bamboo

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Điểm Son cho Hội SQTĐ New Orleans

 

Từ bàn viết Nguyễn Vân Tùng

 

Cách nay khoảng tháng trời, tôi nhận điện thoại từ Alpha Huỳnh Hoàng Quân, Liên Hội Truởng Liên Hội SQTĐ Hoa Kỳ nhờ tôi chụp hình tuợng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ cho Ông để Ông trình lên Thị Truởng và Hội Đồng Thành Phố New Orleans.

Theo lời Alpha Liên Hội Truởng, Ông đã có hình chụp tượng đài bên California, nhưng cần thêm một hình nữa để thành phố chọn lựa. Tôi không ngần ngại lái xe xuống và chụp tất cả 19 tấm hình: đằng truớc, đằng sau, bên trái, bên phải, xa, gần của bức tượng và gởi ngay ra cho Ông.

Hôm nay, tôi đuợc biết là Hội Đồng Thành Phố New Orleans đã chấp thuận xây tặng cho Hội SQTĐ New Orleans đài tưởng niệm Việt Mỹ ngay giữa (East - West) quốc lộ 90 cách trung tâm thành phố trên duới bốn dặm với sự hậu thuẫn hùng mạnh của các cựu chiến binh Hoa Kỳ địa phương, đặc biệt là Hội cựu chiến binh TQLC Hoa Kỳ.

Chương trình này đã đuợc thành phố trình lên Tiểu Bang để xin thêm ngân khoản và thành phố New Orleans sẽ dự trù ngày khánh thành đài kỷ niệm này vào ngày Veteran Day năm 2011.

Đây là một điểm son cho Hội SQTĐ New Orleans nói riêng và cho toàn thể qúy Alpha tỵ nạn nói chung.

Đuợc biết là với lòng keo son gắn bó qua việc đoàn kết, sự đùm bọc và thương yêu đồng bào VN cũng như địa phương, lòng sắt đá dũng cảm không chấp nhận, không chùn buớc truớc những mưu đồ của nghị quyết 36 do CSVN ban hành. Hội SQTĐ New Orleans đã vuợt qua, từ đó đã đánh động đến tình thương của các cựu chiến binh HK địa phương nên đã đuợc Hội Đồng Thành Phố chấp thuận bỏ ra một ngân khoản không nhỏ để xây đài tưởng niệm này tặng cho hội SQTĐ New Orleans.

Nhìn ngược lại dòng thời gian trong kỳ chiến tranh VN. Thành Phố New Orleans đã hy sinh 842 chiến sĩ tại chiến trường VN, và tên của 842 vị anh hùng này cũng được tạc tại tượng đài này.

Chúng tôi rất hoan hỷ loan tin này đến toàn thể qúy Alpha tỵ nạn. Đặc biệt là họa sĩ Phạm Thông. Nếu hình chụp tượng đài này được thành phố New Orleans chọn, thì danh tiếng của Họa Sĩ Phạm Thông sẽ lên cao vời vợi.

Nguyễn Vân Tùng

 

Email từ bạn đọc - HL 

 

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist    

bamboo