tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

Hình Ảnh Buổi Yểm Trợ Gây Quỹ Pháp Lý DFW

source: http://picasaweb.google.com/caovung/NewFolder4?feat=email#

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

GayQuyPLDallas

 

-------------oo0oo---------------

Uỷ Ban Yểm Trợ Gây Quỹ Pháp Lý DFW
P.O. Box 867432
Plano, PX 75086-7432

THÔNG BÁO

Kính thưa quý vị,

Thay mặt Uỷ Ban Yểm Trợ Gây Quỹ Pháp Lý – DFW, chúng tôi xin thông báo:

  1. Được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các hội đoàn, đảng phái chính trị, cơ quan truyền thông thân hữu và quý đồng hương, buổi dạ tiệc-dạ vũ gây quỹ pháp lý cho các nạn nhân bị kiện tại Dallas-Fort Worth đã bán hết vé. Chúng tôi xin lỗi các đồng hương mua vé trễ vì không còn chỗ.
  2. Chúng tôi xin chân thành cám ơn các tổ chức Cộng Đồng, hội đoàn, đoàn thể, chính đảng, cơ quan truyền thông thân hữu và đồng hương vùng DFW đã nhiệt tình ủng hộ buổi tiệc gây quỹ. Sự ủng hộ của quý vị đã nói lên tinh thần đoàn kết trong cộng đồng chúng ta trước những âm mưu đen tối nhằm triệt hạ và làm nản lòng những người Quốc Gia chân chính.
  3. Chúng tôi cũng xin nhân cơ hội này cám ơn các hội đoàn, đoàn thể, chính đảng, cơ quan truyền thông và đồng hương vùng Houston đã ủng hộ buổi gây quỹ pháp lý được tổ chức tại nhà hàng Ocean Palace ngày Chủ Nhật, 29 tháng 8 năm 2010.
  4. Chúng tôi xin cám ơn các ân nhân khắp nơi đã nhiệt tình đóng góp tài chánh nhằm giúp cho các nạn nhân bị kiện có đủ khả năng để theo đuổi vụ kiện đến cùng.
  5. Chúng tôi xin cám ơn chiến hữu Lý Tống đến từ bắc California để yểm trợ cho các nạn nhân bị kiện.
  6. Chúng tôi xin cám ơn các thiện nguyện viên tại DFW và Houston , các ca sĩ địa phương đã bỏ nhiều thời giờ, công sức và tài chánh để tổ chức hai buổi gây quỹ. Không có sự dấn thân làm việc nghĩa của quý vị, chắc chắn chương trình gây quỹ sẽ không thành công.
  7. Sau cùng, chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi gây quỹ tại DFW và Houston . Chương trình sẽ được khai mạc đúng giờ đã định.

Kính chào đoàn kết và quyết thắng.

Bác Sĩ Phạm V. Chất
CT/Uỷ Ban Yểm Trợ Gây Quỹ Pháp Lý

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom