tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Blog Bạn Đọc dành riêng cho thân hữu của Vietlist. Chúng tôi sẽ trân trọng đăng tải nếu nội dung bài viết không đi ngược lại chủ trương của Vietlist. Chúng tôi dành quyền không đăng tải nếu bài viết, sáng tác có những từ ngữ khiếm nhã, thiếu trung thực, mạ lị đời tư ... Kính chúc quý đọc giả dồi dào sức khỏe.

Trang Thơ Văn: Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ

-------------oo0oo---------------

ĐẦU NĂM ĐI CHÙA ĐÚNG CHÁNH PHÁP - Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ.

Thế nào là một vị Chân Tu - Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ.

ĂN TẾT ĂN CHAY HAY ĂN MẶN - Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ.

TIỀN LÀM ĐỘNG TÂM, TIỀN SINH BẤT TỊNH - Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tu.

Ý nghĩa của cuộc sống - TỲ KHƯU THÍCH CHÂN TUỆ. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, năm cũ sắp hết, năm mới sắp sang. Trước thềm năm mới, chúng ta hãy dành ít phút để suy tư, quán niệm: chúng ta đã làm gì cho cuộc đời mình được ích lợi...

Chữ Tâm trong đạo Phật.

LUẬT NHÂN QUẢ - TỲ KHƯU THÍCH CHÂN TUỆ.

TỨ NHIẾP PHÁP - TỲ KHƯU THÍCH CHÂN TUỆ.

Ân Oán Cõi Đời.

CÔNG ĐỨC VÀ PHÚC ĐỨC.

Cách xưng hô trong Phật giáo Việt Nam - Thích-Chân-Tuệ.

Tượng Phật & Tượng Bồ Tát.

QUÁN ÂM RA ĐỜI - Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ.

DÂNG SỚ CẦU AN CÚNG SAO GIẢI HẠN.

Đầu năm đi chùa.

Xuân Di Lặc.

Hạnh Phúc Ở Đâu ?

Ý Nghĩa Lễ Cầu Nguyện.

TÁM ĐIỀU MINH BẠCH VỀ TƯỢNG PHẬT NGỌC


-------------oo0oo---------------

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us


bottom