tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

www.Vietlist.us 

------------oo0oo-------------

Công Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant Texas,

tổ chức  Đại Hội Bất Thường CD/NVQG/HK trong Lễ Cuối Tuần 21-22-23 tháng 9 năm 2012

 

Kính thưa Ông Nguyễn Ngọc Tiên và ông Thái HóaTố , UBTT/HĐĐB/CD/NVQG/HK

Kính thưa quý vị Chủ Tịch các Cộng Đồng Thành Viên.

Kính thưa Ông Nguyễn Kinh Luân, Chủ Tịch Công Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant Texas,

Dù nhiệm kỳ 2009-2012 của HDCHTU/CD/NVQG/HK đã chấm dứt, nhưng theo quan điễm của HDCHTU, công tác ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG là công tác cần phải được khẫn cấp thi hành.

 

Vì vậy theo sự yêu cầu của Ủy Ban Thường Trực HĐĐB, chúng tôi sẽ liên lạc với Ông Nguyễn Kinh Luân,

Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant Texas,

để tùy theo nhu cầu sẽ cử nhân sự vào tiếp tay Ban Tổ Chức Đại Hội Bất Thườngđược tổ chức trong Lễ Cuối Tuần 21-22-23 tháng 9 năm 2012 như UBTT/HĐĐB vàCộng Đồng NVQG hạt Tarrant Texas ấn đinh.

 

Trân trọng thỉnh cầu quý vị Chủ Tịch các Cộng Đồng Thành Viên và quý Đại Biểu ghi nhận ngày ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG trong Lễ Cuối Tuần 21-22-23 tháng 9 năm 2012

và cố gắng dàn xếp thời gian để tham dư Đại Hội Bất Thường hầu giải quyết những khũng hoảng trầm trọng đang xãy ra trong CD/NVQG/HK.

Xin cám ơn quý vị

 

Trân trọng

Nguyễn Văn Tần - HTD

CT/HDCHTU/CD/NVQG/HK

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us


bottom