tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang


VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

www.Vietlist.us 

------------oo0oo-------------

Thư Cảm Tạ

Kính gởi tất cả thành viên trong Ủy Ban Yêm Trợ Nghị
Viên Al Hoàng Tái Tranh Cử,

Kính gởi quý mạnh thường quân và quý đồng hương đến tham dự Lễ Ra Mắt Cử Tri:

Gia đình chúng tôi thật xúc động và tri ân đến tất cả quý vị đã tận lực giúp đỡ để tối hôm qua Lễ Ra Mắt Cử Tri được tổ chức thành công cách rực rỡ cả phẩm lẫn lương. Con số tham dự khoảng 600 người và sự đóng góp cũng rất rộng lượng. Sau khi trừ chi phí cho Lễ Ra Mắt Cử Tri tiền lời sung vào Quỹ Tái Tranh Cử thêm được $15,000, con số đạt kỷ lục từ trước đến nay trong một buổi gây quỹ chính trị của người Việt Nam. Như thế, Quỹ Tái Tranh Cử năm nay đã lên tới trên $50,000 dự trù đủ để trang trải cho các chi phí cho cuộc vận động tranh cử kỳ này.

Buổi tổ chức nào cũng có những khiếm khuyết nên nếu cá nhân tôi hoặc gia đình tôi có những sơ sót làm buồn lòng quý vị điều gì xin quý vị niệm tình bỏ qua.

Một lần nữa, xin chân thành ghi ơn tất cả quý vị và .

Hoàng Duy Hùng

source: Bài gởi từ tác giả.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us


bottom