tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

covang


ỦY BAN BẢO VỆ CHÍNH NGHIẢ QUỐC GIA HOUSTON

- Kính thưa Các Cơ Quan Đoàn Thể Hội Đoàn, Các Tổ Chức Đấu Tranh, các Cơ quan Truyền Thông cùng Qúy Đồng Hương.

Đảng và nhà cầm quyền CSVN phản bội tổ quốc đang tâm làm tay sai cho ngoại bang, nhượng đất dâng biển cho Trung Cộng, che dấu sự thật, ngăn cấm và bắt bớ những người dân yêu nước lên tiếng chống Trung Cộng xâm lăng Việt Nam.

Đáp ứng lời kêu gọi của Linh Mục Nguyển văn Lý, Quốc Nội Hãi Ngoại khắp nơi đồng loạt đứng lên biểu tình đòi giãi thể chế độ Cộng Sản để thiết lập chế độ đa nguyên đa đảng cực lực lên án những hành vi phản bội tổ quốc bán nước hại dân của Đảng và Bạo Quyền CSVN

Trân trọng kính mời các Cơ Quan Đoàn Thể Hội Đoàn cùng Qúy Đồng Hương tùy theo hoàn cảnh và điều kiện tích cực lên án những hành vi phản bội tổ quốc bán nước hại dân của đảng và bạo quyền CSVN với cộng đồng thế giới và đồng bào trong cũng như ngoài nước

Trân trọng kính mời toàn thể qúy vị tích cực huởng ừng tham dự

- Biểu Tình lúc 11 giờ trưa thư Ba ngày 11 tháng 01 năm 2011
Trước Tòa Tổng Lảnh Sự VC 5251 Westheimer Houston TX


Đồng thời lúc 01 giờ trưa cùng ngày, ngày 11/01/2011 biểu tình trước tòa Thị Chính Houston cực lực lên án Tập Đoàn Cộng Sản Hà Nội bắt giam lại Cha Lý sau một năm quản chế tại gia

Sự tham dự đông đảo của qúy vị thể hiện tấm lòng Quốc Gia Dân Tộc góp phần tranh đấu quang phục quê hương

Houston ngày 06 tháng 01 năm 2011
ỦY BAN BẢO VỆ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA HOUSTON
Chủ Tịch
TRƯƠNG NHƯ PHÙNG

----o0o----

ToiAcCSVN

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom