tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

covang

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẠT TARRANT VÀ VÙNG PHỤ CẬN

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP HỌC MỚI

-----o0o-----

Introduction to Computer

Time: 7:00-8:30 PM
(Mỗi Thứ Ba 03/01 - 05/17)
Lớp căn bản vi tính.
Lớp sẽ giới thiệu về những bộ phận cũng như cách xử dụng máy vi tính căn bản, Windows, Word, Vietnamese fonts, Emails và Internet.

Intermediate Computer

Time: 7:00-8:30 PM
(Mỗi Thứ Hai 02/28 - 05/16)
Lớp trung cấp vi tính.
Lớp sẽ học về thêm Word, Emails, Internet và những đề mục phức tạp hơn.

Web Design

Time: 7:00-8:30 PM
(Mỗi Thứ Tư 03/02 - 05/18)
Lớp lập trang web
Làm website cá nhân hoặc cho các cơ sở thương mại hầu quảng bá trên mạng internet.

Computer Assembly

Time: 10:00 – 11:30 AM
(Mỗi Thứ Bảy 03/05 - 05/21)
Lớp lắp ráp máy vi tính.
Lớp sẽ học về cách lắp ráp, cài nhu liệu và định hình (configure) máy vi tính. Học viên sẽ có khả năng tự tạo cho mình một máy vi tính từ các bộ phận rời.

Địa Chỉ:

Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVQG
Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận
2117 Roosevelt Drive • Suite F
Dalworthington Gardens • Texas 76013 - See Map.

Liên Lạc: Anh Lê Minh Lương
817-676-1934
LL_Le@yahoo.com


 

 

----o0o----

ToiAcCSVN

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom