tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

www.Vietlist.us 

------------oo0oo-------------

Thỏa hiệp hủy bỏ đơn kiện ông Thái Hóa Lộc

(Liên hệ vụ kiện của ông Frank Vũ tại cộng đồng DFW)

Trước khi mời đọc bản "Thoả hiệp hủy bỏ vụ kiện ông Thái Hóa Lộc" (đính kèm bên dưới) - chủ nhiệm báo Người Việt Dallas - chúng tôi xin sơ lược qua vài sự vụ liên quan đến vụ kiện như sau.

- Đơn kiện ông Thái Hóa Lộc sẽ không xẩy ra, nếu không có vụ kiện của ông Frank Vũ kiện 7 nạn nhân trong Cộng đồng Dallas-Fort Worth đòi bội thường 14 triệu Mỹ kim, vì cuộc biểu tình chống Đại nhạc hội (ĐNH) có văn công Đàm Vĩnh Hưng vào tháng 11 năm 2009.

- Trong cuộc hỏi cung (deposition) với ông Frank Vũ đã khai ông Thái Hóa Lộc là tác giả tập báo nặc danh 16 trang phát hành vào tháng 11 năm 2009 để yểm trợ ông Frank Vũ tộ chức ĐNH nói trên.

- Nội dung tập báo nặc danh của ông Thái Hóa Lộc để đánh phá mạ lị những người trách nhiệm tổ chức biểu tình chống ĐNH và cho sao chép lại một số điện thư riêng tư (personal emails) vị phạm quyền tư hữu cá nhân (Privacy).

- Hơn 1 năm 11 tháng sau khi tập báo nặc danh nói trên phát hành, ngày 14 tháng 10 năm 2011 ông Thái Hóa Lộc đã thú nhận chính ông ta là tác giả của tập báo nầy. Ngoài ông Lộc cũng tự thú nhân tên Trần Nguyên Khang, người viết bài mạ ly phỉ báng trong tập báo cũng chính là ông ta (Thái Hóa Lộc).

- Vụ kiện ông Thái Hóa Lộc chỉ là một chiến thuật pháp lý (legal strategy) nhằm mục đích chống đỡ và vô hiệu hóa vụ kiện của ông Frank Vũ kiện 7 nạn nhân trong Cộng đồng DFW.

- Thỏa hiệp đính kèm đã đươc luật sự nộp tại tòa để xin hủy bỏ vụ kiện.

Cao Chánh Cương

--------------------


Thỏa hiệp hủy bỏ vụ kiện ông Thái Hóa Lộc


Settlement agreement to dismiss the lawsuit case NO. 10-14969
Plaintiffs : Cao Chanh Cuong, Thai Hoa To, Nguyen Kinh Luan
Defendant : Thái Hóa Lộc


Chúng tôi ký tên dưới đây đồng ý hủy bỏ vụ kiện tham chiếu với những thỏa thuận như sau.
We, the undersigned, agreed to the following to settle the above-referenced lawsuit.

1. Chúng tôi xác nhận quyền hành xử tự do ngôn luận được qui định trong hiến pháp Hoa Kỳ, trong đó có báo Người Việt Dallas do ông Thái Hóa Lộc làm chủ nhiệm.
We all agreed that the exercise of free speech including the press in the United States constitution is to be respected including Nguoi Viet Dallas newspaper published by Mr. Thai Hoa Loc.

2. Ông Thái Hóa Lộc xác nhận là tác giả của tập báo 16 trang với tựa đề là : Cao Chánh Cương, Nguyễn Xuân Hùng và Thái Hóa Tố. Các ông là ai ? trong đó có bài viết ký tên Trần Nguyên Khang là bút hiệu của Ông Lộc. Báo nầy dược bỏ lồng vào 3 tờ báo Bút Việt, Người Việt Dallas và Á châu Thời báo phát hành vào tháng 11 năm 2009.
Mr. Thai Hoa Loc affirmed that he was the author and publisher of a 16 page newspaper insert entitled: "Cao Chanh Cuong, Nguyen Xuan Hùng and Thai Hoa To. Who are you ?" in which an article written by Trần Nguyên Khang who is Mr. Lộc‘s pen name . This newspaper was inserted into 3 newspapers Bút Việt, Người Việt Dallas và Á Châu Thời báo issued on November 2009

3. Ông Thái Hóa Lộc hy vọng quí Ông Cao Chánh Cương, Thái Hóa Tố và Nguyễn Kinh Luan chấp nhận lời giải thích của Ông Lộc tập báo nói trên không có chủ đích làm tổn thương danh dự hay đả kích cá nhân.
Mr. Thai Hoa Lộc hopes Cao Chánh Cương, Thái Hóa Tố and Nguyễn Kinh Luân would accept Mr. Lộc’s explanation that he did not intend to hurt or attack any of you personally in his newspaper insert

4. Để tạo sự đoàn kết trong cộng đồng quí ông Cao Chánh Cương, Thái Hóa Tố và Nguyễn Kinh Luân hoan hỉ dồng ý hủy bỏ vụ kiện Ông Thái Hóa Lộc dẫn chiếu kể từ ngày ký thỏa hiệp này.
For the sake of solidarity in the community, Messr. Cao Chánh Cương, Thái Hóa Tố và Nguyễn Kinh Luân all delightly agreed to dismiss the referenced lawsuit against Mr. Thái Hoa Lộc

Date October 14, 2011

Đương đơn (Plaintiffs):


Cao Chánh Cương (Đã ký tên)
Thái Hóa Tố (Đã ký tên)
Nguyễn Kinh Luân (Đã ký tên)
Bị cáo (Defendant)
Thái Hóa Lộc (Đã ký tên)

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us


bottom