tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Blog Bạn Đọc dành riêng cho thân hữu của Vietlist. Chúng tôi sẽ trân trọng đăng tải nếu nội dung bài viết không đi ngược lại chủ trương của Vietlist. Chúng tôi dành quyền không đăng tải nếu bài viết, sáng tác có những từ ngữ khiếm nhã, thiếu trung thực, mạ lị đời tư ... Kính chúc quý đọc giả dồi dào sức khỏe.

-----oooOOOooo-----

 

Trang Lm. Nguyễn Văn Lý.

Lộ Trình ôn hòa 10 bước - Thoát Tàu Cộng & Dân Chủ Hóa Việt Nam - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Cương Lĩnh Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

 

-------------oo0oo---------------


TRẢ LỜI VỀ ÔNG NGÔ KỶ - Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Tiểu sử Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý - Nguyễn Lý Tưởng - Nguyễn Sơn Hà.

Lời KHÓC GỌI CỨU NƯỚC Giai Đoạn Chung Kết tuần 142 ngày 6.9.2019 - Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Lời KHẨN GỌI CỨU NƯỚC Giai Đoạn Chung Kết tuần 141 ngày 30.8.2019 - Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Lời Kêu Gọi Khẩn Cấp Cứu Nước Giai Đoạn Kết Thúc tuần 139 ngày 16.8.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Lời Kêu Gọi Khẩn Cấp Cứu Nước Giai Đoạn Kết Thúc số 135 ngày 18.7.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Lời Khóc Gọi Khẩn Cấp Cứu Nước Giai Đoạn Quyết Liệt số 130 ngày 14.6.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Lời Khóc Gọi Khẩn Cấp Cứu Nước Giai Đoạn Quyết Liệt số 129 ngày 8.6.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Lời Khóc Gọi Khẩn Cấp Cứu Nước Giai Đoạn Quyết Liệt số 128 ngày 03.06.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Lời Khóc Gọi Khẩn Cấp Cứu Nước Giai Đoạn Quyết Liệt số 127 ngày 27.5.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Lời Khóc Gọi Khẩn Cấp Cứu Nước Giai Đoạn Quyết Liệt số 126 ngày 20.5.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Lời Kêu Gọi Khẩn Cấp Cứu Nước Giai Đoạn Mới số 125 ngày 13.5.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý.

Đáp ứng Chuyển biến mới - Bước 8 & 10 - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Lộ Trình ôn hòa 10 bước - Thoát Tàu Cộng & Dân Chủ Hóa Việt Nam - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Cương Lĩnh Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

DI CHÚC Phần IV & V = CHIẾN LƯỢC CỨU NƯỚC - Lm Nguyễn Văn Lý.

DI CHÚC Phần I - II & III CÓ THỂ LÀ LẦN CUỐI - Lm Nguyễn Văn Lý.

Đại Báo Động Cao Điểm Khẩn Cấp số 121 ngày 15.4.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý.

Đại Báo Động Cao Điểm Khẩn Cấp số 114 ngày 25.02.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý.

Chảo Lửa Lộc Hưng Đã Bừng Cháy - Lm Nguyễn Văn Lý.

Báo Động Đại Khẩn Cấp số 108 ngày 14.01.2019, dự phòng là lần cuối, thay mọi tuần. - Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Báo Động Đại Khẩn Cấp số 101 ngày 09.12.2018 - Lm Nguyễn Văn Lý.

Lời Khóc Gọi Xé Ruột Đại Khẩn Cấp tuần 98 - Lm Nguyễn Văn Lý.

Lời Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp tuần 93 - Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Lời Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp tuần 87 - Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Lời Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp số 17 - Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Quốc Dân Việt Ơi ! Hãy Tự Cứu Mình Gấp - Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Lời Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp số 15 kính gửi Toàn Quốc Dân Việt trong & ngoài Nước ! - Lm Nguyễn Văn Lý.

Lời Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp số 12 - Lm Nguyễn Văn Lý.

Lời Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp Số 10 - Linh mục Nguyễn Văn Lý.


-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us


bottom