tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

ucchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu Vietnamese Community in Australia
PO Box 2115 Footscray VIC 3011
Tel: 0411 756 552 Email: sicmaa.nguyen@gmail.com

THÔNG BÁO KHẨN

CỦA BAN CHẤP HÀNH CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU
V/V: CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUỸ “BÔNG HỒNG TRÊN NẤM MỘ HOANG”

Kính thưa:

* Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
* Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể
* Quý vị đại diện truyền thông Việt ngữ
* Toàn thể quý đồng hương

Trong những ngày vừa qua, CÐNVTD-UC đã nhận được nhiều thắc mắc của đồng hương và các hội đoàn, đoàn thể liên quan đến 3 chương trình gây quỹ bốc mộ tử sĩ VNCH “Bông Hồng Trên Nấm Mộ Hoang” sẽ diễn ra tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Sau buổi tiếp xúc với những người phụ trách chương trình này tại Melbourne, CĐNVTD-UC đặc biệt lo ngại về phương cách và quan điểm của tổ chức đứng ra thực hiện công việc này khi biết họ chủ trương đối thoại và thương lượng với nhà cầm quyền CSVN trong việc cải táng mộ phần của các tử sĩ QLVNCH tại các trại lao tù (cải tạo).

Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Úc Châu xác định:

1. Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu rất thông cảm với nguyện vọng bốc mộ và cải táng hài cốt các chiến sĩ QLVNCH của thân nhân, gia đình và các chiến hửu đồng đội, nhưng CĐNVTDUC cần phải cảnh giác đồng hương tị nạn Cộng Sản Việt Nam đối với những âm mưu thỏa hiệp, hợp tác, thương lượng hoặc tiếp tay với bạo quyền CSVN của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào cho bất kỳ một mục đích nào. Việc làm này hoàn toàn đi ngược với Điều 2 của Bản Nội Quy CĐNVTD-UC.

2. Không chấp nhận việc mang danh nghĩa của tập thể người Việt tỵ nạn hãi ngoại để tổ chức gây quỹ quy mô và chính thức thương lượng, hợp tác hay thoả hiệp với bạo quyền CSVN. Qua đó chúng có thể lợi dụng để tuyên truyền, gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt hải ngoại và thủ lợi trên các hài cốt và danh dự của các tử sĩ QLVNCH.

3. Cộng sản Việt Nam luôn dùng mọi thủ đoạn để xóa bỏ mọi chứng tích tội ác của chúng, điển hình là việc CSNV đã áp lực chính quyền Mã Lai và Nam Dương phá hủy Bia Tưởng Niệm các thuyền nhân tại các trại tỵ nạn Ðông Nam Á. Chủ trương cải táng tất cả các ngôi mộ tại các trại lao tù (cải tạo) có thể giúp CSVN hủy bỏ hết các chứng tích tội ác của chúng đã gây ra cho hàng chục ngàn cái chết của quân cán chính VNCH, những người đã bị chúng trả thù, đày đọa trong các trại tù “Tập Trung Cải Tạo” trên khắp nước VN.

Trân trọng thông báo

Úc Châu ngày 11 tháng 6 năm 2010

* Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch CÐNVTD- Australia
* Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch CÐNVTD- NSW
* Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch CÐNVTD-Victoria
* Bùi Trọng Cường, Chủ tịch CÐNVTD-QLD
* Ðoàn Công Chánh Phú Lộc, Chủ tịch CÐNVTD-SA
* Peter Le, quyền Chủ tịch CÐNVTD-WA
* Lê Công, Chủ tịch CÐNVTD- ACT
* Lê Tấn Thiện, Chủ tịch CÐNVTD-NT
* Kim Dung Nguyễn, Chủ tịch CÐNVTD-Wollongong

------------------------

Ý kiến của Vietlist: Cộng sản Việt Nam đã vi phạm Hiệp Định Paris 1973 khi chúng bắt giam sĩ quan, quân cán chính VNCH và đày đọa họ cho đến chết trong các trại tù cải tạo. Đây là tội ác của cộng sản đối với dân tộc Việt nam và cũng là tội ác đối với nhân loại. Vì vậy nếu muốn cải táng các nạn nhân, phải chính tay bọn Cộng sản làm, đi kèm với xin lỗi và bồi thường thỏa đáng cho gia đình nạn nhân. Cộng đồng người Việt không nên làm thay và xoá tội ác cho CSVN. Phía gia đình nên tìm cách lắp mộ bia đá vào các ngôi mộ để khỏi thất lạc, và cũng là lưu trữ dấu tích tội ác CSVN cho muôn đời con cháu chúng ta được rõ.

-----------------------

biathuyennhan
Cộng sản Việt Nam luôn dùng mọi thủ đoạn để xóa bỏ mọi chứng tích tội ác của chúng, điển hình là việc CSNV đã áp lực chính quyền Mã Lai và Nam Dương phá hủy Bia Tưởng Niệm các thuyền nhân tại các trại tỵ nạn Ðông Nam Á. Chủ trương cải táng tất cả các ngôi mộ tại các trại lao tù (cải tạo) có thể giúp CSVN hủy bỏ hết các chứng tích tội ác của chúng đã gây ra cho hàng chục ngàn cái chết của quân cán chính VNCH, những người đã bị chúng trả thù, đày đọa trong các trại tù “Tập Trung Cải Tạo” trên khắp nước VN.

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom