tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

Thư cảm tạ và báo cáo kết quả bữa Cơm gây qũy pháp lý tại DFW


Ủy ban Gây qũy Yểm trợ Pháp lý Cộng đồng DFW, trân trọng cảm tạ :

- Qúy Cộng đồng Dallas và Tarrant county
- Qúy Hội đoàn và Cơ quan đoàn thể, truyền thông báo chí
- Qúy đồng hương và các bạn trẻ trong vùng Dallas và Tarrant county


Đã tham dự bữa cơm gây qũy pháp lý tại Arlington vào ngày 23 tháng 11 năm 2011, để yểm trợ vụ kiện phản đối cuộc biểu tình phản đối Đại nhạc hội Thanksgiving có văn công Đàm Vĩnh Hưng, do ông Frank Vũ tổ chức tại Garland (Dallas, Texas) năm 2009.

Sự hiện diện rất đông đảo của qúy cộng đồng, cơ quan đoàn thể và quý đồng hương đặc biệt các bạn trẻ, đã nói lên tấm lòng ưu ái, quan tâm và hổ trợ cho 7 nạn nhân đang bị kiện. Họ là những người đã nhận lãnh trách nhiệm thi hành quyết định do Cộng đồng, hội đoàn và đồng hương giao phó, để chống Nghị quyết 36 CSVN phá hoại và lũng đoạn cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại.

Theo báo cáo của Ban tổ chức, tổng số tiền thu sau khi khấu trừ chi phí vào khoảng $10,000.00. Đây là kết quả rất khích lệ và thành công, mặc dầu thời gian tổ chức chỉ trong vòng 2 tuần lễ.

Chân thành gởi lời tri ân và vô cùng cảm tạ đến liệt quý vi.

Ngày 1 tháng 8 năm 2011
BS Phạm Văn Chất
Chủ tịch
Ủy ban Gây quỹ Pháp lý DFW

----o0o----

ToiAcCSVN

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom