tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

Houston: Thông Báo: Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế năm 2011

Trân trọng kính mời tham dự Diễn Hành Quốc Tế tại New York

Kính thưa Quý Cơ Quan Đoàn Thể Hội Đoàn, Quý Cơ Quan Truyển Thông củng Quý Đổng Hương.

Theo thông báo của Cộng Đồng New York Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế sẽ tổ chức lúc 11:AM ngày Thứ Bảy 25 tháng 06 năm 2011.

Phái Đoàn Houston sẽ khởi hành đi NewYork lúc 07 giờ sáng ngày Thứ Tư 22/06.2011 tại Đài SaiGon Houston và trở về ngày 26/06/2011, đến Houston ngày 28/06/2011. Chúng tôi đã liên lạc Ban Tổ Chức dành phòng ngủ cho phái đoàn Houston tại Carter Hotel.


Trân trọng kính xin các Cơ Quan Đoàn Thể Hội Đoàn yểm trợ tài chánh cho Ban Tổ Chức Diễn Hành tại New York - Danh Sách Hội Đoàn và số tiền yểm trợ chúng tôi sẽ chuyển cho BTC Diễn Hành New York ký nhận và thông báo trên các Cơ Quan Truyền Thông Houston.

Riêng phái đoàn Houston kính xin quý Mạnh Thường Quân yểm trợ số Tiền Thuê xe, nếu tiền thuê còn thiếu sẽ chia đều. Chúng tôi đã có 2 tài xế cho xe Van Thứ Nhất.

Trân trọng,
TM Phái Đoàn Houston
Trương như Phùng


++++++++++++++++++++++++++++

New York Vietnamese-American Community ASSOCIATION
62 W. Kingsbridge Rd * Bronx, NY 10468
Tel. (347) 545-2920 + (347) 545-2882 + (347) 545-2923
Email: congdongnewyork@yahoo.com. Fax: (718) 892-4666

Thư Thông Báo Khẩn

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York vừa nhận Thư Thông Báo của cơ quan Di Dân và Văn Hoá Quốc tế sẽ thực hiện tổ chức Diễn Hành Văn Hoá Quốc tế năm 2011:

Thông báo đến các Cộng Đồng Di Dân chậm vì liên hệ và chờ thông báo của sở Cảnh Sát Thành Phố New York để không bị những trở ngại như năm 2010 vừa qua.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York Khẩn Thông Báo sơ khởi đến Quí Cộng Đồng, Quí Hội Đoàn và Quí Đồng hương chuẩn bị tham dự và yểm trợ cho ngày Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế năm 2011 được thành công tốt đẹp như mọi năm . ( Tâm Thư Mời gọi sẽ gởi tiếp theo ).

New York , ngày 20 tháng 4 năm 2011
TM/ BCH Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York
Nguyễn Trung Châu


https://sites.google.com/site/tochucnguoivietyeunguoiviet/


 

----o0o----

ToiAcCSVN

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom