Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc Houston

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------------------

Cộng Đồng Nguời Việt Quốc Gia Hạt Tarrant
2117 Roosevelt Dr. Suite F
Dalworthington Gardens, TX 76013

_______________________________________________

THÔNG BÁO

Ghi Danh Học Sử Dụng Máy Computer

Máy computer hoặc vi tính đã trở thành một phương tiện phải có trong đời sống hàng ngày. Đi học, đi làm, đọc báo, tìm đường, viết thư và kiếm việc đều đòi hỏi khả năng sử dụng máy vi tính.

Để đáp ứng nhu cầu cần thiết này, Khối Xã Hội thuộc Ban Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận sẽ mở bốn lớp học tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng ở Arlington:

  1. Máy vi tính căn bản (Introductory computer): Lớp học này sẽ giới thiệu về những bộ phận cũng như cách sử dụng máy vi tính căn bản, Windows, Word, Vietnamese fonts, email và Internet. Lớp sẽ được dạy vào mỗi chiều Thứ Ba từ 7:00 PM – 8:30 PM.
  2. Máy vi tính trung cấp (Intermediate computer): Lớp học này sẽ đào sâu về Word, email, Internet và những đề mục phức tạp hơn. Lớp sẽ được dạy vào mỗi chiều Thứ Hai từ 7:00 PM – 8:30 PM.
  3. Làm WEBSITE: Lớp học này sẽ dạy cách tạo các trang web cá nhân, hay cho các cơ sở thương mại, dễ dàng kết nối với khách hàng ở mọi nơi, mọi lúc. Lớp sẽ được dạy vào chiều Thứ Tư từ 7:00 PM – 8:30 PM.
  4. Lắp Ráp Máy Vi Tính: Lớp học này sẽ dạy cách lắp ráp, cài nhu liệu và định hình (configure) máy vi tính từ các bộ phận và vật liệu rời. Lớp sẽ được dạy vào mỗi Thứ Bảy từ 10:00 AM – 11:30 AM.

Cả bốn lớp sẽ được khai giảng vào tuần lễ của ngày 01/03/2010, kéo dài 12 tuần và được dạy bởi những kỹ sư Việt Nam chuyên về nhu liệu và điện toán. Lệ phí là $70 cho Lớp Số 1 và 2, và $120 cho Lớp Số 3 và 4 Bớt 10% cho những đồng hương có ghi danh với Cộng Đồng.

Để ghi danh theo học hoặc để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với anh Lê Minh Lương qua số điện thoại 817-676-1934 hoặc qua điện thư LL_Le@yahoo.com.

Trân trọng cám ơn.

   Lê Minh Lương                  Nguyễn Kinh Luân
Trưởng Khối Xã Hội                     Chủ Tịch

---------------o0o------------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Houston