Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc Houston

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------------------

Thông báo Khẩn: Tìm Thân Nhân Người Quá Cố

Chúng tôi nhận được tin từ chị Liên Trần, nhà quàn Moore, Arlington, TX cho biết ông Dao Van Nhan (Đào Văn Nhân?) vừa qua đời ở nhà thương Memorial Hospital, Arlington. Nguyên nhân chưa biết. Chị Liên Trần đang cố gắng liên lạc với nhà thương để biết thêm chi tiết.
Đây là những tin tức sơ khởi về người quá cố mà chúng tôi được biết:
Tên Họ: Dao Van Nhan (Đào Văn Nhân?)
Ngày Tháng Năm Sinh: 17 tháng 5 năm 1954
Mất ngày 28 tháng 1 năm 2010.
Trước ở Orlando, FL.
Nếu ai là thân nhân, bạn bè hay quen biết người quá cố, xin liên lạc gấp với chị Liên Trần ở số:
817-368-9029
Hay email address:
lientran56@yahoo.com
Xin quý diễn đàn và thân hữu tiếp tay phổ biến. Thành thật cám ơn.
Trân trọng
Nguyễn Kinh Luân
CT/CĐNVQG Hạt Tarrant, TX
469-233-9097

---------------o0o----------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Houston