tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------


PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA
Thỉnh Cầu 2 vị Hòa Thượng & 2 vị Thượng Tọa Đính Chính 1.11.2010
*

TÁM ĐIỀU MINH BẠCH VỀ TƯỢNG PHẬT NGỌC
HAY
THƯ NGỎ số: 1499-CSPHTQ/VP
1.11.2010

KÍNH GỬI:

viengiactu@viengiac.de,

tudamhaingoai@yahoo.com; tudamhaingoai@gmail.com;

thichtamhoa@gmail.com; thichtamhoa@phapvan.ca,

tuvienhophap@yahoo.com, tuvienhophap@gmail.com,

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quí Ngài,

 

Ngày 29-10-2010 vừa qua, Ông Tuấn Phan cũng đã lên tiếng xác nhận chính Ông là tác giả bài viết đó, theo các dẫn chứng:
http://groups.yahoo.com/group/thaoluan9/message/76661
http://rfviet.com/forum35/showthread.php?t=96561

 

http://www.phapvan.ca/pv/default.asp?15659=5&596=2&759= 2678&59615=4
http://todinhtudamhaingoai.org/vn/default.asp?15659=5&596= 11&759=1232&59615=4
http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=31&759= 1527&59615=4
http://www.viengiac.de/vi/index.php?option=com_content&view= article&id=192:tam-dieu-cau-sam-hoi&catid=41:trien-lam-phat-ngoc&Itemid=57

http://www.daophatngaynay.com/vn/phat-phap/buoc-dau-hoc-phat/duc-tin/4421-Hoa-Man-Da-La-Chi-La-Hien-Tuong-Me-Tin.html

Giá trị tinh thần đích thực chính là Giáo Pháp của đức Phật. Người tu theo Phật nương theo hình tượng chư Phật, để lễ bái, cầu nguyện, cúng dường, phát tín tâm tìm hiểu những lời dạy của đức Phật để tu tập và áp dụng vào trong thực tế đời sống hàng ngày. Người tu theo Phật thấy và cảm nhận được pháp vị mầu nhiệm, thực tế của chánh pháp.  Từ đó, người tu theo Phật ngộ đạo, thoát khỏi cảnh vô minh, tà kiến, mê tín, dị đoan; không còn ngộ độc như bấy lâu nay. Người tu theo Phật khi đã khai mở được trí tuệ bát nhã, khác với trí thức thế gian, sẽ thấy giáo lý đạo Phật rất hữu ích cho đời sống thực tế của mọi người, giúp con người vượt qua được những phiền não và khổ đau, không phân biệt là Phật tử hay không là Phật tử.

8. Trong các buổi lễ, cầu nguyện là sự tập trung tâm trí, nhất tâm chuyển đổi vọng niệm mê lầm, xấu ác, trở nên thanh tịnh. Cầu nguyện vì thế chính là phương pháp quán chiếu, nhìn lại con người thật của mình, quan sát tâm tình, trừ khử tà kiến mê tín, khát vọng phàm tình, ích kỷ nhỏ nhen, ỷ lại yếu đuối. Cầu nguyện là một cách định tâm, định ý để chuyển hóa lòng mình, lòng người. Nếu hiểu chính xác ý nghĩa cầu nguyện thì cầu nguyện là một phương pháp tu tập, có giá trị tương đương với phương pháp thiền định, quán chiếu tự tâm.

- Cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc là lời cầu nguyện vị tha, đúng chánh pháp, trưởng dưỡng từ bi & trí tuệ.

- Cầu nguyện cho mình, gia đình mình, tôn giáo mình là lời cầu nguyện vị kỷ, phi chánh pháp, không từ bi & trí tuệ.

- Nếu ai cầu cũng được như ý, thế giới sẽ loạn, nhân sanh đảo điên. Không làm việc cầu giàu có. Không tu hành cầu vãng sanh. Không học hành cầu đỗ đạt. Các bên thù nghịch cầu nguyện đối phương biến mất. Trái đất chỉ còn thú vật, đất đá, cây cỏ! Thảm họa của sự cầu nguyện phi chánh pháp là như vậy đó! 

- Tóm lại, người Phật tử dù tại gia hay xuất gia, có chút phước báu, có chút trí tuệ, ngoài tín tâm ban đầu qua các hình thức lễ hội, sinh hoạt Phật giáo, nên phát tâm tìm hiểu cốt tủy của lời Phật dạy, hướng tín tâm đến chỗ chánh tín. Không nên tiếp tục để các tà sư - mang hình tướng xuất gia hay tại gia - già hay trẻ - hướng dẫn tín tâm ban đầu đến chỗ mê tín.

Từ mê tín đến cuồng tín, chỉ cách một sợi tơ !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Làm tại Canada, ngày 1.11.2010

Ban Biên-Tập PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA
Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ
Chủ-Nhiệm
108 - 123 Railroad St.,
Brampton, ON, L6X-1G9.
Tel: 647-828-1016

Email: cutranlacdao@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom