tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

Tuyên Cáo Chung của 5 Cộng Đồng Tiểu Bang Texas chống Tàu Cộng và Việt Cộng

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia
AUSTIN – DALLAS – HOUSTON – SAN ANTONIO – TARRANT

Tuyên Cáo Chung

LÊN ÁN TRUNG CỘNG XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VÀ LÃNH THỔ VIỆT NAM, ĐỒNG THỜI LÊN ÁN NHÀ CẦM QUYỀN VIỆT CỘNG VÌ QUYỀN LỢI RIÊNG TƯ, ĐÃ TỰ BIẾN MÌNH THÀNH CHƯ HẦU CỦA TRUNG CỘNG

Hôm nay, ngày 9 tháng 7, năm 2011, đại diện các tổ chức cộng đồng, chính đảng và các đoàn thể Người Việt Quốc Gia hải ngoại tụ họp về thành phố Houston, đồng ký tên dưới đây

Nhận định rằng :

1. Giang sơn Việt Nam, từ Ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mâu, là do công sức khai phá, xây dựng của bao đời tiền nhân để lại, là lãnh thổ bất khả phân, bất khả di nhượng.

2. Trong quá trình hơn 4000 năm lịch sử, Trung Hoa đã nhiều lần tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam. Nhưng nhờ lòng yêu nước nhiệt thành cộng với ý chí bất khuất, cha ông chúng ta đã anh dũng đánh bại chúng, bảo vệ nền độc lập của tổ quốc. Những chiến tích Bạch Đằng, Vân Đồn, Chương Dương, Ngọc Hồi, Hà Hồi vẫn còn in đậm trên từng trang sử oanh liệt, từng là vết ô nhục cho những đạo quân xâm lược Bắc phương.


3. Dưới chế độ Cộng Sản, Trung Hoa đã đánh chiếm các quần đảo Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988. Đồng thời lấn đất ở các tình biên giới Việt Hoa, ngang ngược và thô bạo dương oai diệu võ trên biển Đông, đưa quân đội trá hình thành công nhân để khai thác mỏ bauxite Cao Nguyên Trung Phần, xuất cảng lậu hàng hoá rẻ tiền kém phẩm chất để phá hoại nền kinh tế Việt Nam, triệt đường sống của nhân dân ta.


4. Thực hiện được các điều trên, một phần lớn là do nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã quá đê hèn, đặt quyền lợi Đảng và cá nhân lên trên quyền lợi Quốc Gia Dân Tộc; chịu cúi luồn chấp nhận làm một thứ chư hầu cho Trung Cộng.


Đảng Cộng Sản Việt Nam, qua Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đã thừa nhận chủ quyền của Trung Cộng trên các hải đảo Hoàng và Trường Sa. Trong thập niên trước đây đã nhượng hàng ngàn cây số vuông đất biên giới, và để cho Trung Cộng khai thác mỏ quặng, đất rừng; cũng như cho Trung Cộng nắm hầu hết công thương nghiệp trọng yếu của Việt Nam.

5. Khi nhân dân ý thức được hiểm họa Bắc xâm, đã xuống đường lên tiếng, thì chính ngụy quyền Cộng Sản lại cho Công An đàn áp, bắt bớ nhằm bảo vệ những đặc quyền của kẻ thù truyền kiếp, vừa là củng cố cái quyền hành bất chính để tiếp tục vơ vét cho túi tham vô chừng của chúng.

6. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm chín mùi để đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước với lòng sục sôi căm phẫn đối với hành vi ngang ngược của Trung Cộng và sự đê hèn của Việt Cộng, phải đoàn kết, biểu dương khí thế bất khuất chống xâm lăng và nội thù.

Từ những nhận định trên, chúng tôi long trọng tuyên cáo:

1. Cực lực tố cáo và lên án những mưu đồ và hành vi xâm lược của Trung Cộng trước công luận quốc tế. Đòi hỏi nhà cầm quyền Trung Cộng rút hết quân đội và công nhân ra khỏi các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, và vùng Cao Nguyên Trung Phần; trả lại đất biên giới mà chúng đã chiếm đóng sau cuộc chiến năm 1979 và sau này do sự di nhương bất hợp pháp của nhà cầm quyền Việt Cộng; chấm dứt những hành vi ngang ngược trên biển Đông; tuân hành các công ước, luật lệ quốc tế về địa giới, hải phận; chấm dứt việc xâm nhập kinh tế để thao túng Việt Nam.

2. Cực lực tố cáo và lên án nhà cầm quyền Việt Cộng phản bội tổ quốc, đã thì hành những chính sách ngu dân, đàn áp những người yêu nước; trong khi đê hèn qui phục quan thầy Trung Cộng để bảo vệ quyền hành và quyền lợi trước sự thống khổ của Quốc Dân. Nhà cầm quyền Việt Cộng phải bạch hoá những hiệp định song phương về biên giới với Trung Cộng để đồng bào, những người chủ thật sự của đất nước, được rõ.

3. Tỏ tình liên đới, đồng thuận và yểm trợ đối với các phong trào trong nước nhằm bảo vệ chủ quyền, đấu tranh cho dân chủ tự do và nhân sinh của 85 triệu đồng bào Việt Nam. Cùng liên kết và ủng hộ các cuộc đấu tranh giành lại chủ quyền của các quốc gia vùng Đông Á đang bị Trung Cộng xâm chiếm.

4. Cương quyết bảo vệ từng tấc đất, tấc biển mà Tổ Tiên đã đổ bao máu xương để xây dựng và bảo vệ từ hàng ngàn năm qua. Sự nghiệp đấu tranh bảo vệ giang sơn là sự nghiệp chung của mọi giới; khi cần thiết, phải chấp nhận hy sinh máu xương để giành lại chủ quyền dân tộc. Chúng tôi kêu gọi đồng bào khắp nơi cùng lên tiếng bằng bất cứ phương tiện nào có được để cho thế giới thông hiểu và yểm trợ cho chúng ta.

Để kết thúc bản Tuyên Cáo, chúng tôi xin nhắc lại bốn câu thơ đầy khí khái của vị Thống soái anh hùng Lý Thường Kiệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh chống sự xâm lăng của quân Tống năm 1076; mà đời sau xem như là bản Tuyên Ngôn Độc Lập đầu tiên của Việt Nam.

Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đằng hành khan, thủ bại hư.


Làm tại Houston ngày 9 tháng 7, năm 2011

Đồng ký tên.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia
AUSTIN – DALLAS – HOUSTON – SAN ANTONIO – TARRANT

 

----o0o----

ToiAcCSVN

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom