tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Blog Bạn Đọc dành riêng cho thân hữu của Vietlist. Chúng tôi sẽ trân trọng đăng tải nếu nội dung bài viết không đi ngược lại chủ trương của Vietlist. Chúng tôi dành quyền không đăng tải nếu bài viết, sáng tác có những từ ngữ khiếm nhã, thiếu trung thực, mạ lị đời tư ... Kính chúc quý đọc giả dồi dào sức khỏe.

Trang Blog Nguyễn Chính Kết

-------------oo0oo---------------

Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lời kêu Gọi 15 Điểm - LM Tadeo Nguyễn Văn Lý.

“Thoát Trung”, “thoát Cộng” và “thoát Sợ”, cái “thoát” nào là nền tảng? - Nguyễn Chính Kết.

Kế hoạch xâm lấn Việt Nam theo kiểu “tằm ăn dâu” của Trung cộng, và sự tiếp tay đồng lõa của CSVN - Nguyễn Chính Kết.

Để cứu được đất nước, chỉ còn một phương cách: CSVN phải từ bỏ quyền lực - Nguyễn Chính Kết.

Tại sao CSVN không dám kiện Trung cộng ra trước tòa án quốc tế? - Nguyễn Chính Kết..

CSVN: ngu xuẩn trong điều thiện, nhưng... khôn lanh trong điều ác - Nguyễn Chính Kết.

Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát, hay không bỏ điều 4 hiến pháp mới là tự sát? - Nguyễn Chính Kết.

-------------oo0oo---------------

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us


bottom