houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Xin Pho Nang vui lòng phổ biến - xin Đa Tạ
Trương như Phùng Houston TX

Trân trọng thông báo

Tòa Tổng Lảnh Sự VC tại Houston sẽ Khánh Thành vào lúc 11giờ sáng ngày Thư Năm 25 thàng 03 năm 2010 tại 5251 Westheimer Houston Texas 77056 Westheimer góc đường Sage Galleria Houston.

ĐT Tòa TLS VC Houston:
713.840.0096 cell 832. 474.8827 FAX 713.871.0312

Trân trọng kình mời các Cơ Quan Đoàn Thể Hôi Đoàn, các Cơ Quan Truyền Thông Quý Đông Hương cùng Qúy Cộng Đông Dallas, Fort Worth Austin Louisiana và các CĐ kháp nơi vui lòng về Houston hổ trợ, tham dự biểu tình trước Toà Tổng Lảnh Sư VC Houston

Số 5251 Westheimer (Galleria) Houston TX 77056 - See Map
Vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ năm 25/03/2010

ĐT Liên Lạc:

  • Phan nhu Hoc CT CĐ : 281.704.8192
  • Truong nhu Phung : 281.496.4987 cell 832.613.7213
  • Đang Quoc Viet: 713.515.3139

Xin Thành Kính cám ơn
Trân trong Kính mời

---------------------------

suquan

Sau nhiều lần theo dõi về sự việc CSVN cho mở Lãnh Sự Quán tại Houston . CSVN đã chọn nhiều địa điểm khác nhau và tung tin đánh hỏa mù vì sợ đồng bào chúng ta biểu tình .

Tin chính thức cho biết CSVN sẽ khai trương Lãnh Sự Quán tại Houston vào ngày 25 tháng 3 -2010 tức nhiên là vào ngày thứ Năm tuần nầy .

Cuộc khai trương sẽ có Phó thủ tướng CS Phạm Gia Khiêm , Lãnh Sự Quán VC Lê Dũng cùng đoàn tùy tùng trên 150 cán bộ đến từ Việt Nam và trên 200 Việt Gian tại Houston .

Địa điểm khai trương Lãnh Sự Quán CSVN tổ chức tại số 5251 Westheimer rd , Houston, TX 77056 Góc đường Sage rd (bên cạnh Galeria Mall) .

Giờ tổ chức treo cờ máu sẽ vào lúc 10 giờ sáng ngày 25 tháng 3 -2010 tại địa điểm nêu trên .

Vietland xin thông báo khẩn nầy để Cộng Đồng Houston và đồng bào đối phó, xin phổ biến gấp thông báo nầy .

Thay Mặt Ban Điều Hành Vietland

Xuân Nhi

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=12317

suquan

 

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris