tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

covang

THƯ MỜI

Ngày 15, Tháng 2, 2011

Trân trọng kính mời:

Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas & Tarrant County cùng Liên Hội Chiến Sĩ VNCH/DFW và vùng phụ cận sẽ tổ chức buổi sinh hoạt đầu năm.

Sự hiên diện của Quý vị sẽ nói lên được tầm quan trọng trong việc xây dựng một cộng đồng vững mạnh thật sự đoàn kết không cộng sản.

NAY KÍNH.

* CĐNVQG DALLAS * CĐNVQG HẠT TARRANT * LIÊN HỘI CSVNCH/DFW

* Lê Lam Ngọc * Chủ tịch Nguyễn K. Luân * Chủ tịch Bùi Quang Thống, LHT

----------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT NGÀY 13/3/2011

1. Chào Cờ & Mặc Niệm
2. Giới thiệu quan khách tham dự
3. Tuyên bố lý do
4. Bầu Chủ Toạ Đoàn , Thư Ký và Điều Hợp Viên

5. Đại Điện Ban Tổ Chức trình bày các sự kiện đang xảy ra trong cộng đồng:

6. Thảo luận: Làm Thế Nào Để Có Một Cộng Đồng Vững Mạnh và Đoàn Kết
7. Ý kiến của tham dự viên
8. Linh tinh:

9. Bế mạc

----o0o----

ToiAcCSVN

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom