paper

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

www.Vietlist.us 

------------oo0oo--------------

VIETNAMESE COMMUNITY OF HOUSTON & VICINITIES
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và Phụ Cận
7100 Clarewood Dr, Houston, TX 77036;
Tel.: 713-272-8624, Fax: 713-272-8630

www.vnchv.org

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI CỘNG ĐỒNG BẤT THƯỜNG

Kính gởi quý Đồng Hương,

Ngày 30/04/10 năm nay đánh dấu 35 năm chúng ta bỏ nước ra đi! Sau 35 năm sống lưu vong, Người Việt Quốc Gia chúng ta đã tương đối trưởng thành và thành công trên nhiều lãnh vực. Và hầu hết nơi đâu có đông người Việt sinh sống thì nơi đó Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia đã được hình thành và ngày càng phát triển. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Vùng Phụ Cận (CĐNVQG HOUSTON & VPC) của chúng ta cũng đã thành lập được 27 năm, trong thời gian qua đã có biết bao công sức của quý Đồng Hương và đặc biệt là các bậc Cha Anh vẫn còn đang ngày đêm sát cánh với Cộng Đồng(CĐ) để xây dựng một CĐ thật vững mạnh không những cho chúng ta và cho những thế hệ kế tiếp. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia (CĐNVQG) của chúng ta càng ngày càng ý thức trách nhiệm và đang củng cố để trở thành một CĐ lớn nhất trong CĐ Á Châu tại Mỹ nói chung và tại Houston nói riêng. Và hiện nay chúng ta rát là hãnh diện khi có một Nghị viên trẻ người Mỹ gốc Việt Al Hoàng đang làm việc trong Thành Phố.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, trong CĐNVQG Houston & VPC của chúng ta đang có một vài người vì những ân oán cá nhân và phe nhóm đã mang những ân oán đó vào những sinh hoạt của CĐ. Chính những ân oán cá nhân này đã tạo nên không biết bao nhiêu sóng gió,chia rẽ, nghi kị và đang làm phân hóa CĐ cũng như làm mất uy tín của CĐ và các vị Dân Cử Gốc Việt đối với các cấp chính quyền sở tại . Đơn cử như Buổi Lễ Tưởng Niệm 30/4/10 vừa qua, nhìn bên ngoài thì khá thành công, nhưng đã gây nên nhiều xáo trộn từ trong Cộng Đồng đến Thành Phố tạo ra những ấn tượng không tốt đẹp, cũng như buồn phiền cho nhiều người.

Chúng tôi, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng rất mệt mỏi và các anh chị em trẻ đã nản chí với những đấu đá và áp lực bởi những cá nhân phe nhóm. Chúng tôi không thể tiếp tục làm việc để phục vụ CĐ và Quê Hương Việt Nam nếu tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn. Những vị Dân Cử Gốc Việt cũng không thể tranh đấu để bảo vệ quyền lợi và danh dự cho CĐ và Quê Huơng Việt Nam của chúng ta nếu những cá nhân phe nhóm nào đó cứ luôn xúi dục, rỉ tai và chụp mũ gây hoang mang làm mất sự đoàn kết trong CĐ tạo cơ hội cho Cộng Sản xâm nhập và chia rẽ CĐ của chúng ta. Vậy họ là ai, và tại sao lại làm ra những việc như vậy với mục đích gì? Tình trạng này cần phải chấm dứt để chúng ta dồn sức lực đối phó với Tòa Tổng Lãnh Sự của Cộng Sản đang hiện diện ngay tại Houston này.

Làm thế nào để chúng ta có thể tránh được những vấn nạn tương tự xảy ra? Làm sao chúng ta có thể khuyến khích các thế hệ kế tiếp ra dấn thân sinh hoạt CĐ và đi vào dòng chính? Đây là một khủng hoảng lớn trong CĐ chúng ta, cần có một Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng để tìm ra một giải pháp vẹn toàn. Cũng trong Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng này, chúng ta cần đưa ra những nguyên tắc hành xử cho các vị Dân Cử Gốc Việt cũng như cho chính cả Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng trong bối cảnh mới rất phức tạp hiện nay.

Vì những lý do nêu trên, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng quyết định triệu tập

Đại Hội Khoáng Đại
Vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 23 tháng 5 năm 2010
Ngay tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng,
7100 Clarewood Dr., Houston, TX 77036. Map

Mong toàn thể quý Đồng Hương vì tương lai của CĐ và quê Hương Việt Nam, nhận nơi đây như là thư mời chính thức và xin quý vị sắp xếp thời giờ đến tham dự Đại Hội Khoáng Đại cho đông đảo. Sự hiện diện của quý vị trong ngày Khoáng Đại Cộng Đồng cũng nói lên tinh thần yêu nước và trách nhiệm của quý vị đối với tiền đồ Dân Tộc, công cuộc đấu tranh cho Tự-Do Dân-Chủ, cũng như sự hưng thịnh của CĐNVQG Houston & VPC trong những ngày tháng tới.

Trân trọng kính mời,

Phan Như Học, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Vùng Phụ Cận

 

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist 

paper