tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------


AL HOANG RE-ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE
ỦY BAN TÁI TRANH CỬ NGHỊ VIÊN AL HOÀNG
801 CONGRESS ST #350
Houston TX 77002
Tel. 713-526-3399 Email: Al@Votealhoang.com; Votealhoang@gmail.com Website: Votealhoang.com

____________________________________________________________

TÂM THƯ
ỦY BAN TÁI TRANH CỬ NGHỊ VIÊN AL HOÀNG

(Bài cậy đăng)

Kính gởi quý cử tri Khu Vực F,
Đồng Kính gởi Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Phụ Cận,

Năm 2009 là năm khúc ngoặt của lịch sử của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Phụ Cận vì quý vị đã có một con em trong Cộng Đồng đã đắc cử Nghị Viên Thành Phố Houston Khu Vực F. Tiếng nói của người Việt trong dòng chính bắt đầu được sự chú ý như những sắc dân khác.

Trong gần 2 năm qua Nghị Viên Al Hoàng đã có những thành đạt đáng kể trong Thành Phố tạo sự nể trọng của các cấp chính quyền. Những thành đạt đó như sau:

1. Về vấn đề giảm thiểu tội ác, Nghị Viên Al Hoàng đã tranh đấu để có một trạm cảnh sát mới ngay trong Khu Vực F ở trên đường Regency Square và Harwin gần Sharpstown Mall và Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng để rồi liên tục trong 2 năm, tội ác đã giảm 20% ở Khu Vực F. Nghị Viên Al Hoàng đã dành rất nhiều thời giờ cùng đi tuần tra với các cảnh sát và khuyến khích các cảnh sát làm việc tận tâm và hiệu quả.

2. Về vấn đề đường xá và hạ tầng cơ sở,
Nghị Viên Al Hoàng tranh đấu để có con đường mới trên đường Wilcrest, trải nhựa đường mới trên đường Bissonnet và Beechnut, đang làm lại đường mới cho Boone giữa Bellaire và Harwin. Nghị Viên Al Hoàng cũng đã tranh đấu lấy được 20 triệu Mỹ Kim của Tirz để tái xây dựng lại đường Bellaire mới hoàn toàn từ đường Mary Bates tới Belt 8. Đây là một công trình to lớn và việc tranh đấu để được công trình này không phải dễ dàng. Đáng lẽ việc tái xây dựng này đã khởi công từ đầu tháng 7 nhưng vì có một số khó khăn nên được hoãn lại vài tháng, trễ lắm là đầu năm 2012. Nghị Viên Al Hoàng cũng vận động để Thành Phố Houston quyết định dẫn ống nước thải (sewer system) kéo ngang qua Chùa Việt Nam nên trong tương lai Chùa Việt Nam không còn gặp cảnh nước hôi thối nữa như đã từng phải chịu đựng trong 20 năm qua. Nghị Viên Al Hoàng cũng âm thầm vận động để Giáo Xứ Ngôi Lời có thể có một con đường ở lối sau ngõ hầu giúp thoát cảnh kẹt xe trong các lễ Chủ Nhật và các lễ lớn.

3. Về vấn đề kinh tế, Nghị Viên Al Hoàng đã cùng làm việc với Văn Phòng Thị Trưởng vận động đưa Đại Công Ty Emerson chế tạo và bảo trì các đồ gia dụng dời trụ sở trung ương của họ về ngay trong Khu Vực F trên đường Rogerdale và Belt 8. Công Ty Emerson đưa về cho District F vài trăm công việc và trung bình lương công nhân cho mỗi công việc là $100,000 một năm.

4. Về vấn đề sinh hoạt Cộng Đồng, Nghị Viên Al Hoàng tham dự hầu hết các phiên họp, đóng góp bảo trợ cho các superneighborhood và các cộng đồng trong đó có Cộng Đồng Ấn Độ, Trung Hoa, Pakistan, Bangladesh, Đại Hàn, Phi Luật Tân, Việt Nam. Nghị Viên Al Hoàng cũng giúp đỡ để cơ quan HUD của Thành Phố Houston giúp Cộng Đồng Người Việt gần $500,000 để tân trang Trung Tâm Sinh Hoạt và Cộng Đồng Đại Hàn cũng được $500,000. Cộng Đồng Bangladesh cũng đang được sự giúp đỡ của Nghị Viên Al Hoàng để có những ngân khoản tương tự cho Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. Nghị Viên Al Hoàng cũng làm việc với Bộ Công Viên để có ngân khoản 2 triệu Mỹ Kim dự trù năm 2015 sẽ xây trung tâm sinh hoạt mới cho Alief Community ở ngay đường Kirkwood và Bellaire.

5. Về vấn đề văn hóa, Nghị Viên Al Hoàng bảo trợ, tham dự và khuyến khích những buổi Diễn Hành Văn Hóa hàng năm của Alief. Alief Parade để cho các cộng đồng trong khu vực trao văn hóa của nhau.

6. Về vấn đề học vấn, nhờ sự khuyến khích
và bảo trợ của Nghị Viên Al Hoàng, những anh em trẻ Phi Luật Tân và Lion Club đã tổ chức được 2 lần Back To School Events ở Sharpstown Mall, năm đầu tặng 3500 back pack và dụng cụ học cho các sinh viên nghèo, năm 2011 đã tặng lên tới 7500 back packs và các học cụ. Nghị Viên Al Hoàng cũng phối hợp để giúp cho các trường charter school được những ngân khoản và sinh hoạt lành mạnh như trường KIPP, Harmony, và Montessori. Nghị viên Al Hoàng tham dự và khuyến khích nhiều buổi sinh hoạt và dạy kèm các học sinh vào lúc chiều tối để các em lên tinh thần và tránh những sinh hoạt không lành mạnh.

7. Về vấn đề y tế và sức khỏe, hàng năm Nghị Viên Al Hoàng xin Cơ Quan Y Tế giúp cho các cộng đồng và các tổ chức thiện nguyện như VN Teamwork để có hàng chục ngàn mũi thuốc chích ngừa, nhất là chích ngừa cúm heo khi nạn dịch này vừa xảy ra.

8. Về vấn đề chính trị dòng chính, Nghị Viên Al Hoàng tham gia giải quyết cách tích cực những vấn đề nóng bỏng của Thành Phố từ việc voluntary furlough (tình nguyện lấy ngày nghỉ không lương) đến giảm thiểu ngân sách (budget cut), vẽ lại làn ranh cho 11 khu vực của Thành Phố, cho đến việc phải lấy ngay các máy quay phim chụp hình phạt vượt đèn đỏ.

9. Về vấn đề chính trị dòng phụ, Nghị Viên Al Hoàng chứng tỏ là một người tranh đấu cho Dân Chủ & Tự Do, đấu tranh cách trực diện với Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng, và khi phát biểu thì không tương nhượng đến độ trong Thành Phố nhiều người gọi ông là một người chống Cộng quá khích. Trước mặt Tổng Lãnh Sự và phái đoàn Trung Quốc, Nghị Viên Al Hoàng từng khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam và CSVN không thể dâng hiến được những gì họ không có vì trước năm 1975 Hoàng Sa và Trường Sa thuộc quyền của Việt Nam Cộng Hòa nên văn thư năm 1958 của Thủ Tướng Cộng Sản Bắc Việt công nhận chủ quyền của Trung Quốc không có hiệu lực đối với 2 quần đảo đó. Nghị Viên Al Hoàng cũng hỗ trợ cho việc đổi tên đường Turtlewood thành Little Sàigòn, tuy có một vài ngộ nhận và sự vu cáo của một vài người Trung Quốc, sau hơn 2 tháng xem xét tang chứng và gặp gỡ nhân chứng, ngày 30/8/2011, Văn Phòng Điều Tra Độc Lập của Thành Phố (Office of Investigation General = OIG) và Văn Phòng Thị Trưởng đúc kết hồ sơ kết luận Nghị Viên Al Hoàng vô can trong vụ giả mạo chữ ký. Dầu có sự chống đối của một vài người Trung Quốc, Nghị Viên Al Hoàng vẫn cương quyết tiến hành việc đổi tên đường để mang lại vinh dự và dấu ấn cho người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại thành phố này.

Người Mỹ có câu châm ngôn đó là hòn đá ngăn cản lớn nhất thường thường xuất phát từ trong nội bộ chỉ vì do ngộ nhận hoặc hiểu lầm. Sau khi đắc cử, vì sự ngộ nhận hoặc hiểu lầm trong Cộng Đồng Người Việt, Nghị Viên Al Hoàng đã từng như muốn buông tay không muốn tái tranh cử và không muốn dính dáng đến sinh hoạt chính trị nữa. Nhưng, những người đã từng ủng hộ và bỏ phiếu cho Nghị Viên Al Hoàng không phải chỉ có người Việt mà còn nhiều sắc dân khác, họ nhắc nhở ông đó là ông không được coi trọng có một bên chỉ chú ý đến số nhỏ những người chống đối mà quên đi con số đông ủng hộ ông mong ông làm được những việc hữu ích và mong ông có tiếng nói thay cho họ trong chính trường. Với những thành quả trên của Nghị Viên Al Hoàng và còn nhiều thành quả khác nữa, những người ủng hộ Nghị Viên Al Hoàng đã có nhiều trăm thỉnh nguyện thư yêu cầu Nghị Viên Al Hoàng ra tái tranh cử để mang lại vinh dự và thành quả chung cho những ai đã và đang ủng hộ ông. Sau nhiều tháng ngày suy nghĩ ông đã nhận lời.

Sau cuộc kiểm tra dân số năm 2010, Khu Vực F đã được vẽ lại lằn ranh gồm có 17% người Á Châu, 20% da mầu, 25% da trắng, và 38% Hispanic. Khu Vực F cũ gồm có Sharpstown, Gulfton, và Westwood không còn nữa. Đối lại, Khu Vực F mới vẫn còn có Alief và thêm Westchase, Royal Oak, Shadow Creek, và Tanglewilde, ranh giới kéo lên phía tây qua Highway 6 và phía bắc tới Westheimer. Những chỗ mới trong Khu Vực F chiếm từ 50% tới 55% cử tri nên cuộc vận động tranh cử đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn y như lúc mới tranh cử ban đầu. Nhiều chính khách Hoa Kỳ, nhất là các chính khách Cộng Hòa, cho rằng nếu Nghị Viên Al Hoàng không ra tái tranh cử thì ghế Khu Vực F sẽ dễ dàng lọt vào tay một người Mỹ da trắng thuộc Đảng Dân Chủ. Nếu ghế District F mà mất cho người da trắng rồi thì coi như Cộng Đồng Người Việt mất tiếng nói trong dòng chính và sẽ rất là khó khăn để cho người Việt giành lại ghế này. Nếu Nghị Viên Al Hoàng tái đắc cử và làm hết nhiệm kỳ của ông thì đó là hình thức tạo uy tín cho người Việt và củng cố tiếng nói của người Việt trong Khu Vực F nhờ đó trong tương lai một ứng cử viên người Việt dễ dàng đắc cử hơn trong Khu Vực F. Nếu quý cử tri và quý vị thấy rằng Nghị Viên Al Hoàng là người có khả năng và đáng tin cậy để mang lại quyền lợi cho cử tri Khu Vực F nói chung và cho người Việt nói riêng, xin quý vị hãy cùng với chúng tôi để giúp cho Nghị Viên Al Hoàng tái đắc cử kỳ này. Xin quý vị cùng với chúng tôi giúp cho Nghị Viên Al Hoàng không những bằng tinh thần góp ý xây dựng, lời cầu nguyện, sự khuyến khích mà còn bằng cả thời giờ và vật chất. Thời giờ, xin quý vị giúp quảng bá các thành quả của Nghị Viên Al Hoàng cũng như lấy bảng Yard Sign cắm trong khu vườn của quý vị. Vật chất, xin quý vị tùy lòng hảo tâm đóng góp tài về cho Ủy Ban Tái Tranh Cử Nghị Viên Al Hoàng qua trang mạng Votealhoang.com hoặc gởi ngân phiếu về địa chỉ:

Al Hoang Campaign
801 Congress St. #350
Houston TX 77002.
Email: Al@Votealhoang.com; Votealhoang@gmail.com
Website: Votealhoang.com

Ủy Ban chỉ nhận những đóng góp của check hoặc credit cá nhân, không nhận đóng góp của các công ty (incorporation). Nếu đóng góp tiền mặt thì tối đa là $100. Mỗi cá nhân đóng góp tối đa là $5000 Mỹ Kim. Tuy nhiên, theo luật tranh cử, Ủy Ban chỉ báo cáo lên Thành Phố và Tiểu Bang Texas những đóng góp từ $50 trở lên. Tất cả sự đóng góp của quý vị đều được tri ân bởi Ủy Ban và bởi cá nhân Nghị Viên Al Hoàng, vì, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Nghị Viên Al Hoàng có thành công hay có tái đắc cử kỳ tới hay không là lệ thuộc vào quý vị, lệ thuộc vào tất cả các cử tri không phân biệt sắc tộc, nhưng vì là người Việt nên sự ủng hộ của người Việt là nền tảng quan trọng của Nghị Viên Al Hoàng.

Bầu cử chính năm nay sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba, ngày 8 tháng 11 năm 2011. Trước đó bầu cử sớm từ ngày thứ Hai 24 tháng 10 tới ngày thứ Sáu 4 tháng 11. Những địa điểm bỏ phiếu sớm vẫn ở những địa điểm quen thuộc như Trung Tâm Sinh Hoạt Lạc Hồng trên đường Wilcrest và Thư Viện Alief Henington trên đường Kirkwood gần nhà thờ Ngôi Lời.

Xin chân thành cám ơn sự quan tâm theo dõi và đóng góp của quý vị. Kình chúc quý vị thân tâm an lạc và tâm hồn minh mẫn để quý vị chọn người lãnh đạo xứng đáng của quý vị trong kỳ bầu cử tới của Thành Phố Houston.

Trân trọng,

Blakemore & Associates, Trưởng Ủy Ban Tái Tranh Cử Nghị Viên Al Hoàng.

----o0o----

ToiAcCSVN

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom