tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

TUYÊN CÁO

Phản đối Đại nhạc hội Thanksgiving năm 2010 - Dallas, Texas


Chiếu tinh thần cuộc họp khoáng đại cộng đồng Dallas và Fort Worth ngày 7 tháng 11 năm 2010, nhằm thảo luận về Đại nhạc hội (ĐNH) Thanksgiving "Tiếu Vương Hội" năm 2010, tổ chức vào ngày 27 tháng 11 năm 2010 tại Plano (Dallas), với 26 ca-sĩ từ Việt Nam trong đó 9 nghệ sĩ thuộc Đoàn duyên dáng Việt Nam. Trân trọng tuyên cáo :

- Xét rắng : Chiếu Nghị-quyết 36, chương III điều 5 và chương IV điều 4, CSVN chủ trương gởi các nghệ sĩ từ Việt nam ra nước ngoài với mục tiêu lũng đoạn tinh thần tranh đấu chống CSVN của cộng đồng người Việt quốc gia ở hải ngoại.

- Xét rắng: Đoàn ca-sĩ duyên dáng Việt nam là một tổ chức tuyên vận dưới sự bảo trợ và điều khiển của Bộ Thông tin, Văn hóa, Thể thao và Du lịch do chính phủ Hà nội đưa ra nước ngoài để tô điểm chế độ và thực thi chính sách văn hóa vận của CSVN.

- Xét rằng : Đại nhạc hội (ĐNH) Thanksgiving năm 2010, được tổ chức đúng một năm sau ĐNH Thanksgiving năm 2009 đã bị cộng đồng, hội đoàn và đồng hương biểu tình rầm rộ phản đối, nguyên nhân đưa đến vụ kiện tại cộng đồng Dallas-Fort Worth hiện nay.

- Xét rằng : Ban tổ chức ĐNH Thanksgiving năm 2010, mặc dầu không nêu danh tính nhưng các số điện thoại ghi nhận trên quảng cáo cùng số với ĐNH Thanksgiving năm 2009, do ông Frank Vũ (tự Tín) tổ chức. Ông Frank Vũ là người đã đứng đơn thưa kiện các giới chức lãnh đạo và 2 cơ quan truyền thông vì cuộc biểu tình chống ĐNH Thanksgiving năm 2009.

- Xét rằng : Tiếp tục tổ chức ĐNH Thanksgiving "Tiếu Vương Hội" năm 2010 có tính cách khinh thường, thách đố tinh thần tranh đấu chống Nghi-quyết 36 CSVN và đi ngược lại nguyện vọng của cộng đồng người Việt tị nạn tại DFW.


ĐẠI HỘI QUYẾT ĐỊNH:

Thứ nhất : Cực lực phản đối và không chấp nhận tổ chức ĐNH Thanksgiving "Tiếu Vương Hội" năm 2010 tổ chức trong cộng đồng người Việt quốc gia Dallas-Fort Worth.

Thứ hai : Để tránh sự xáo trộn, phân hóa và bất ổn an sinh trong cộng đồng, yêu cầu Ban tổ chức hủy bỏ ĐNH Thanksgiving "Tiếu Vương Hội" năm 2010.

Thứ ba : Thiết tha kêu gọi quí đồng hương hưởng ứng tẩy chay ĐNH Thansgiving năm 2010. Yêu cầu quí vị phu huynh giải thích cho con cháu và các giới trẻ để các em không mua vé tham dự ĐNH này.

Thư tư : Kêu gọi các cơ quan truyền thông báo chí, đài phát thanh, truyền hình tiếp tay với chúng tôi tự chế, không vì lợi nhuận nhất thời mà phổ biến, quảng bá ĐNH Thanksgiving năm 2010.

Thứ năm : Ủy nhiệm hai cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, hạt Tarrant và Ủy ban Phát huy Chính nghĩa Quốc gia tổ chức một cuộc biểu tình tại địa điểm trình diễn ĐNH "Tiếu Vương Hội" vào ngày 27 tháng 11 năm 2010 tại Plano, Texas.

Làm tại Dallas-Fort Worth, ngày 7 tháng 11 năm 2009

Chủ tọa đoàn
Họp khoáng đại công đồng


Nguyễn Kinh Luân
Chủ tịch CĐ/NVQG Tarrant

Lê Lam Ngọc
Chủ tịch CĐ/NVQG Dallas

Thái Hóa Tố
Chủ tịch UB/PH/CNQG

Phan Văn Phúc
Khu Hội CTNCT

Đinh Văn Lai
Hội cao niên Dallas

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom