tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Uỷ Ban Vận Động Gây Quỹ Pháp Lý
P.O. Box 867432, Plano, TX 75086-7432

TÂM THƯ

Kính gởi:


Kính thưa quý vị,

Trong thời gian qua, một sự kiện làm xáo trộn nếp sinh hoạt thường nhật của cộng đồng Việt Nam trong vùng Dallas – Fort Worth, đó là việc ông Frank Tín Vũ, người tổ chức đại nhạc hội Thanksgiving 2009 đã đứng đơn thưa kiện các vị lãnh đạo của hai tổ chức CĐNVQG Dallas và Hạt Tarrant và các cơ quan truyền thông có lập trường quốc gia vững chắc đã hết lòng ủng hộ cộng đồng trong nhiều thập niên qua. Sở dĩ có vụ kiện này là vì cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản trong vùng Dallas – Fort Worth, Texas đã đứng lên biểu tình phản đối buổi đại nhạc hội có văn công cộng sản Đàm Vĩnh Hưng và một số ca sĩ khác trong đoàn “Duyên Dáng Việt Nam” trình diễn.

Vụ kiện này là một thách thức lớn đối với tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản ở khắp năm châu. Chúng ta không thể im lặng!

Nhận thấy vụ kiện này có nguy cơ làm mất danh dự,tinh thần và tài chánh của các bị cáo trong lúc họ đang thi hành nhiệm vụ mà các hội đoàn và đồng hương giao phó, đồng thời ảnh hưởng đến sự tồn vong của cơ cấu tổ chức cộng đồng, chúng tôi thiết tha kêu gọi quý vị cùng góp một bàn tay để gióng lên tiếng nói chính nghĩa và yểm trợ cho các nạn nhân bị kiện.

Các đóng góp tài chánh hoặc ý kiến xây dựng, xin đề: VNC of Greater Fort Worth và gởi về địa chỉ:

VNC of GreaterFort Worth
P.O.Box 867432
Plano, TX 75086-7432
Memo: Quỹ Pháp Lý

Ông Nguyễn Trọng Hiếu, nhân viên điều hành Quỹ Pháp Lý sẽ cập nhật báo cáo tài chánh nhận được mỗi hai tuần một lần trên các phương tiện truyền thông.

Sau khi hoàn tất vụ kiện, nếu ngân khoản của Quỹ Pháp Lý vẫn còn thì số ngân khoản này sẽ được xử dụng cho công tác yểm trợ các tổ chức cộng đồng, hội đoàn người Việt quốc gia bị thưa kiện vì kiên quyết đấu tranh chống tuyên vận cộng sản ở hải ngoại.

Kính mong quý vị tích cực ủng hộ công tác khẩn thiết này.

Kính chào đoàn kết và quyết thắng.

Ngày 30 tháng 6 năm 2010

BS Phạm Văn Chất
Chủ Tịch UBVĐ-QPL

Dưới đây là danh sách của quý hội đoàn, đoàn thể và đồng hương khắp nơi đã được UBVĐ-QPL cập nhật vào cuối tháng 6 năm 2010.

Quỹ Pháp Lý:


Ông Trần Quốc Duy-$50.00; Ông Nguyễn Tài-$100.00;Bà Bùi Thị Hoa-$20.00;Ông Phạm Hữu Rật-$30.00;Ẩn Danh ( Arlington )-$50.00;Ca Nhạc Sĩ Nguyệt Ánh-$200.00;Ông Lê Văn Giàu-$50.00;Ông Cao Khang-$50.00;Ông Đặng Sanh-$100.00;Ông Đỗ Huy Hoàng-$50.00;Ông Lê Đình Luân-$20.00;Ông Tôn Thất Thông-$150.00;Ông Bùi Tấn Ngọc-$50.00;Ông Nguyễn Đức-$100.00;Ông Nguyễn Hiếu Hạnh-$50.00;Ông Cung Nhật Thành-$100.00;Ông Võ Đại Bích-$50.00;Ông Thomas Nguyễn-$50.00;Ẩn Danh (Arlington)-$50.00;Ông Nguyễn Đức Tuấn-$50.00;Ông Lê Thiên Mùi-$40.00;Ông Dương Ngọc Phú-$50.00;Ông Lê Văn Thành-$20.00;Ông Hùng Cao-$20.00;Bà Oanh Trần-$20.00;Bà Lê Lam Ngọc-$200.00;Ông Phạm Văn Giao-$100.00;Ông Tô Ngọc Thái-$100.00;Bà Đặng Trần Phước-$20.00;Bà Hoàng Thi Hoa-$20.00;Bà Trần Thị Nguyệt-$100.00;Bà Oanh Lê-$30.00;Thân Hữu (Arlington)-$30.00;Ông Đặng Văn Tạo-$50.00;ÔngLưu Xuân Bảo-$100.00;ÔngLê Văn Hùng-$50.00;Ông Nguyễn Văn Trang-$50.00;Ông Đinh Thạch On-$50.00;ÔngPhạm Văn Tiền-$50.00;Ông Nguyễn Đình Luyện - Chester , Virginia-$50.00;Ông Đỗ Tấn Tài-$100.00;ÔngNguyễn Q. Quý-$100.00;Ông Phạm Quý Hải - Des Moines Iowa-$35.00;ÔngTrần Trung Đại-$50.00;Ông Huỳnh Phát Đông$100.00;Ông Michael Đỗ-$100.00;Hội Võ Bị Đà Lạt (Lưu Xuân Phước)-$600.00;Hội TQLC (Phạm Văn Tiền)-$100.00;Bà Chi - Washington DC (Hội Thân Hửu SOSU)-$100.00;Bà Cẩm Tú (Hội Thân Hửu SOSU)-$50.00;Bà Hồng Phúc (Hội Thân Hửu SOSU)-$20.00;Bà Thanh Hà (Hội Thân Hửu SOSU)-$20.00;Bà Minh Hạnh (Hội Thân Hửu SOSU)-$20.00;Cô Điền (Hội Thân Hửu SOSU)-$20.00;Bà Lam Ngọc (Hội Thân Hửu SOSU)-$20.00;Ông Chiểu (Hội Thân Hửu SOSU)-$20.00;Ông Toán (Hội Thân Hửu SOSU)-$20.00;Ông Minh (Hội Thân Hửu SOSU)-$20.00;Ông Hoàng (Hội Thân Hửu SOSU)-$20.00;Ông Hào (Hội Thân Hửu SOSU)-$20.00;Ông Quốc (Hội Thân Hửu SOSU)-$20.00;Ông Nhựt (Hội Thân Hửu SOSU)-$20.00;Ông Đức (Hội Thân Hửu SOSU)-$20.00;Ông Quang (Hội Thân Hửu SOSU)-$20.00;Ông Hà (Hội Thân Hửu SOSU)-$20.00;Ông Nguyễn Thơ-$20.00;Ông Đoàn Phẩm-$20.00;Ông Nguyễn Thương-$20.00;Ông Nguyên-$20.00;Ông Anh-$20.00;Ông Bùi Quang Huấn-$20.00;Ông Robert Trần-$10.00;Ông Hoàng Đình Tuân-$20.00;Mục Sư Toàn-$20.00;Ông Võ Ngọc-$20.00;Ông Trần Biên-$20.00;Ông Phan Sĩ Trung-$20.00;Ông Lưu Phước Hậu-$40.00;Ông Nguyễn Trung-$5.00;Bà Thiên Thanh-$20.00;Bà Đỗ Xuân Hương-$20.00;Bà Nguyễn Hồng Vân-$10.00;Bà Lê Thị Trang-$10.00;Cô Thân-$20.00;Em gái Chị. D. Hậu-$20.00;Hưng Ca Việt Phương-$100.00;Ông Dung Hữu Nguyễn-$50.00;Ông Mai Văn Liêm-$50.00;Ông Đàm Trung Thao -$150.00;Bà Trần Thị Tố Như-$20.00;Bà Lê Thị Mỹ Anh-$20.00;Ông Bà La Trung Chánh (Hội Cảnh Sát QG)-$100.00;Ông Phạm Vọng (Hội Cảnh Sát QG)-$50.00;Ông Phan Ngọc Thạch (Hội Cảnh Sát QG)-$20.00;Ông Tống Đoàn (Hội Cảnh Sát QG)-$20.00;Ông Vương Thế Hỷ (Hội Cảnh Sát QG)-$20.00;Ông Phan Tấn Nhật (Hội Cảnh Sát Quốc Gia)-$40.00;Ông Mai Văn Thu (Hội Cảnh Sát Quốc Gia)-$30.00;Ông Trần Trung Phê (Hôị Cảnh Sát Quốc Gia)-$20.00;Ông Nguyễn Mậu Thơ (Hội Cảnh Sát Quốc Gia)-$20.00;Ông Nguyễn Văn Hùng (Hội Cảnh Sát Quốc Gia)-$10.00;Ông Trần Ngọc Thanh & Nguyễn Phương Huy-$50.00;Ông Nguyễn Văn Vân-$50.00;Ông Phan Công Minh-$50.00;Bà T. M Giang-$50.00;Ông Peter O Tran & Nga Thi Nguyen-$20.00;Ông Nguyễn Văn Lộc-$50.00;Ông Joseph Nguyễn-$5.00;Bà Thoại-$20.00;Bà Cảnh-$10.00;Bà Lan Nguyễn-$10.00;Bà Lan Đỗ-$5.00;Bà Mơ Nguyễn-$10.00;Bà Cúc Nguyễn-$20.00;Bà Thiên-$5.00;Ông Cư-$5.00;Bà Bình Ngô-$5.00;Bà Mơ-$10.00;Bà Ngạc-$10.00-Bà Vân-$10.00;Bà Đào Nguyễn-$10.00;Bà Grace Chung-$200.00;Bà Thúy Nguyễn-$50.00; Ông Bùi Văn Mỹ-Hickory, North Carolina-$20.00; Hội Thủ Đức-$500; Ông Nguyễn Văn Vui-Bridge City, Louisiana-$50; Ông Huỳnh Tuấn-Houston, TX-$50.00;Ngô Minh Hằng-$30.00;Nguyễn Minh Kính & Nguyễn Minh Luân-Van Buren, Arkansas-$40.00;Hanh T. Đam & Ha Thuc Tu-$200.00;Thảo T. Nguyễn-$50.00;Lý Ngọc Bích-$30.00;Quan P. Lê-$50.00;Huỳnh T. Liên-$20.00;Hà Võ-$50.00;Thanh D. Đỗ-$100.00

TỔNG SỐ TIỀN TRONG QUỸ PHÁP LÝ TÍNH ĐẾN NGÀY 30-6-2010: $7095


http://www.thegioimoionline.com/


-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom