đoàn.

Texas: Hội Kiến Giữa Phái Đoàn CĐNVQG Vùng DFW và Bà Marti VanRavenswaay, Đương Kim Uỷ Viên Hội Đồng Quận.

Texas: Ls Hoàng Duy Hùng phúc đáp bác Trương Như Phùng.

Điểm Son cho Hội SQTĐ New Orleans

Thư mời từ Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia Houston Texas.

Biểu Tình Chống Tòa Lãnh Sự Việt Cộng Tại Houston.Ngày 25 thánhg Ba, 2010.

Dallas Thông Báo Khẩn: Biểu Tình Trước Toà Tổng Lãnh Sự Cộng Sản Việt Nam Tại Houston.

Houston Thông Báo Khẩn: Tòa Tổng Lảnh Sự VC tại Houston sẽ Khánh Thành.

Houston: Quốc hận 30-4. Nhượng cờ vàng gởi đến tận nhà

Dallas: THÔNG BÁO ĐẠI LỄ GIỖ TỔ Hùng Vương và LỄ KỶ NIỆM Hai Bà Trưng.

Houston: Thông báo Nhà Hàng Cộng Đồng Bistro Crawfish và các món nhậu 3 ngày cuối tuần Spring Break 19, 20, 21 tháng 3.

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHỨC ĐẠI LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, KỶ NIỆM HAI BÀ TRƯNG VÀ NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 04 2010.

Lời Kêu Gọi Cùng Tổ Chức Đại Hội Toàn Quốc “Tình Lai Không Biên Giới - Amerasian Without Borders”.

Nguyễn Thái Học Foundation kêu gọi gỡ tên "China" trên bản đồ của National Geographic Society.

Dallas: THƯ MỜI Lễ Thượng Kỳ đầu năm Canh Dần.

Đại Hội Crawfish Cộng Đồng NVQG Houston & Phụ Cận.

Nguyệt Ánh: CD Những Mảnh Đời Việt Nam.

Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway, Đài Truyền Hình Little Saigon TV, Hiệp Hội Người Việt San Diego tổ chức Ngày Quốc Hận 30/04/1975.

Truy tố tội ác cộng sản Việt Nam - Trần Văn Tích.

Chào Cờ Đầu Năm Canh Dần 2010 và Khai Mạc Hội Chợ Chùa Liên Hoa, Houston.

"Việt Kiều" hay Việt Cộng ! - Phạm văn Tiền.

Hiện tượng "Trăm hoa đua nở" kiện các cộng đồng người Việt tỵ nạn CS: Chúng ta phải làm gì?

Tin Quan Trọng: Bản Tuyên Bố 8 Điểm của VAC-NORCAL về Việt Nam và Biển Đông.

Trung-úy hoa tiêu khu trục Nguyễn Văn Xanh.

Thông báo Khẩn: Tìm Thân Nhân Người Quá Cố.

Báo Cáo Sinh Hoạt: HỌP MỞ RỘNG VÀO CHIỀU CHỦ NHẬT NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2010

Tội ác Cộng Sản Việt Nam: Thuyền Nhân.

Ghi Danh Học Sử Dụng Máy Computer - Hạt Tarrant.

THÔNG BÁO HỌP MỞ RỘNG VÀO LÚC 2 GIỜ CHIỀU CHỦ NHẬT NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2010

Đài truyền hình Đức nói Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc Trung Cộng.

Phân Ưu cùng GĐ Ông Đỗ Văn Trảng Nhóm vietlist.us

Thông báo Đảng Cộng Hòa tuyển mộ chi bộ trưởng trong Cộng Đồng Người Việt.

Ls Hoàng Duy Hùng trả lời ông Nguyễn Đạt Thịnh về bài báo Houston Chronicle.

Ý kiến của ông Peter Vo về bài viết trên báo Houston Chronicle ...

Lễ Thượng Kỳ Trụ Cờ Mới Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant...

Tiệc mừng Ls. Hoàng Duy Hùng đắc cử Xin ghi lại một số hình ảnh Kỹ niệm...

Tin vui Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản. Ls. Hoàng Duy Hùng Đắc Cử...

Tâm Thư Cám Ơn và Mời Tham Dự Tiệc Đắc Cử. Ls. Hoàng Duy Hùng...

TÂM THƯ VẬN ĐỘNG BẦU CỬ NGÀY THỨ BẢY 12/12 CỦA AL HOANG. Ls. Hoàng Duy Hùng. ...

THÔNG BÁO: Kết quả phiên họp thứ Năm 3/12 vv hạ cờ Đỏ ở San Jacinto Community College...

THÔNG BÁO HỌP ĐỂ HẠ CỜ ĐỎ TẠI SAN JACINTO COMMUNITY COLLEGE. Được tin San Jacinto College, Houston TX, có treo cờ Đỏ Sao Vàng,...

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG THÁNG QUA. Ls. Hoàng Duy Hùng. Trong vài tháng qua, có 3 sự kiện chiếm sự chú ý...

THÔNG BÁO HỌP CỘNG ĐỒNG. Vào lúc 7 giờ tối thứ Tư 25/11/09 Tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, Để Thành Lập Ủy Ban Tổ Chức Tưởng Niệm Hoàng Sa & Trướng Sa...

Al Hoang and Nghi Ho win Viet-American Ballot Victory By Burt Levine. Vietnamese Americans car pooled, rode bikes and walked to polls...

Dallas: Khẩn Báo Chống "Văn Hóa Vận". Nguyễn Phong. Cộng đồng Dallas được điều hành bởi một số người tương đối trẻ...

Từ Aung San Đến Suu Kyi: Niềm Hãnh Diện và Hy Vọng Của Myanmar. Ls. Hoàng Duy Hùng. Ngày 26/9/2007 và tiếp tục vài ngày sau đó...

ĐIỂM QUA NHỮNG SÁCH LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT ĐẤU TRANH VỚI CSVN. Ls. Hoàng Duy Hùng. Ngày 1/2/2007, Nhóm Người Việt Nam Yêu Nước...

NHỮNG NHỨC NHỐI CỦA TRƯỜNG SA & HOÀNG SA. Ls. Hoàng Duy Hùng. Ngày 2/12/2007, Trung Cộng tuyên bố thiết lập cơ quan hành chánh...

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ CẢNH SÁT XỬ DỤNG VŨ LỰC QUÁ ĐÁNG? Chu tất Tiến - tka23 post. Mấy tháng gần đây, tại San Jose, Bắc California...

hoangsa----------------------------------

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamHome Page Vietlist.us

 


bottom