tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

covang

Thông báo Cộng đồng Dallas

Kính quý vị trên diễn đàn:

Chúng tôi Lê Lam Ngọc chủ tịch Cộng đồng Dallas, Nguyễn Kinh Luân chủ tịch Cộng đồng hạt Tarrant và Bùi Quang Thống Liên Hội Trưởng Liên Hội Chiến sĩ VNCH/DFW và Vùng Phụ Cận.

Xin được thông báo đến quý đồng hương, quý hội đoàn đoàn thể và quý vị trên diễn đàn. Vụ việc quyễn lịch của Saigon Mall đã giải quyết xong và chủ nhân Saigon Mall có nhận lỗi lầm và đã đăng báo xin lỗi trên các báo địa phương. Mong quý vị vì tình đoàn kết để giử vững lập trường quốc gia của người tỵ nạn cộng sản. Kính mong quý vị chấm dứt những thư từ qua lại trên diễn đàn và kính mong quý vị vui lòng đến tham dự buổi họp tại trụ sở Cộng đồng Dallas vào lúc 1 giờ trưa thứ Bảy 26/3/2011.

Kính mong sự tham dự và góp ý kiến của quý vị để chúng tôi rút tỉa kinh nghiệm hầu phục vụ Cộng đồng hữu hiệu hơn.

Đồng Kính Mời.

----o0o----

ToiAcCSVN

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom