tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

Thư cảm tạ của các nạn nhận bị kiện tại Dallas-Fort Worth

Chúng tôi, những nạn nhân bị kiện, vô cùng cảm kích và chân thành cảm tạ:

Đã và đang tổ chức gây qũy, gởi tiền ủng hộ pháp lý để giúp đỡ chúng tôi trang trải chi phí luật sư vụ kiện, vì cuộc biểu tình chống văn công Đàm Vĩnh Hưng tại Dallas-Fort Worth vào ngày 28 tháng 11 năm 2009. Đặc biệt, chúng tôi xin ghi ơn Ủy Ban Yểm Trợ Pháp Lý DFW và Quí anh chị đảm trách tổ chức gây quỹ tại Houston, suốt 2 tháng qua, đã bỏ nhiều thì giờ và công sức để tổ chức hai buổi tiệc gây qũy pháp lý rất đông đảo và thành công tại Dallas và Houston.

Sự đóng góp tích cực của quí vị là những tấm lòng vàng vô giá, không những chỉ yểm trợ về mặt tài chánh, mà còn là một ý nghĩa tinh thần quí giá, một niềm khích lệ an ủi phấn khởi cho chúng tôi với niềm tin là đằng sau chúng tôi luôn luôn có quí vị cùng chung vai gánh vác và hổ trợ.

Chân thành đa tạ,

Ngày 14 tháng 9 năm 2010

-------------oo0oo---------------

Hình Ảnh Buổi Yểm Trợ Gây Quỹ Pháp Lý DFW

source: http://picasaweb.google.com/caovung/NewFolder4?feat=email#

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

 

-------------oo0oo---------------

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom