tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

VIETNAMESE COMMUNITY OF HOUSTON & VICINITIES
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và Phụ Cận
7100 Clarewood Dr, Houston, TX 77036;
Tel.: 713-272-8624, Fax: 713-272-8630
www.vnchv.org

Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Houston họp báo 1 giờ chiều Thứ bảy 28/08/2010

Kính thưa quý cơ quan truyền thông báo chí và quý đồng hương:

Ngày 17/8/2010 Hội Đồng Giám Sát ra một văn thư khẩn trên các đài phát thanh cáo buộc Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng vi phạm Điều Lệ và Nội Quy một cách trầm trọng và yêu cầu gấp rút họp báo ở Nhà Việt. Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng chưa hề nhận được bất cứ thông tin gì về việc thanh tra tài chánh cũng như văn thư khẩn kể trên từ phía Hội Đồng Giám Sát. Và sau khi nghe đọc trên đài phát thanh cuộc họp báo khẩn của Hội Đồng Giám Sát, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng đã nhóm họp và có những nhận định như sau:

1. Việc thanh tra sổ sách của Hội Đồng Giám Sát theo từng niên khóa là hợp lệ và Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng sẵn sàng trình bày hồ sơ tài chánh trong niên khóa của mình. Hội Đồng Đại Diện đương nhiệm chỉ chịu trách nhiệm hồ sơ tài chánh trong thời gian từ tháng 01 năm 2010 sau khi nhậm chức thay thế Ls Hùng. Hội Đồng Đại Diện không thể chịu trách nhiệm trong niên khóa các vị tiền nhiệm như Ls. Hùng, ông Đỗ Minh Đức hay bất kỳ một ai khác. Theo nguyên tắc, Hội Đồng Giám Sát phải thanh tra hồ sơ tài chánh mỗi năm một lần trước ngày báo cáo tài chánh trong Đại Hội Thường Niên và trong những lần làm lễ bàn giao. Trong Lễ Bàn Giao giữa Ls. Hùng và chúng tôi, ông Peter Trần Dzũng đã dõng dạc tuyên bố thay mặt Hội Đồng Giám Sát thanh tra và thấy sự bàn giao tốt đẹp. Tài sản khi giao cho Ls. Hùng là con số trừ nhưng khi Ls Hùng ra đi đã để lại cho Cộng Đồng con số cộng rất nhiều. Nếu Hội Đồng Giám Sát muốn mở lại hồ sơ trong 2 niên khóa của Ls. Hùng thì như thế Hội Đồng Giám Sát đã tự công nhận là không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm theo Điều Lệ Nội Quy trong nhiệm kỳ của Ls Hùng. Và như vậy Hội Đồng Giám Sát đã lừa gạt dân chúng nhiều lần khi tuyên bố đã xem hồ sơ sổ sách tài chánh một cách đầy đủ. Tuy nhiên để cho đồng hương biết rõ minh bạch, chúng tôi yêu cầu cô thủ quỹ sẽ trình bày hồ sơ tài chánh trong nhiệm kỳ của Ls Hùng trước công chúng và báo chí.

2. Để cho chính danh, tất cả những phiên họp liên quan đến Cộng Đồng phải được tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng ngoại trừ trong trường hợp sửa chữa. Với tinh thần tương nhượng và để tránh xáo trôn trong Cộng Đồng, tối hôm thứ Năm ngày 19/8/2010 vừa qua , Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng có dịp gặp gỡ Hội Đồng Giám Sát và mong muốn có một cuộc thanh tra sổ sách vào ngày thứ Năm 26/8/2010 tại Trung Tâm Sinh Hoạt để mọi việc được rõ ràng. Rất tiếc, ông Peter Trần Dzũng đã khước từ thiện chí này và vẫn quyết tâm tổ chức cuộc họp báo không chính danh tại Nhà Việt.

Vì lý do trên, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng long trọng thông báo cùng quý cơ quan truyền thông báo chí và quý đồng hương sẽ không tham dự cuộc họp báo tại Nhà Việt và tổ chức một cuộc họp báo mở rộng cho quý đồng hương về vấn đề tài chánh vào lúc 1:00 giờ chiều thứ Bảy ngày 28/08/2010 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. Hội Đồng Giám Sát tham dự hay không là quyền của Hội Đồng Giám Sát. Sau phiên họp mở rộng này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không trả lời bất cứ yêu cầu gì từ phía Hội Đồng Giám Sát.

Trân trọng kính báo,

Phan Như Học,
Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Phụ Cận

 

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom