tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas
3211 Beltline Rd., Garland, TX 75044

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant
2117 Roosevelt Dr. Suite F, Dalworthington Gardens, TX 76013

LỜI MỜI GỌI BIỂU TÌNH

Biểu Tình Phản Ðối Ðại Nhạc Hội Thanksgiving 2010 tại Plano (Dallas)

Chiếu quyết định của buổi họp khoáng đại cộng đồng 7-11-2010 tại trụ sở Cộng đồng Dallas, với đa số tuyệt đối chấp thuận sẽ tổ chức cuộc biểu tình chống Ðại nhạc hội "Tiếu Vương Hội" với 24 ca-sĩ từ Việt Nam trong dịp Thanksgiving vào ngày 27-11-2010 tại Plano, với các chi tiết như sau.

1. Ngày Giờ và Ðịa Ðiểm: Lúc 6:00 giờ chiều, ngày 27-11-2010, tại Plano Center số 2000 E. Spring Creek Parway, Plano 75074. Điện thoại 972-941-5840/424-0002.

2. Phương Tiện Di Chuyển: Quý đồng hương không có phương tiện di chuyển, xin tập trung tại Asia Times Square ở Grand Prairie lúc 4:30 chiều và tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng Dallas lúc 5 giờ chiều ngày 27-11-2010, sẽ có xe đưa đón địa điểm biểu tình.

3. Ẩm Thực và Vật Liệu: Ban Tổ Chức sẽ cung cấp nước giải khát, ẩm thực, cờ vàng VNCH và cờ Hoa Kỳ tại địa điểm biểu tình. Quý vị nên mang theo, nếu cần, áo lạnh và dù che mưa.

4. Qui luật biểu tình: Biểu tình là quyền hiến định, nhưng mọi luật lệ pháp định phải được tôn trọng. Yêu cầu quí đồng hương tham dự biểu tình tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên công lực và Ban tổ chức biểu tình. Tuyệt đối không có lời phỉ báng thóa mạ trong cuộc biểu tình.

Tha thiết kêu gọi quý cơ quan đoàn thể, hội đoàn và quý đồng hương tích cực hưởng ứng cuộc biểu tình nói trên.

Làm tại Dallas-Fort Worth, ngày 10 tháng 11 năm 2010
Đồng trưởng Ban Biểu tình chống ĐNH Thanksgiving 2010

Nguyễn Kinh Luân
Chủ Tịch/CÐNVQG Hạt Tarrant

Lê Lam Ngọc
Chủ Tịch/CÐNVQG Dallas

Thái Hóa Tố
Chủ tịch Ủy ban Phát huy Chính nghĩa Quốc gia

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom