houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Quốc hận 30-4
Nhượng cờ vàng gởi đến tận nhà


Nhân ngày Quốc hận 30-4, một số quí hội đoàn và đồng hương muốn mua cờ vàng, nhưng không tìm thấy bên ngoài thị trường tại địa phương cư ngụ. Ủy ban Bảo vê Quốc kỳ VNCH sẽ nhượng lại cờ vàng VNCH gởi đến tận nhà, theo các chi tiết như sau.

1. Lọai cờ và giá biểu : Vải polyester kích thước 3 x 5 Ft, giá biểu tùy theo số luợng (kể cả phí tổn cước phí). Một (1) lá cờ : $8.00, 2 lá : $15.00, 3 lá : $22.00, 5 lá :$35.00.


2. Đặt hàng :

 • Người mua : Ghi rõ tên ho, địa chỉ, điện thọai hay email (nếu có).
 • Ngân phiếu hay Morney order đề tên : Sue L. Truong
 • Địa chỉ : Ủy ban Bảo vệ Quốc kỳ VNCH : PO BOX 850433 - Mesquite, TX 75185.

  Ủy ban Bảo vê Quốc kỳ VNCH
  PO BOX 850433
  Mesquite, TX 75185
  K15vb@yahoo.com

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris