houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------


CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA DALLAS
3211 Beltline Road Garland, Texas 75044 - Map
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẠT TARRANT
2117 Roosevelt Drive, Suite F Dalworthington Gardens, Texas 76013 - Map

THÔNG BÁO
ĐẠI LỄ GIỖ TỔ Hùng Vương và
LỄ KỶ NIỆM Hai Bà Trưng

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
  • Quý đoàn thể, hội đoàn, đảng phái chính trị
  • Quý cơ quan truyền thông thân hữu
  • Quý đồng hương vùng Dallas Fort Worth.

Dựa theo kết quả buổi họp khoáng đại ngày 14 tháng 3 năm 2010 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, Cộng Đổng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và các hội đoàn tại địa phương, chúng tôi xin thông báo: Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ Kỷ Niệm Hai Bà Trưng năm nay sẽ được tổ chức tại :

Trụ sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant
2117 Roosevelt Drive, Suite F
Dalworthington Gardens, Texas 76013 - Map
Ngày 18 tháng 4 năm 2010, từ 10:30AM đến 2:30PM

Trân trọng kính mời đồng hương, các đoàn thể, hiệp hội đến tham dự đông đảo để buổi lễ thêm phần long trọng.

Thay mặt Ban Tổ Chức.

Lê Lam Ngọc Nguyễn Kinh Luân
CT/CĐNVQG Dallas CT/CĐNVQG Hạt Tarrant

 

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris