tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

Texas: Ý kiến của 1 Luật Sư về buổi biểu tình chống Đại Nhạc Hội Thanksgiving 2010 Tại DFW

Kính thưa quý vị

Thể theo lời đề nghị của một vài vị trong buổi họp khoáng đại khẩn vừa qua tại Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVQG Dallas, ông Cao Chánh Cương, đại diện cho Uỷ Ban Phát Huy Chính Nghĩa Quốc Gia đã liên lạc với LS Ray Jobe để hỏi ý kiến về việc biểu tình. Dưới đây là email trả lời của LS Ray Jobe.

Chúng tôi cũng hy vọng qua thư trả lời này thì các tổ chức cộng đồng, hội đoàn sẽ vững lòng hơn khi đứng ra tổ chức một cuộc biểu tình khi có lý do chính đáng.

Sau thư này, chúng tôi ước mong không nhìn thấy những tổ chức cộng đồng hay hội đoàn vịn vào ”lý do tế nhị” nào đó mà không dám đứng ra tổ chức biểu tình, đặc biệt biểu tình chống văn công CS. Thiết nghĩ chúng ta đã dám đứng lên hô hào, kêu gọi đồng hương chống Cộng thì tại sao lại sợ ….này nọ (sợ bị kiện)?

Xin nhớ lời nói đi đôi với hành động thì mới có hy vọng lãnh đạo toàn dân.

Trân trọng,

Nguyễn Kinh Luân

+++++++++++++++++++++++++

From: RJ
Subject: Re: Thanksgiving 2010 concert's demonstration question (urgent)
To: "CaoChanhCuong" <k15vb@yahoo.com>
Date: Wednesday, November 10, 2010, 12:40 PM

Dear Mr. Cao:

There is no problem protesting the concert. There will likely be a greater effort on Mr. Vu’s part to film the protest. He may try to film the protest from this year and claim that the film was from last year if he gets video he thinks may help him.

Any statements made by protesters should be statements we can prove. If we say the concert features communist performers we need to be able to prove that is true. It may be safer to say the performers are from communist Vietnam as that is easier to prove as opposed to establishing the political ideology of the performer. We also will be viewed more sympathetically by typical Americans if the protest is about bringing in performers from communist Vietnam instead of using Vietnamese American performers.

Let me know any specific questions you have.

Sincerely,

Ray

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom