tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

Thư Ngỏ Kêu Gọi Yểm Trợ Pháp Lý Vụ Kiện 14 Triệu Mỹ Kim Tại Dallas, Texas

FW ngày 15 tháng 5 năm 2011

Kính gởi:

- Qúy Cộng đồng, cơ quan đoàn thể hội đoàn
- Quý đồng hương tị nạn cộng sản Việt Nam khắp nơi

Kính thưa toàn thể quí vị và qúi đồng hương,

Vụ kiện đòi 14 triệu Mỹ kim tại Dallas (Texas) đã xẩy ra từ hơn một năm nay. Tính đến hiện tại, qua các thủ tục pháp lý chỉ mới được nửa đường, nhưng tốn kém đã vượt quá khả năng qũy pháp lý hiện hữu. Nguyên nhân vụ kiện là do cuộc biểu tình và bản Tuyên cáo của 28 cơ quan đoàn thể trong cộng đồng phản đối Đại Nhạc Hội Thanksgiving (ĐNH) năm 2009 có văn công VC Đàm Vĩnh Hưng và 6 ca-sĩ thuộc Đoàn Duyên Dáng Việt Nam trình diễn. Đây là một vụ kiện có tính cách thử thách chính nghĩa quốc gia và tinh thần tranh đấu của cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại chống Nghị Quyết 36 của CSVN.

Phí tổn vụ kiện ngày càng tốn kém vì phải đáp ứng các đòi hỏi và quyết tâm tranh tụng của luật sư đương đơn. Do đó số tiền gây qũy yểm trợ pháp lý trong thời gian qua không còn đủ để thanh toán phí tổn cho luật sư trong những ngày tháng sắp tới.

Để tiếp tục yểm trợ cho các nạn nhân bị kiện, những người đã nhận lãnh trách nhiệm của cộng đồng giao phó chống Nghị Quyết 36 của CSVN, Ủy Ban Vận Động Gây Quỹ Pháp Lý thiết tha kêu gọi quí cơ quan đoàn thể cộng đồng và quí đồng hương hoan hỷ tiếp tay yểm trợ. Mọi sự đóng góp xin gởi ngân phiếu hay money order theo địa chỉ:

Ủy Vận Động Gây Quỹ Pháp Lý DFW
P.O Box 183821
Arlington, TX 76096-3821.
Ngân phiếu/Money order: VNC of Fort Worth (Memo: Legal Fund)

Vụ kiện hiện nay tại Dallas đang thách đố chính nghĩa và tinh thần tranh đấu của cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại. Ước mong quí tổ chức cộng đồng, hội đoàn và đồng hương nhiệt tình tiếp tay ủng hộ.

T.U.N. Hai CĐNVQG Dallas và Tarrant
Bác sĩ Phạm Văn Chất (Ký tên)
Chủ Tịch Uỷ Ban Yểm Trợ Gây Quỹ Pháp Lý

oOo

MỘT NĂM NHÌN LẠI VỤ KIỆN CỘNG ĐỒNG DFW

Cập nhật vụ kiện tại Cộng đồng Dallas- Fort Worth sau một năm

Bản tin của Ủy ban Vận Động Gây Quỹ Pháp Lý DFW

Sơ lược vụ kiện

Ngày 26 tháng 3 năm 2010, ông Frank ”Tín” Vũ, người tổ chức Đại Nhạc Hội (ĐNH) Thanksgiving 2009, có văn công VC Đàm Vĩnh Hưng và 6 ca-sĩ Duyên Dáng của CSVN trình diễn, đã nộp đơn kiện 7 người trong cộng đồng Dallas- Fort Worth liên hệ đến cuộc biểu tình phản đối ĐNH nầy.

Lý do bị kiện

Nguyên nhân chính đính kèm trong đơn kiện là bản Tuyên Cáo phản đối ĐNH (đính kèm bên dưới) do 28 cơ quan đoàn thể cộng đồng ký tên, trong đó có việc xé lá cờ vàng (VNCH) xảy ra trong đêm trình diễn ĐNH và một đồng hương tham dự biểu tình bị hành hung có thương tích sau ngày ĐNH Thanksgiving năm 2009. Ông Frank Vũ cho rằng cuộc biểu tình và bản Tuyên cáo đã gây thiệt hại cho ông và vợ, do đó đòi mỗi người phải bồi thường thiệt hại 2 triệu cho ông. Tổng cộng 7 người là 14 triệu Mỹ kim.

Ai đã bị thưa kiện?

Có 7 người bị kiện gồm có 5 người trách nhiệm thi hành quyết định của cộng đồng để tổ chức biểu tình chống ĐNH và 2 cơ quan truyền thông báo chí ủng hộ, phổ biến các thông tư và bản Tuyên cáo phản đối ĐNH Thanksgiving năm 2009.

Hòa giải thất bại

Ngay sau khi nhận được đơn thưa kiện, luật sư của 7 bị can đã gởi cho luật sư ông Frank Vũ một lá thư yêu cầu cho hủy bỏ vụ kiện, vì xét rằng vụ kiện không có bằng chứng rõ rệt (meritless). Trong thư nhấn mạnh, số tiền phí tổn cho vụ kiện nên dành để làm những công việc hữu ích cho Cộng đồng người Việt tại địa phương. Luật sư của Frank Vũ đã từ chối không chấp nhận thư hòa giải nầy.

Thủ tục pháp lý và cập nhật vụ kiện

Trước khi đưa vụ án ra trước bồi thẩm đoàn xét xử, thủ tục pháp lý phải trải qua 3 giai đoạn:

Giai đọan 1: Sưu tra dữ kiện của luật sư hai bên (Discovery proceedings).
Giai đọan 2: Trung gian hòa giải (Mediation)
Giai đọan 3: Xét xử trước bồi thẩm đoàn tại tòa án (Jury trial).

Vụ án hiện nay đang ở trong giai đoạn 1. Phía luật sự của 7 nạn nhân cho biết thủ tục sưu tra đã kết thúc ngày 8-4-2011. Trong khi về phía luật sư bên nguyên cáo vẫn chưa cho biết ngày tháng kết thúc. Như vậy thủ tục của giai đoạn 1 vẫn chưa hoàn tất.

Trình tòa xin hủy bỏ vụ kiện?

Sau khi kết thúc sưu tra giai đoạn 1 nói trên, luật sư của 7 nạn nhân bị kiện sẽ nghiên cứu các hồ sơ dữ kiện thu thập được. Trường hợp xét thấy vụ kiện không đủ bằng chứng, luật sư sẽ trình xin tòa xin hủy bỏ vụ án (dismiss lawsuit). Nếu tòa án xét thấy vụ kiện vô bằng cớ, sẽ hủy bỏ vụ án. Nếu không, các thủ tục xét xử sẽ tiếp tục tiến hành theo lịch trình sau đây.

- Kết thúc sưu tra (Discovery proceedings): 10 ngày trước khi vụ án xét xử.
- Trung gian hòa giải (Mediation): Trước ngày 1 tháng 9 năm 2011
- Xử án bồi thẩm đoàn (Jury trial): Vụ án dự trù sẽ đưa ra xét xử trước bồi thẩm đoàn sau ngày 1 tháng 10 năm 2011.

Lich trình nói trên có thể thay đổi nếu luật sư đôi bên nhận thấy cần đòi hỏi thêm thời gian cần thiết. Đây là lịch trình thứ hai kể từ ngày vụ án nộp đơn tại tòa.

Phí tổn vụ kiện và quỹ pháp lý

Vụ kiện cho đến nay đã hơn một năm, nhưng vẫn chưa xong thủ tục sưu tra dữ kiện gọi là "Discovery proceedings" (Giai đoạn 1). Các nạn nhân bị kiện phải trả lời hằng trăm câu hỏi (Request for Admision), cung cấp hằng chục hồ sơ (Request for Documents) và tài liệu bằng chứng (Request for Production) do sự đòi hỏi của luật sư bên ông Frank Vũ. Ngoài ra luật sư hai bên còn phải ra hầu tòa (hearing) đến mấy chục lần (đa số theo lời yêu cầu của luật sư ông Frank Vũ) để tranh tụng đòi hỏi những vấn đề không giải quyết được giữa luật sư đôi bên.
Trong khi số tiền gây quỹ pháp lý chỉ thu được khoảng $53,153.00 (kể luôn $12,800.00 được chuyển từ quỹ pháp lý Lê Phước Tuấn và Kiley của Cộng đồng Washington DC) chưa đủ để thanh tóan cho Luật sư tính đến ngày 15 tháng 2 năm 2011.

Danh dự và thử thách cộng đồng

Ngay từ lúc đầu, dư luận cho rằng đây là một vụ kiện có tính cách thách đố danh dự cộng đồng, nhằm mục đích dập tắt tinh thần tranh đấu chống NQ-36 của cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại. Nếu chúng ta thất bại, văn công VC Đàm Vĩnh Hưng và các ca-sĩ từ Việt Nam sẽ có mặt thường xuyên trình diễn ở hải ngoại, núp bóng dưới bàn tay lông lá của các bầu "show" để thì hành NQ-36 của CSVN.
Bảy (7) nạn nhân bị kiện hiện nay tại DFW là những người đã đứng ra thi hành nhiệm vụ chống tuyên vận CSVN do Cộng đồng, hội đoàn và đồng hương giao phó. Do đó, sự tiếp tay, giúp đỡ của quý đồng hương hải ngoại về tinh thần lẫn vật chất, rất cần thiết để đưa vụ kiện đến thắng lợi sau cùng. Xin quý đồng hương gởi về:

Ủy Ban Vận Động Gây Quỹ Pháp Lý Cộng Đồng DFW
P.O Box 183821
Arlington, TX 76096-3821
Ngân phiếu/Morney order : VNC of Fort Worth (Memo: Legal Fund)

Ủy ban Vận Động Gây Quỹ Pháp lý DFW sẽ tiếp tục cập nhật tin tức liên hệ để quí cộng đồng và đồng hương am tường vụ kiện 14 triệu đô-la nầy. Kính trình.

Tổng kết Chi thu Qũy pháp lý vụ kiện Cộng đồng DFW

Tính tới ngày 20 tháng 4 năm 2011

THU:

Số tiền đồng hương ùng hộ từ 06/01/2010 - 04/15/2011 = $ 15, 529
Số tiền thu được từ tiệc gây qủy ở Arlington 08/28/2010 = $ 19,638
Số tiền thu được từ Houston 08/29/2011 = $ 5,136
Số tiền QPL Lê P. Tuấn - Kiley từ CĐ Washington DC = $ 12,800

Tổng cộng thu= $53,103

CHI:

Tiến trà cho luật sư lần thứ nhất = $ 20,000
Tiển trả cho luât sư lần thứ hai = $ 20,000
Tiền trả cho luật sư lần thứ ba = $ 20,000
Tiền trả cho thông dịch viên, quay video, etc = $ 4,364.36

Tổng cộng chi = $ 64,364.36

Số tiền thiếu hụt = $11,261.36 (thân hữu cho mượn)

Nguyễn Trọng Hiếu
Thủ qũy

Ủy ban Vân động Qũy pháp lý
htnguyen100@yahoo.com

http://www.thegioimoionline.com/tm.php?recordID=2386

 

----o0o----

ToiAcCSVN

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom