tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Blog Bạn Đọc dành riêng cho thân hữu của Vietlist. Chúng tôi sẽ trân trọng đăng tải nếu nội dung bài viết không đi ngược lại chủ trương của Vietlist. Chúng tôi dành quyền không đăng tải nếu bài viết, sáng tác có những từ ngữ khiếm nhã, thiếu trung thực, mạ lị đời tư ... Kính chúc quý đọc giả dồi dào sức khỏe.

-----oooOOOooo-----

Trang Lm. Nguyễn Văn Lý.

Tòa án cộng sản Việt Nam,
Trò hề bỉ ổi ngàn năm chê cười,
Quan tòa kịch bản sẵn rồi,
Tai sai nô lệ xử người nào đây ?
30-7-2007
Lm. Nguyễn Văn Lý.

Lộ Trình ôn hòa 10 bước - Thoát Tàu Cộng & Dân Chủ Hóa Việt Nam - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Cương Lĩnh Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

NguyenVanLy
Lm. Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trước tòa án Việt cộng ngày 30.3.2007.

 

-------------oo0oo---------------


Tạm Từ biệt Quý Bạn Hữu 8406, PT TTVN, THQDV & Đau nhớ 50 năm Hiệp định Paris 27.01.1973-2023 !!! - Lm Nguyen Van Ly.

Phản đối Vladimir Putin đưa quân Nga cướp chiếm Ukraine - Lm Nguyen Van Ly.

Toàn Quốc Dân Việt Báo Động Khẩn Cấp Cứu Nước tuần 255 ! - Lm Nguyen Van Ly.

Toàn Quốc Dân Việt Báo Động Khẩn Cấp Cứu Nước tuần 245 ! - Lm Nguyen Van Ly.

Đạo Đức Với Các Phôi, Thai Nhi - Phương Pháp Billings, Australia. - Lm Nguyễn Văn Lý.

BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP CỨU NƯỚC tuần 241 - Lm Nguyen Van Ly.

BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP CỨU NƯỚC tuần 219 đợt 2- QUỐC TẾ ĐANG TĂNG ĐOÀN KẾT CHỐNG TÀU CỘNG - TOÀN DÂN VIỆT QUYẾT BẢO VỆ BIỂN ĐÔNG VIỆT - Lm Nguyen Van Ly.

Tuyên bố của Tập Hợp Quốc Dân Việt ngày 10.01.2021, phản đối Việt Cộng kết án tù 3 Bạn Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam tại Sài Gòn ngày 05.01.2021. - Tập Hợp Quốc Dân Việt.

TUYÊN BỐ VỀ CUỘC BẦU CỬ 2 HỆ THỐNG LẬP PHÁP và HÀNH PHÁP HOA KỲ ngày 03.11.2020 - TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT.

Tâm Kinh Linh Đạo - Lm Nguyễn Văn Lý.

BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP CỨU NƯỚC tuần 203 - ĐÃ CÓ THỜI CƠ GIÚP THÀNH CÔNG CỨU VIỆT NAM THOÁT TÀU THAM ÁC CỘNG - Lm Nguyen Van Ly.

BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP CỨU NƯỚC tuần 201 - Lm Nguyen Van Ly.

THQDV & Lm Nguyễn Văn Lý khẩn gọi tuần 196, ngày 18.9.2020 - Lm Nguyen Van Ly.

Giáo Luật Hội Thánh Công Giáo cấm Giáo Sĩ Công Giáo tham gia chính trị công quyền VC - Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý.

SỰ THẬT 100% CHÍNH XÁC VỀ HCM - ĐỂ CỨU NƯỚC, TOÀN QUỐC DÂN VIỆT CẦN HIỂU ĐÚNG RÕ HCM CƯỚP & TRAO TỔ QUỐC VIỆT NAM CHO TÀU CỘNG TỪ THỜI 1923-2020 THẾ NÀO ? - Lm Nguyễn Văn Lý.

THQDV & Lm Nguyễn Văn Lý khẩn gọi tuần 187, ngày 17.7.2020 - Lm Nguyen Van Ly.

SOS ! CỨU NƯỚC 181 - TOÀN DÂN CÀNG PHẢI KHẨN CẤP TỔNG BIỂU TÌNH CHỐNG VIỆT NÔ CỘNG LẬP ĐẶC KHU PHÚ QUỐC VÂN ĐỒN CHO TÀU CỘNG - THQDV+Lm NVL khẩn gọi 5.6.2020 - Lm Nguyen Van Ly.

Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam - Lm Nguyễn Văn Lý.

SOS ! CHỆT ÁC CỘNG ĐANG GIA TĂNG CƯỚP CHIẾM ĐẢO-BIỂN ĐÔNG VIỆT TOÀN QUỐC DÂN VIỆT PHẢI KHẨN CẤP CỨU NƯỚC tuần 174 ! - Lm Nguyen Van Ly.

Hiến Pháp Nước Việt Nam Dân Là Chủ - Dự thảo tháng 3.2020 do Quốc Dân Việt trong & ngoài Nước.

SOS ! KHẨN CẤP CỨU NƯỚC tuần 165 - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

SOS ! SOS ! SOS ! PHẢI KHẨN CẤP CỨU NƯỚC & CỨU ĐỒNG TÂM tuần 161 lần 3 - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

SOS ! SOS ! SOS ! PHẢI KHẨN CẤP CỨU NƯỚC tuần 160 lần 4 - Linh mục Nguyễn Văn Lý.

ĐƯỜNG KHẨN CẤP CỨU NƯỚC HIỆU LỰC = 3 GIẢI PHÁP + 3 MỤC TIÊU - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Báo Động Đại Khẩn Cấp tuần 151 của Tập Hợp Quốc Dân Việt ngày 08.11.2019. - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Lời Chứng Cáo Trạng số 28 HUYẾT LỆ TÂM THƯ của LINH MỤC TAĐÊÔ NGUYỄN VĂN LÝ - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Báo Động Đại Khẩn Cấp tuần 148 của Tập Hợp Quốc Dân Việt ngày 17.10.2019. - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Báo Động Đại Khẩn Cấp tuần 145 của Tập Hợp Quốc Dân Việt ngày 26.9.2019. - Lm Nguyễn Văn Lý.

Lời KHẨN GỌI CỨU NƯỚC Giai Đoạn Chung Kết tuần 144 ngày 20.9.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

TRẢ LỜI VỀ ÔNG NGÔ KỶ - Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Tiểu sử Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý - Nguyễn Lý Tưởng - Nguyễn Sơn Hà.

Lời KHÓC GỌI CỨU NƯỚC Giai Đoạn Chung Kết tuần 142 ngày 6.9.2019 - Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Lời KHẨN GỌI CỨU NƯỚC Giai Đoạn Chung Kết tuần 141 ngày 30.8.2019 - Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Lời Kêu Gọi Khẩn Cấp Cứu Nước Giai Đoạn Kết Thúc tuần 139 ngày 16.8.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Lời Kêu Gọi Khẩn Cấp Cứu Nước Giai Đoạn Kết Thúc số 135 ngày 18.7.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Lời Khóc Gọi Khẩn Cấp Cứu Nước Giai Đoạn Quyết Liệt số 130 ngày 14.6.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Lời Khóc Gọi Khẩn Cấp Cứu Nước Giai Đoạn Quyết Liệt số 129 ngày 8.6.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Lời Khóc Gọi Khẩn Cấp Cứu Nước Giai Đoạn Quyết Liệt số 128 ngày 03.06.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Lời Khóc Gọi Khẩn Cấp Cứu Nước Giai Đoạn Quyết Liệt số 127 ngày 27.5.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Lời Khóc Gọi Khẩn Cấp Cứu Nước Giai Đoạn Quyết Liệt số 126 ngày 20.5.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Lời Kêu Gọi Khẩn Cấp Cứu Nước Giai Đoạn Mới số 125 ngày 13.5.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý.

Đáp ứng Chuyển biến mới - Bước 8 & 10 - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Lộ Trình ôn hòa 10 bước - Thoát Tàu Cộng & Dân Chủ Hóa Việt Nam - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

Cương Lĩnh Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất, nối kết & giới thiệu.

DI CHÚC Phần IV & V = CHIẾN LƯỢC CỨU NƯỚC - Lm Nguyễn Văn Lý.

DI CHÚC Phần I - II & III CÓ THỂ LÀ LẦN CUỐI - Lm Nguyễn Văn Lý.

Đại Báo Động Cao Điểm Khẩn Cấp số 121 ngày 15.4.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý.

Đại Báo Động Cao Điểm Khẩn Cấp số 114 ngày 25.02.2019 - Lm Nguyễn Văn Lý.

Chảo Lửa Lộc Hưng Đã Bừng Cháy - Lm Nguyễn Văn Lý.

Báo Động Đại Khẩn Cấp số 108 ngày 14.01.2019, dự phòng là lần cuối, thay mọi tuần. - Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Báo Động Đại Khẩn Cấp số 101 ngày 09.12.2018 - Lm Nguyễn Văn Lý.

Lời Khóc Gọi Xé Ruột Đại Khẩn Cấp tuần 98 - Lm Nguyễn Văn Lý.

Lời Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp tuần 93 - Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Lời Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp tuần 87 - Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Lời Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp số 17 - Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Quốc Dân Việt Ơi ! Hãy Tự Cứu Mình Gấp - Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Lời Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp số 15 kính gửi Toàn Quốc Dân Việt trong & ngoài Nước ! - Lm Nguyễn Văn Lý.

Lời Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp số 12 - Lm Nguyễn Văn Lý.

Lời Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp Số 10 - Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Tiểu sử Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý - Nguyễn Lý Tưởng - Nguyễn Sơn Hà.

NguyenVanLy


-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us


bottom