tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

www.Vietlist.us 

------------oo0oo-------------

 

Cung Hoàng Kim's Show - August 25, 2012

Trọng kính qúy vị,
Xin quý vị vui lòng chuyễn tiếp hoặc để trên Website của của qúy vị, xin  Quý vị giới thiệu và giúp đỡ cho một ngươì trẻ RẤT TÀI HOA mơí chập chững bước chân vào đơì ờ tuổi vừa tròn 21 .
Xin quú vị bồi đắp cho các Mầm Non Tương Lai thay vì qúy vị đi xem những show Ca Vũ Nhạc  Kịch không hữu ích mà còn có hại cho dân tộc của chúng ta. Qúy vị giúp đỡ những Mầm Non mới chớm nở là quý vị trực tiếp chăm bón cho các Nầm Non khác đang chào đơì.
Lê thanh thành kính cảm tạ qúy vị.

mm

mm

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us


bottom