Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc Houston

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------------------

Vietnamese Community of Houston & Vicinities
Cộng Đồng NVQG Houston & Phụ Cận
7100 Clarewood Dr.
Houston TX 77036
Tel. 713-272-8624
Ngày 11/1/2009

Báo Cáo Sinh Hoạt năm 2009
Trong Phiên Họp Đại Hội Đặc Biệt 17/1/2010

Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, Hội Đồng Giám Sát, quý đảng phái, quý hội đoàn, quý cơ quan truyền thông, quý vị trưởng thượng, quý bạn trẻ, quý thân hào nhân sĩ, và quý đồng hương:

Ngày 1 tháng 4 năm 2010, Cuộc Thống Kê Dân Số 2010 (Census 2010) sẽ gởi đến từng nhà yêu cầu gia chủ ghi danh mọi người sống trong căn nhà đó. Họ chỉ cần biết ai sống trong căn nhà đó mà không đòi hỏi chi tiết về tình trạng di trú cũng như không được dùng chi tiết này để truy tố những người di trú bất hợp pháp. Tất cả những người ở trong căn hộ đó, dầu chỉ tạm trú như sinh viên du học, đều phải ghi danh. Nếu căn hộ nào không ghi danh gởi trả lại thẻ kiểm tra dân số, họ sẽ cho người đến tận nhà gõ cửa để hỏi thăm giúp ghi danh. Census 2010 cũng cho người đi đến tận hang cùng ngõ hẻm để đếm dân số vô gia cư. Census 2010 cũng thông cáo rầm rĩ nếu không kiểm tra đúng mức, một đầu người không được đếm thì thành phố và cộng đồng đó mất tối thiểu là $1500 tài trợ từ Liên Bang.

Với một đội ngũ quy mô cùng với phương pháp làm việc khoa học, Cuộc Thống Kê Dân Số sẽ có con số chính xác cho mọi sắc dân. Thống Kê năm 2000 cho rằng dân số Việt Nam ở Houston chỉ có 32,000 quá ít so với thực tế. Vì con số 32,000 này nên nhiều chính khách đã không có tầm nhìn và những kế hoạch cân xứng đối với cộng đồng chúng ta. Hy vọng với sự làm việc cật lực năm nay của Census 2010 và với sự cộng tác của quý vị, chúng ta sẽ có con số trên 100,000 người Việt ở Houston và Các Vùng Phụ Cận.

I. Cơ Chế:

Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và Vùng Phụ Cận Nhiệm Kỳ Năm 2008 – 2011 được bầu lên vào tháng 11 năm 2007 và sẽ mãn nhiệm vào 12 giờ khuya 31/12/2010.

Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng có 11 thành viên: 1. Ls. Hoàng Duy Hùng, Chủ Tịch; 2/ Đông Y Sĩ Nhất Nguyễn, Phó Chủ Tịch Nội Vụ; 3/ Bác Sĩ Trần Văn Thuần, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ; 4/ Nghệ Sĩ Viễn Phương, Tổng Thư Ký; 5/ Cô Cavatina Trương Khanh, Thủ Quỹ; 6/ Ls. Teresa Ngọc Hoàng, cố vấn pháp luật; 7/ Bác sĩ Kìm Anh, Ban Kế Hoạch; 8/ Kỹ sư Francis Bùi, Ban Dòng Sinh Hoạt Chính; 9/ Cô Đỗ Tú Uyên, Ban Dòng Sinh Hoạt Chính, 10/ Cô Phạm Uyên Quân, Ban Giới Trẻ và Thể Thảo; và 11/ Cô Annie Trịnh, Ban Giới Trẻ và Thể Thao.

Tháng 2 năm 2009, vì công việc, cô Annie Trịnh từ nhiệm, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng đã điền khuyết, biểu quyết chọn ông Phan Như Học thay thế. Hội Đồng Đại Diện cũng biểu quyết chọn ông Phan Như Học ở cương vị Giám Đốc Điều Hành (Chief Executing Officer – CEO) để giúp luật sư Hoàng Duy Hùng điều hợp công việc thường trực. Quyết định này được huyển qua Hội Đồng Giám Sát chấp thuận theo đúng thủ tục và Hiến Chương của Cộng Đồng. Sau đó, Hội Đồng Giám Sát đã công bố vai trò của ông Phan Như Học trong một phiên họp mở rộng vào tháng 6 năm 2009.

Cơ chế của Cộng Đồng đương nhiệm có Hội Đồng Giám Sát gồm 7 thành viên: 1. Ông Peter Trần Dzũng, Chủ Tịch, 2. Đại Tá Nguyễn Văn Nam, Cố Vấn; 3. Nhà văn Trần Kim Vy; 4. Ông Hoàng Bách (Đài TNT); 5. Ông Vân Đình; 6. Ông Nguyễn Quốc Bình (Đài SBTN); và, 7. ông Bùi Ngọc Tuyền. Nhiệm kỳ của Hội Đồng Giám Sát sẽ mãn vào 12 giờ khuya 31/06/2010, 6 tháng trước Hội Đồng Đại Diện. Hội Đồng Giám Sát có nhiệm vụ trông coi không để cho Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng làm sai trái những điều khoản trong Đỉều Lệ và Nội Quy của Cộng Đồng.

Hiện nay Cộng Đồng chưa có Hội Đồng Cố vấn hoặc Hội Đồng Chấp Hành.

Ngày 12 tháng 12 năm 2009, Ls. Hoàng Duy Hùng đắc cử Nghị Viên Thành Phố Houston, và vì có những mâu thuẫn về quyền lợi, ngày 14 tháng 12, 2009, luật sư Hoàng Duy Hùng nộp đơn xin từ nhiệm. Hội Đồng Đại Diện đã cứu xét và chấp nhận Đơn Từ Nhiệm của luật sư Hoàng Duy Hùng. Sau đó, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng đề cử người thay thế. Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng lần lượt bàn qua từng trường hợp của Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Ngoại Vụ, Tổng Thư Ký cũng như các thành viên khác trong Hội Đồng Đại Diện, vị nào cũng có những lý do riêng để từ chối, sau cùng, mọi người đề nghị ông Phan Như Học, ông Phan Như Học nhận lời, và Hội Đồng Đại Diện đã biểu quyết 100% tín nhiệm ông Phan Như Học ở cương vị Chủ Tịch thay thế cho luật sư Hoàng Duy Hùng.

Sau khi Hội Đồng Đại Diện chấp thuận Đơn Từ Nhiệm của luật sư Hoàng Duy Hùng và đã đề cử ông Phan Như Học thay thế, Hội Đồng Đại Diện chuyển đến Hội Đồng Giám Sát quyết định này và đã được Hội Đồng Giám Sát chấp thuận theo đúng thủ tục và Hiến Chương của Cộng Đồng.

II. Bản Chất và Tài Khoản:

A. Bản Chất: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Phụ Cận được thành lập năm 1983 với một cơ chế là một tổ chức vô vị lợi (non-profit organization) hoạt động theo đúng quy định của Bộ Luất Thuế Liên Bang 501(c)(3).

Vì là một tổ chức vô vị lợi nên Cộng Đồng không phải là một chính quyền, không phải là một tổ chức hay đảng chính trị, không được hoạt động chính trị, nhưng có quyền có thái độ chính trị. Cộng đồng không được hoạt động, vận động, hay gây quỹ cho một ứng cử viên hay một đảng chính trị vì đó là sinh hoạt chính trị. Tuy nhiên, Cộng đồng có thái độ chính trị là dứt khoát không chấp nhận cơ chế và chủ nghĩa cộng sản. Cộng đồng có thái độ chính trị là cổ suý cho tự do và nhân quyền ngay tại Hoa Kỳ và ở Việt Nam.

Vì là một tổ chức vô vị lợi, cộng đồng không thu thuế của ai, không có quyền áp đặt quan điểm trên bất cứ một cá nhân hay một tổ chức. Mọi chuyện, Cộng đồng chỉ có quyền hỗ trợ hay góp ý hoặc điều hợp mà thôi. Ngay cả các thành viên trong Cộng Đồng, ai thương thì đến giúp Cộng Đồng, ai ghét đánh phá Cộng Đồng thì Cộng Đồng cũng chịu. Vì không có lương bổng và không có quyền lực nên tất cả sự điều hợp của cộng đồng dựa trên ý thức và tình nguyện của quý đồng hương.

B. Tài Khoản: Từ 26 năm qua, Cộng đồng không có cơ sở thương mại để có nguồn thu nhập. Hiện nay, Cộng đồng chưa có một ngân khoản tài trợ nào của chính phủ các cấp hay của bất kỳ một công ty nào. Trong tương lai gần, Cộng Đồng sẽ nhận ngân khoản (match fund) $400,000 từ Thành Phố Houston để tân trang lại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. Nguồn thu nhập chính yếu của Cộng đồng là sự hy sinh của Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng và các đóng góp của quý đồng hương.

Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng được tậu mãi và khánh thành vào tháng 3 năm 2008. Tổng số tiền mua và sữa chữa là khoảng $750,000. Ông Phan Như Học cho mượn $100,000 không tiền lời và hiện giờ số tiền này chưa hoàn trả lại cho ông Phan Như Học. Luật sư Hoàng Duy Hùng lúc đầu cho Cộng Đồng mượn $25,000, nhưng sau vì các sinh hoạt của Cộng Đồng, nhất là phải trả cho ông bà Phan Đình Minh Trị tiền cho Cộng Đồng mượn trước đây cũng như chi trả cho vé số trúng độc đắc xe Acura, luật sư Hùng đã bơm thêm tiền vào, tổng cộng hiện nay đã Cộng Đồng còn mượn luật sư Hùng $70,000. Ngoài ra, Cộng Đồng còn nợ Ngân Hàng khoảng $395,000, và luật sư Hoàng Duy Hùng đã dùng tài sản riêng để thế chấp cho Cộng Đồng. Hàng tháng Cộng Đồng phải trả tiền mortgage khoảng $2200.

III. Các Sinh Hoạt Trong Năm 2009:

Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng hàng tuần họp 1 lần, nhiều khi 2 lần 1 tuần để bàn thảo và biểu quyết các sinh hoạt của Cộng Đồng. Tất cả các phiên họp đều có biên bản.

Dầu không có ngân khoản trợ cấp của chính phủ, của các công ty hay của bất kỳ một cá nhân nào trong năm 2009, do sự hy sinh của Hội Đồng Đại Diện và của quý đồng hương, trong năm 2009, Hội Đồng Đại Diện đã làm các công việc sau đây:

A. Tích Cực:

 1. Tháng Giêng 2009, tổ chức phiên họp mở rộng tường trình kết quả một năm sinh hoạt của Cộng Đồng.
 2. Thành lập Tiếng Nói Cộng Đồng do Tổng Thư Ký Viễn Phương làm Chủ Nhiệm, cho tới ngày hôm nay đã in ra 12 số, tháng vừa rồi mỗi số 10,000 ấn bản phát hành cho 5 cộng đồng ở Texas và ngày 30/1/2010 tổ chức Lễ Sinh Nhật 1 năm.
 3. Tham gia liên tục tất cả các chương trình phát hình phát sóng trên các đài phát thanh và truyền hình để tường trình và cập nhật hóa sinh hoạt của Cộng Đồng đến quý đồng hương.
 4. Hỗ trợ và tham gia các cuộc biểu tình liên tục hầu như 3 tháng một lần trước Tổng Lãnh Sự Quán Trung Cộng chống Trung Cộng xâm lăng Việt Nam và Cộng Sản Việt Nam bán nước do Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ tổ chức.
 5. Liên tục và phối hợp chung 5 cộng đồng tại Texas gồm có Austin, San Antonio, Dallas, Forth Worth và Houston để 5 Cộng Đồng có tiếng nói thuần nhất trong dòng sinh hoạt chính cũng như trong các công việc hỗ trợ dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.
 6. Tham gia hầu hết các buổi tất niên và tân niên của các hội đoàn ái hữu trong Cộng Đồng.
 7. Hỗ trợ và tham gia Hội Thảo Trường Sa và Hoàng Sa do Hội Ái Hữu Hải Quân tổ chức.
 8. Cuối tháng 2 đầu tháng 3, Cộng Đồng cộng tác với Tổ Hợp Luật Sư Tammy Trần giúp 20 công nhân Việt Nam bị CSVN lừa do những công ty môi giới Việt Nam tại đây cộng tác với Cộng Sản Việt Nam. Hiện nay Cộng Đồng vẫn tiếp tục giúp đỡ họ dầu rằng luật sư thụ lý hồ sơ là ông John O’Quinn bị tử nạn.
 9. Tổ Chức Lễ Giỗ Hùng Vương cách linh đình trang trọng do ông Lưu Quý Tùng làm Trưởng Ban Tổ Chức vào ngày rằm tháng 3 năm 2008.
 10. Tổ chức Ngày 30/4 với nhiều ngàn người tham dự.
 11. Tổ chức 2 buổi Đại Hội Crawfish tạo tình thân trong cộng đồng, gặt hái nhiều thành quả cả hai mặt tinh thần lẫn vật chất.
 12. Tổ chức Hội Thảo Bauxite, Hoàng Sa, và Trường Sa tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng do tiến sĩ Mai Thanh Truyết và giáo sư Phan Văn Song làm diễn giả.
 13. Hỗ trợ và tham dự những ngày đại lễ của Giáo Hội Phât Giáo Việt Nam Thống Nhất, nhất là Đại Lễ Tang của Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang,
 14. Lễ Nhậm Chức Tăng Thống và Phó Tăng Thống của hai Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ trong nước và Thích Hộ Giác ở Houston.
 15. Cùng với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức hội thảo Bauxite và Bất Tuân Dân Sự vào tháng 5 do kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa làm diễn giả.
 16. Giữa tháng 6, Cộng Đồng tổ Chức Phiên Họp Mở Rộng để báo cáo sinh hoạt 6 tháng và thông qua vai trò Giám Đốc Điều Hành của ông Phan Như Học.
 17. Hỗ trợ và tham gia Đại Lễ Quân Lực VNCH do Hội Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức mà ông Tạ Ngọc Hào làm Hội Trưởng tổ chức.
 18. Điều hợp phái đoàn Houston 95 người tham dự Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế ở New York, tặng Ban Tổ Chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế $1000.
 19. Liên tục hạ cờ Đỏ và thượng cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong các trường tiểu học và trung học.
 20. Gặp trở ngại trong việc thượng cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ở University of Houston. Dân Biểu tiểu bang Hubert Võ đệ trình Dự Luật Hạ Cờ Đỏ tại tiểu bang, UH đã phải hạ cờ Đỏ nhưng lại không chịu thượng cờ Vàng.
 21. Cuối tháng 7 năm 2009, Cộng Đồng tổ chức Lễ Vinh Danh Dân Biểu Hubert Võ một cách rất trang trọng trong việc ông đã đệ trình Đạo Luật Hạ Cờ Đỏ.
 22. Tổ chức hỗ trợ Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và ông Nguyễn Quốc Bảo ra mắt DVD Sự Thật Về Hồ Chí Minh với khoảng 1700 người tham dự.
 23. Tháng 8, 2009, tham gia Lễ Tưởng Niệm 1 năm 17 giáo dân tử nạn trên đường hành hương Thánh Mẫu Missouri.
 24. Cuối tháng 8 và đầu tháng 9, 2009, hỗ trợ và tham gia với Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ thắp nến cầu nguyện cho Giáo Xứ Thái Hà và Giáo Phận Vinh.
 25. Tổ chức buổi đấu giao hữu 4 đội túc cầu của các anh em trẻ do anh Phạm Văn Đức, trưởng ban thể thao của Cộng Đồng chịu trách nhiệm. Sau đó, Cộng Đồng đặc cử và yểm trợ tài chánh cho Đội Túc Cầu của Houston qua thi đấu giao hữu với các đội túc cầu khác ở California.
 26. Tháng 9, hỗ trợ và phối hợp với Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ tổ chức Biểu Dương Lực Lượng với nhiều ngàn người tham dự phản đối Hà Nội thành lập Tổng Lãnh Sự tại Houston do ông Lê Dũng lãnh đạo. Cho tới ngày hôm nay, CSVN đã không thể công khai thành lập Tổng Lãnh Sự Quán như họ đã huênh hoang rêu rao là sẽ thành lập được trễ lắm là cuối tháng 9 năm 2009.
 27. Hàng tháng giúp đỡ cho các đồng hương rất nhiều chương trình an sinh xã hội như nạn than bão Ike, xin thẻ vàng, chích ngừa y tế, xin việc làm, v.v.
 28. Tham gia các buổi điều trần của thành phố đề xin ngân khoản match fund $400,000 sửa chữa Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng.
 29. Vận đồng quý đồng hương tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thành phố vào tháng 11 và tháng 12.

B. Tiêu Cực:

Vì không ai trả lương cho Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng, tất cả các công việc đều là thiện nguyện, hầu như việc nào cũng móc tiền túi ra lo cho Cộng Đồng, và vì công việc của Cộng Đồng quá nhiều, nên Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng đã có những thiếu sót hoặc không thể hoàn tất những nhiệm vụ của mình được.

1. Những phối hợp giữa Cộng đồng và các hội đoàn cũng chưa được chặt chẽ. Trong những ngày qua, nhiều hội đoàn trong Cộng Đồng thay đổi địa chỉ mà không thông báo hoặc không cập nhật với Cộng Đồng nên nhiều thư từ gởi ra bị trả về. Kính mong quý hội đoàn giúp Cộng Đồng trong việc cập nhất hóa địa chỉ, điện thoại, điện thư và email.

2. Một vài đồng hương vẫn tiếp tục cấu kết với những người ở xa dai dẳng dựng chuyện vu khống trên các diễn đàn điện tử “đánh” cá nhân luật sư Hoàng Duy Hùng và Cộng Đồng là “Cộng Sản” hoặc làm việc độc tài độc đoán mà không có bằng cớ. Những người ở xa thì là những người ra vào Việt Nam để “tìm thú vui” với con cháu và đã từng được nhiều người cảnh boá nhưng họ vẫn tảng lờ. Coi lại trong danh sách những đồng hương ở Houston thì những người này chưa đóng góp cho Cộng Đồng đồng nào hết. Họ cũng không tham gia các sinh hoạt của Cộng Đồng trong những năm qua. Cộng Đồng nhờ họ giúp đi hạ cờ máu trong các trường của Hoa Kỳ thì họ trốn nhưng họ lại chụp mũ cho Cộng Đồng là Cộng Sản trong khi đó Cộng Đồng hầu như tháng nào cũng đi đến các trường để hạ cờ máu CSVN xuống!

Chắc chắn Cộng Đồng có những khuyết điểm, Cộng Đồng lắng nghe góp ý của mọi người trong tinh thần tôn trọng và xây dựng. Những thư rơi thư rớt, những vận động đâm chọt hay những dựng chuyện rủa sả và vu khống có ác ý là hành phi phá nát tập thể Cộng Đồng chớ không phải có thiện ý xây dựng. Hơn nữa, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Phụ Cận có Hội Đồng Giám Sát, nếu Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng làm gì sai quấy mà quý vị góp ý không chịu sửa đổi, quý vị gởi thư đến Hội Đồng Giám Sát, yêu cầu điều tra và cần thì tổ chức Đại Hội để giải quyết vấn đề chớ không phải vận động những người ở nơi xa không biết gì về sinh hoạt Cộng Đồng Houston để tấn công Cộng Đồng. Nếu quý vị góp ý trong tinh thần xây dựng, quý vị làm cho Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng cảm phục và biết ơn vô cùng.

IV. Tài Chánh:

Mọi đóng góp cho Cộng Đồng từ $1 trở lên đều được cô thủ quỹ Cavatina Trương Khanh vào sổ và những ai đóng góp $500 trở lên đều được anh Viễn Phương cho khắc bảng vàng “cục gạch” ngay tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng.

Xin quý vị xem bản báo cáo tài chánh chi thu từng ngày từng tháng trong năm 2009 của Thủ Quỹ Cavatina Trương Khanh được đính kèm và trao ra trong Đại Hội Đặc Biệt này. Tổng quát, hiện nay Cộng Đồng còn nợ ngân hàng $395,000, ông Phan Như Học $100,000 và luật sư Hoàng Duy Hùng $70,000 không lấy tiền lời, và ngân sách của Cộng Đồng còn lại chỉ còn khoảng $5,000.

Từ tháng 12 năm 2008, Cộng Đồng quyết định bán tôm tươi, tôm từ thuyền bè ở vùng Vịnh Mexico, sau khi vớt xong, họ bỏ vào tủ đông, đưa về bến, không xả đá, Cộng Đồng đến lấy giá sỉ, cũng không xả đá, đem về nhờ các chị trong Hội Phụ Nữ phân từng bọc 5 lbs, tôm lớn 9-12, bỏ trong tủ đá, giá mỗi lbs $5.00, rẻ hơn các chợ. Chúng tôi thường gọi tôm này là tôm đi bộ vì nó chưa bao giờ xả đá, tôm vẫn tươi, dai và ngọt thịt giống y như sự khác biệt giữa gà đi bộ và gà công nghiệp. Mỗi một pound Cộng Đồng lời khoảng $1.50. Nhiều người cho rằng Cộng Đồng làm chuyện bán tôm chi cho mệt, nhưng giai đoạn đầu khó khăn, Cộng Đồng phải hy sinh thêm thời giờ vừa phục vụ đồng hương có tôm ngon mà mỗi tháng hy vọng kiếm vài ngàn để giúp trang trải các chi phí của Cộng Đồng. Nghề nào cũng cao quý miễn là làm ăn nghiêm chỉnh và đàng hoàng. Nay mai để mua tôm đi bộ, xin quý vị ghé qua Cộng Đồng Bistro, 8282 Bellaire Blvd. #138, Houston TX 77036.

Để giúp cho Cộng Đồng có tài chánh sinh hoạt, mỗi tháng chi trả khoảng $7,000, luật sư Hoàng Duy Hùng mở nhà hàng Cộng Đồng Bistro, 8282 Bellaire Blvd. #138, Houston TX 77036 trong khu Phở Tàu Bay với các món nhậu đặc sắc như Crawfish, tôm đi bộ hấp gừng, tiết canh, bê thui, cá bass chiên dòn nước mắm xoài, cá ranch kiểu Pháp, bê thui, v.v., giá cả rẻ hơn các tiệm. Tiệm sẽ khai trương cuối tháng 1, 2010. Luật sư Hoàng Duy Hùng bỏ vốn ra, 100%, lời thì Cộng Đồng được hưởng, lỗ thì luật sư Hùng chịu. Sau khi trừ chi phí, tiền lời luật sự Hùng trao lại cho Cộng Đồng. Nếu không có sự hưởng ửng của quý đồng hương và nhà hàng không lời phải đóng cửa thì luật sư Hùng phải chịu chấp nhận thiệt thòi 100%, không được lấy lại một đồng nào từ Thủ Quỹ của Cộng Đồng.

V. Đề Nghị:

Hiện nay cư dân Việt ở Houston càng ngày càng đông, các công việc liên đới với chính quyền địa phương, các hội đoàn, các ngày lễ, quan hôn tang tế, v.v. ngày càng tăng nhịp tốc, con số 11 người trong Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng không làm việc cho xuể.

Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng (Board of Directors) họp bàn đề xướng ra các sách lược chung, cần có Ban Chấp Hành gồm có Giám Đốc Điều Hành (CEO) và các ủy ban, trong đó Ủy Ban Tài Chánh rất quan trọng vì Ủy Ban này sẽ thi hành những kế sách tạo cho Cộng Đồng có lợi tức. Chúng ta phải tự lực cánh sinh thì chính quyền họ mới nể chúng ta, sau khi thấy chúng ta làm được việc, họ mới cứu xét trợ giúp cho một tay.

Xin kính báo và chân thành cám ơn sự lưu tâm và giúp đỡ của quý vị.

Trân trọng,

Thay mặt cho Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng cho năm 2009,

Ls. Hoàng Duy Hùng.

---------------o0o------------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Houston