tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

Houston: Cựu Chủ Tịch Hoàng Duy Hùng yêu cầu HĐGS công khai thảo luận

Trong Lễ Bàn Giao giữa tôi và ông Phan Như Học, ông Peter Trần Dzũng nhân danh Hội Đồng Giám Sát (HĐGS) tuyên bố: “Từ trước đến nay chưa hề thấy có sự chuyển giao nào lại sòng phẳng tốt đẹp như kỳ này. Khi nhận nhiệm vụ Cộng Đồng trao lại cho Ls. Hùng là con số trừ và bây giờ Ls. Hùng trao lại là con số cộng và cộng rất nhiều. Chúng tôi đã xem hồ sơ sổ sách tài chánh và mọi sự tốt đẹp, ai có thắc mắc, xin hỏi HĐGS.”

Đúng vậy, hồ sơ tài chánh nhất là hồ sơ mua Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng đã để ở tại Trung Tâm hơn 2 năm cho bất kỳ một ai muốn xem. HĐGS đã xem nhiều lần và đã nhiều lần tuyên bố trong Đại Hội là tốt đẹp. Nhưng 3 tháng vừa qua HĐGS bỗng dưng dùng các phương tiện truyền thông ầm ĩ nói thanh tra tài chánh Cộng Đồng trong nhiệm kỳ của tôi, không hề thông báo hoặc mời tôi một lời nhưng họ dùng phương tiện truyền thông cũng như những họp báo mở rộng không có mặt tôi tấn công tôi đủ điều. Sau đó, Liên Danh Gió Mới trong buổi tranh luận do Đài BYN tổ chức còn dám kết án Hội Đồng Điạ Diện (HĐĐD) là mờ ám tài chánh và vi phạm luật pháp.

Vì sự đoàn kết và yên ổn của Cộng Đồng, tôi đã từng trả lời những vị nhân sĩ trong Cộng Đồng kính báo tôi sẵn sàng gặp gỡ HĐGS để trả lời bất kỳ thắc mắc gì của HĐGS nhưng HĐGS chối từ. Tôi cũng đã từng nhờ các cơ quan truyền thông như Đài BYN và Sài Gòn 900 AM sẵn sàng công khai hội thảo trả lời từng điểm với HĐGS nhưng họ chối từ. Chối từ đối thoại với tôi nhưng họ vẫn đơn phương tấn công tôi không cho tôi cơ hội để trả lời những cáo buộc sai trái.

Tôi xin chính thức khẳng định và yêu cầu như sau:

1. Khi giao Cộng Đồng lại cho tôi là con số trừ, tôi đã đóng góp tài chánh và vay mượn bạn bè nhất là ông Phan Như Học để tạo mãi cho Cộng Đồng Trung Tâm Sinh Hoạt như hiện nay. Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng do tôi lãnh đạo không hề có sự gian lận, thâm lạm hoặc hoang phí tài chánh của Cộng Đồng, ngược lại ai nấy đều đóng góp hy sinh rất nhiều. Tôi yêu cầu HĐGS công khai thảo luận với tôi trên các phương tiện truyền thông xem có chỗ nào là mờ ám hoặc hoang phí tiền của Cộng Đồng.

2. Tất cả thủ tục Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng do tôi lãnh đạo đều làm đúng với Điều Lệ Nội Quy và luật pháp 501c3 của Hoa Kỳ. Tôi yêu cầu HĐGS công khai thảo luận với tôi trên các phương tiện truyền thông xem chỗ nào sai pháp luật. Tôi sẵn sàng thảo luận việc HĐGS đã không hỏi ý Hội Đồng Đại Diện và quý đồng hương lại tự động lên Thành Phố ngăn chận $400,000 Thành Phố biểu quyết tân trang Trung Tâm cũng như phao tin về số tiền $363,000 của FEMA.

Nếu HĐGS không dám công khai thảo luận với tôi trên các phương tiện truyền thông thì quý đồng hương đã tự có kết luận. Nhân cơ hội này, tôi nhận lời mời và cũng kính xin quý đồng hương đến tham dự Đại Hội Khoáng Đại Bất Thường của Cộng Đồng do Hội Đồng Đại Diện đương nhiệm triệu tập vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 7/11/2010 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng.

Trân trọng,

Hoàng Duy Hùng, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Houston & Phụ Cận.

-------------------------

Phụ Bản: Những Văn Kiện HĐĐD Đã Trao Cho HĐGS:

Hồ sơ mua Trung Tâm đã để ở Trung Tâm hơn 2 năm trời cho ai muốn xem thì xem. HĐGS đã xem qua nhiều lần (qua loa hay chi tiết là việc của họ, không phải là trách nhiệm của HĐĐD) và ông Peter Trần Dzũng là Chủ Tịch HĐGS đã nhân danh HĐGS tuyên bố 2 lần trong Đại Hội Khoáng Đại và lần chót trong Lễ Bàn Giao giữa Ls. Hùng và ông Phan Như Học là HĐGS đã xem hồ sơ tài chánh và mọi chuyện tốt đẹp, ai thắc mắc gì thì hỏi HĐGS. Hồ sơ nguyên thủy này HĐĐD đã đưa một bản sao cho HĐGS. Hồ sơ nguyên thủy này gồm có những văn kiện như sau:

1. Letter of Intent là lá thư thể hiện Cộng Đồng muốn mua Trung Tâm, trong đó có địa chỉ email scott@stambush.com và fax 832-565-9000 để HĐGS liên lạc kiểm chứng xem giá tiền mua cũng như các văn kiện khác có đúng hay không.

2. Copy định giá của Harris County Appraisal. Nên nhớ, lượng giá của Harris County lúc nào cũng thấp hơn khoảng 20% vì các chủ nhân lúc nào cũng lên tranh đấu hạ giá thấp xuống để bớt tiền thuế hàng năm. Ai hành nghề địa ốc cũng như tất cả các gia chủ cũng biết điều này. Thí dụ một căn nhà giá thị trường là $200,000 nhưng gia chủ lúc nào cũng tranh đấu để chỉ trả thuế trị giá khoảng $150,000 hoặc $160,000. Harris County đánh giá Trung Tâm lúc đó trị giá $460,000. Người chủ cũ của Trung Tâm lúc đó đòi giá $600,000, Cộng Đồng ngã giá và đồng thuận là $502,000. Sau này First Texas Citizen Bank cũng đã làm một bản khảo giá độc lập trước khi cho Cộng Đồng mượn $400,000 và theo bản khảo giá này thì trị giá từ $500,000 trở lên là đúng với giá thị trường thời điểm đó. HĐGS cứ hỏi ngân hàng chuyện này.

3. Họa đồ (survey) của Trung Tâm.

4. Khế ước giữa Cộng Đồng và người chủ cũ. Khi kiểm tra lại, HĐGS thấy trang số 6 bị thất lạc và yêu cầu thì cần có thời gian để lục lại tìm lấy trang này. HĐĐD sau này đã cung cấp cho HĐGS trang số 6.

5. Copy cashier check $10,000 đặt cọc mua Trung Tâm

6. Title Insurance ký nhận bảo đảm trị giá $502,000 cũng như đã làm PSI report theo đúng quy tắc mua bán mà chính phủ đòi hỏi.

7. Memorandum mượn $100,000 và $10,000 của ông Phan Như Học trong đó có $50,000 tiền check và $60,000 tiền mặt do ông và gia đình dành dụm giúp cho Cộng Đồng có tiền mua Trung Tâm. Lúc đầu HĐGS không thấy copy của các ngân phiếu tổng cộng $50,000, ông Phan Như Học cần thời gian để lục lại copy của các ngân phiếu này và đã trao cho HĐGS.

8. Ngân phiếu $26,000 của anh Nguyễn Đình Minh Trị ký cho Cộng Đồng trong đó tặng $1000 và cho Cộng Đồng mượn $25,000 một năm không lấy tiền lời.

9. Promissory Note của Cộng Đồng $25,000 ký hứa trả cho anh Nguyễn Đình Minh Trị. Một năm sau, Cộng Đồng trả cho anh Nguyễn Đình Minh Trị $13,000 và Ls. Hoàng Duy Hùng móc tiền túi trả cho anh Nguyễn Đình Minh Trị $12,000, anh Nguyễn Đình Minh Trị trao lại bản chính của Promissory Note cộng thêm với đôi dòng ghi nhận đã được trả lại tiền đầy đủ.

10. Memorandum của Texas First Citizen Bank đồng ý cho Cộng Đồng mượn $400,000 chớ không cho mượn $500,000 như lúc đầu Cộng Đồng yêu cầu. Trong Memorandum này còn ghi rõ Ngân Hàng bỏ ra $1,975 để thuê người khảo giá (Independent Appraisal Report) trị giá của Trung Tâm và đã trả $1,650 để khảo cứu môi sinh (environmental report) của Trung Tâm.

11. Giấy nợ (Deed of Trust) $400,000 với Texas First Citizen Bank, trong đó ghi rõ luật sư Hoàng Duy Hùng là guarantor và đã lấy tài sản cá nhân ra bảo chứng cho việc mua Trung Tâm. HĐGS đòi coi hồ sơ này, Ls. Hùng cần có thời giờ đi lấy copy trao cho HĐĐD. HĐĐD thấy có nhiều chi tiết cá nhân của Ls. Hùng nên chỉ đưa cho ông Peter Trần Dzũng là Chủ Tịch HĐGS coi chớ không trao nạp bản sao.

12. Purchaser’s Closing Statement của Pinnacle Title trong đó ghi rõ giá mua là $502,000 và các chi phí khác. Cộng với tiền đặt cọc $10,000 trước đây và $400,000 của Texas First Citizen Bank cho mượn, Pinnacle Title Company còn đòi Cộng Đồng đưa thêm $98,077.65. Copy của tấm cashier check này bị thất lạc thì sau đó cần có thời gian để liên lạc với cơ quan chức năng lấy lại bản sao và đã đưa cho HĐGS.

13. Bằng Khoán (Warranty Deed) đứng dưới tên của Vietnamese Community of Houston & Vicinity.

14. Khế ước với D & K Construction Company để sửa phần trong của Trung Tâm là $69,000.

15. Invoice để sửa Canopy là $20,000.

16. Invoice để tráng 2 lớp nhựa đường mới là $30,000.

17. Bill 3 tháng của văn phòng cũ trả tiền nhà hàng tháng là $1597.50. (hiện nay mortgage của cộng đồng hàng tháng là $2625, ráng thêm khoảng $1000 một tháng mà chúng ta có cả một Trung Tâm để sinh hoạt mà về lâu về dài là của chúng ta).

18. Hồ sơ mua bảo hiểm cho Trung Tâm và check cá nhân Ls. Hùng trả cho tiền bảo hiểm là $4,377.89.

19. Giấy tờ nộp hồ sơ mở điện nưóc và những ngân phiếu cá nhân luật sư Hùng trà cho các chi phí này.

20. Copy ngân phiếu $1000.00 Ls. Hùng tặng Trung Tâm Sinh Hoạt và nhiều ngân phiếu cá nhân Ls. Hùng trả tiền đặt cọc cho nhà hàng và các thứ tiền lỉnh kỉnh khác.

21. Invoice của bà Darlene Weaver do bà Kim Nguyễn giới thiệu đòi tổng cộng $6000 (mỗi tháng trả $1000) để giúp Cộng Đồng xin ngân sách của chính phủ. Bà Darlene Weaver đã nộp 6 hồ sơ mà cuối cùng Cộng Đồng không nhận được đồng nào.

22. Copy của một số check từ account cá nhân của ls. Hoàng Duy Hùng trả tiền nhà, tiền điện, tiền bảo hiểm, v.v. cho Cộng Đồng.

23. Receipt $20,000 làm 2 cột cờ.

Sau khi xem hồ sơ nguyên thủy, HĐGS yêu cầu bổ túc và HĐĐD đã bổ túc như sau:

1. Seller’s Closing Statement. Ls. Hùng trả lời đây là của người bán, Title Company trao cho Ls. Hùng Closing Statement của người mua mà thôi. Nếu HĐGS muốn có copy của Seller Closing Statement thì cứ liên lạc với người bán ở email và fax nêu trên.

2. Cashier check $98,000 trả cho Pinnacle Title Company mà lúc đầu bị thất lạc. Ls. Hùng đã truy lục và trao cho HĐĐD và HĐĐD đã trao cho HĐGS.

3. Copy các checks tổng cộng $50,000 của ông Phan Như Học. Ông Phan Như Học đã truy lục và trao cho HĐGS.

4. Trang số 6 của Khế Ước Mua Trung Tâm vì khi copy đã để lộn trang 13. Ls. Hùng đã truy lục và đã trao cho HĐĐD và HĐĐD đã trao cho HĐGS.

5. Hồ sơ lúc đầu mượn $500,000 của nhà Bank. Ls. Hùng đã liên lạc với nhà Bank và lấy hồ sơ này trao cho HĐĐD và HĐĐD đã trao cho HĐGS để bổ túc.

6. Giấy tờ tài sản cá nhân Ls. Hùng trao cho ngân hàng để bảo chứng cho Cộng Đồng. (Đòi hỏi này có quá đáng hay không thì đồng hương tự nhận xét). Ls. Hùng có lấy giấy tờ này, trao cho HĐĐD. HĐĐD trao cho ông Chủ Tịch HĐGS Peter Trần Dzũng xem nhưng không cho copy vì có nhiều chi tiết cá nhân của Ls. Hùng.

7. Loan Statement từ đầu cho đến cuối tháng 8 năm 2010. Ls. Hùng đã liên lạc và lấy tất cả và HĐĐD đã trao cho HĐGS tài liệu này.

8. Toàn bộ danh sách những vị đã đóng góp mua Trung Tâm Sinh Hoạt. Danh sách này đã công bố trên các phương tiện truyền thông trước đây, từ 1 đồng trở lên, và ai đóng trên $500 thì có khắc “cục gạch” ở tại Trung Tâm. Thủ Quỹ Trương Khanh đã trao danh sách này từ đầu tới cuối.

9. Tất cả các receipts cho các buổi lễ của Cộng Đồng từ Đại Hội Crawfish, Lễ 25 Năm Thành Lập Cộng Đồng, Lễ Quốc Hận, v.v. Thủ Quỹ Trương Khanh đã trao cho HĐGS những gì Thủ Quỹ có.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom