Home Page Vietlist.us   houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHỨC ĐẠI LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
KỶ NIỆM  HAI BÀ TRƯNG VÀ NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 04 2010

  Ngày 14 tháng 03 năm 2010. Tham dự buổi họp gồm có:

- Ban chấp hành CĐNVQG hạt Tarrant
- Hội đồng Quản Trị CĐNVQG Dallas
- Đại diện Hội Cao Niên Fort Worth
- Đại diện Hội Cao Niên Dallas
- Đại diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH
- Đại diện đoàn Thanh Niên Hồn Việt
- Đại diện đoàn Hưng Ca Việt Nam

Sau phần  tuyên bố lý do buổi họp và chào cờ mặc niệm, ông Nguyễn Kinh  Luân, chủ tịch CĐNVQG hạt Tarrant  trình  bày các vấn đề cấp thiết về thời gian tổ chức các ngày lễ quan trọng  sắp đến. Cử tọa bàn các vấn đề nhanh gọn và đưa đến các lịch trình sinh hoạt sau  đây:

1) Đại lễ giỗ Tổ Hùng Vương và lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng sẽ do CĐNGVQG hạt Tarrant  đảm trách và tổ chức tại trụ sở CĐNVQG hạt Tarrant vào lúc 11 giờ 30 sáng chủ nhật ngày 18 tháng 4 năm 2010 .

2) Lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 04 năm nay sẽ được Cộng đồng người Việt Quốc Gia Dallas tổ chức tại khuôn viên siêu thị Hong Kong Dallas từ 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối.

     Các vấn đề tổ chức và linh tinh cũng được cử tọa phê  chuẩn  thông qua.

     Buổi họp chấm dứt vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

     
Hoàng Văn Trí
Tổng Thư Ký
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant, Texas
469-693-8430 Email: trivanhoang@ gmail.com

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris