Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

 1. An Ninh
 2. Bác Sĩ
 3. BS Nha Khoa
 4. BS Nhãn Khoa
 5. Bail Bond
 6. Ban Nhạc
 7. Bàn Ghế Giường
 8. Bán Xe Hơi
 9. Bảo Hiểm
 10. Bói Toán_Phong Thủy
 11. Cây Cá Cảnh
 12. Cần Người_Việc
 13. Cellular Phone
 14. Cà Phê
 15. Chợ, Siêu Thị
 16. Chùa_Nhà Thờ
 17. CơmTháng_Thức Ăn
 18. Computer_Electronics
 19. Chôn Cất, Bia Mộ
 20. Cổ Phiếu-Stock
 21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
 22. Dạy Lái Xe
 23. Dạy Nhạc: Piano...
 24. Dụng cụ Nhà Hàng
 25. Điện_Heat_Air
 26. Đưa Rước
 27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
 28. Giặt Thảm
 29. Gạch, Thảm, Màn
 30. Giải Trí_Party_TV
 31. Giặt Ủi_Thợ May
 32. Giúp Dọn Nhà
 33. Hoa_Áo Cưới
 34. Khiêu vũ
 35. Làm Vườn_Cắt cỏ
 36. Linh Tinh
 37. Luật Sư_Di Trú
 38. Massage_Relax
 39. Nhà Hàng_Food
 40. Nhập cảng_Xuất cảng
 41. Nhiếp Ảnh_Video
 42. Quà Lưu Niệm_Gift
 43. Sách Báo_In Ấn
 44. Sign_Banner
 45. Sửa Xe_MuaXe
 46. Thẻ Tín Dụng
 47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
 48. Thợ Sơn
 49. Tiệm Vàng
 50. Tiệm Bánh
 51. Tìm Thợ_Việc
 52. Tow Xe
 53. Thợ Ống Nước
 54. Thợ May_DryClean
 55. Tiệm Quần Áo
 56. Thuốc Tây
 57. Thuốc Bắc_D.Thảo
 58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
 59. Võ Thuật
 60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

ĐIỀU LỆ
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

LỜI MỞ ĐẦU

Chương I.- Hội Danh, Tôn Chỉ
Chương II.- Hội Viên
Chương III.- Các Vùng VBVNHN
Chương IV.- Ban Chấp Hành VBVNHN
Chương V.- Đại Hội Đồng VBVNHN
Chương VI.- Tài sản
Chương VII.- Tu Chính Điều Lệ
Chương VIII.- Điều Khoản Chuyển Tiếp

 

LỜI MỞ ĐẦU

Tin tưởng vào sự trường tồn của dân tộc Việt Nam, vào sức mạnh của văn hóa dân tộc, dù ở trong nước hay ngoài nước;

Quan niệm rằng văn học, một phần của văn hóa, cần được sinh hoạt tự do;

Ý thức rằng người cầm bút ngoài nhiệm vụ sáng tác còn có nghĩa vụ tinh thần góp phần bảo vệ quyền tự do diễn đạt và bảo vệ di sản văn hóa, chống mọi hình thức độc tài;

Chúng tôi, một số người cầm bút ở hải ngoại có lập trường quốc gia dân tộc, chấp nhận tinh thần Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế (PEN International), và quyết định thành lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, một Trung tâm thành viên của Văn Bút Quốc Tế, sinh hoạt tự trị trong sự tôn trọng Hiến Chương và Điều Lệ Văn Bút Quốc Tế.

CHƯƠNG I
DANH XƯNG, TÔN CHỈ

Điều 1.- Tổ chức được thành lập giữa những người hoạt động trong lãnh vực văn học nghệ thuật hải ngoại với danh xưng “VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI”, viết tắt là  “VBVNHN”, một thành viên của Văn Bút Quốc Tế.
Tên Pháp ngữ là “PEN Vietnamien à l'étranger”.
Tên Anh ngữ là “Vietnamese Abroad PEN”.

Điều 2.- VBVNHN là một tổ chức bất vụ lợi, theo đuổi các mục tiêu sau đây:
(a)  Phát huy tinh thần Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế, cộng tác chặt chẽ với Văn Bút Quốc Tế để yểm trợ và bảo vệ quyền tự do sáng tác của người cầm bút tại Việt Nam và trên thế giới;

(b)  Bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam để một mặt duy trì sự trường tồn của văn hóa dân tộc, mặt khác tạo sinh diện tốt đẹp của nền văn hóa Việt Nam trước cộng đồng quốc tế;
(c)   Tạo điều kiện thuận lợi cho sự sáng tác và phổ biến các tác phẩm của văn nghệ sĩ Việt Nam trên thế giới;
(d)    Khuyến khích thế hệ trẻ ở hải ngoại sáng tác bằng tiếng Việt;
(e)   Góp phần xây dựng cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại thích ứng với cuộc sống mới, nhưng vẫn duy trì truyền thống dân tộc.

Điều 3.- VBVNHN hoạt động vô thời hạn. Email thường trực là VIETPEN@aol.com. Địa chỉ bưu điện tùy thuộc vào Ban Chấp Hành đương nhiệm.

CHƯƠNG II
HỘI VIÊN

Điều 4.- VBVNHN có 4 thành phần hội viên: hội viên hoạt động, hội viên danh dự, hội viên kết nghĩa, và hội viên ân nhân.
(a)    Hội viên hoạt động là thành phần nòng cốt của hội, gồm những người đóng niên liễm và tham gia sinh hoạt của VBVNHN. Chỉ có hội viên hoạt động mới có quyền ứng cử và bầu cử.
(b)   Hội viên danh dự được dành cho những văn nghệ sĩ Việt Nam có sự nghiệp đã đóng góp quan trọng vào kho tàng văn hóa dân tộc, hoặc có thành tích đấu tranh bảo vệ quyền tự do tư tưởng và tự do diễn đạt tư tưởng.
(c)    Hội viên kết nghĩa dành cho những người cầm bút thuộc các quốc gia khác đang bị áp bức, ngược đãi vì nghề nghiệp.
(d)    Hội viên ân nhân dành cho những nhân vật hay tổ chức đã yểm trợ tài chính hay phương tiện cho hội.

Điều 5.- Những người Việt Nam cư trú tại hải ngoại hội đủ những điều kiện dưới đây có thể gia nhập VBVNHN với tư cách hội viên hoạt động:
(a)  Là văn sĩ, thi sĩ, kịch tác gia, bình luận gia, biên khảo gia, phê bình gia, dịch giả, ký giả (tham chiếu các bộ môn trong bảng kê của Văn Bút Quốc Tế), đã có tác phẩm xuất bản hoặc thường xuyên đăng báo thuộc các bộ môn nói trên;
(b) Cam kết tôn trọng Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế và Điều Lệ của VBVNHN, và không có những hành động trực tiếp hay gián tiếp yểm trợ độc tài;
(c) Có đơn xin gia nhập do hai (02) hội viên hoạt động giới thiệu và được Ban Đại Diện Vùng đồng ý chuyển Ban Chấp Hành VBVNHN chấp thuận. Đơn xin gia nhập có thể do đương sự gửi trực tiếp cho Ban Chấp Hành VBVNHN với ba (03) hội viên hoạt động giới thiệu, trong đó có một thành viên BCH VBVNHN.
(d) Hội viên có thể sinh hoạt tại Vùng do mình lựa chọn hay sinh hoạt trực tiếp với Ban Chấp Hành VBVNHN. Khi thay đổi nơi sinh hoạt, hội viên chỉ cần thông báo cho Ban Chấp Hành và Ban Đại Diện Vùng liên hệ.

Điều 6.- Hội viên gia nhập trực tiếp với Ban Chấp Hành VBVNHN hay qua Ban Đại Diện một Vùng VBVNHN đều là hội viên của VBVNHN do Ban Chấp Hành VBVNHN quản trị.
Chỉ Ban Chấp Hành VBVNHN, với ý kiến của đa số, mới có thẩm quyền chung quyết về sự gia nhập Văn Bút cũng như chấm dứt tư cách hội viên Văn Bút của một cá nhân.

(a)  Hội viên có hành động bất xứng, vi phạm nghiêm trọng Hiến Chương - Điều Lệ VBQT, và Điều Lệ   VBVNHN có thể bị chấm dứt tư cách hội viên do quyết định của Ban Chấp Hành VBVNHN chiếu đề nghị của Ban Đại Diện Vùng và/hoặc cuả một thành viên Ban Chấp Hành. Quyết định của Ban Chấp Hành, với ý kiến của đa số, trục xuất hội viên là chung quyết và phải được phúc trình cho VBQT trong vòng bảy (07) ngày.

(b)  Hội viên hoạt động sẽ không còn tư cách hội viên sau một năm không đóng niên liễm, hoặc có thư minh thị bày tỏ ý định ra khỏi VBVNHN gửi cho Ban Đại Diện Vùng hay cho Ban Chấp Hành VBVNHN. Khi muốn tái gia nhập, hội viên cũ chỉ cần làm đơn gửi cho Ban Đại Diện Vùng hay Ban Chấp Hành VBVNHN mà không cần người giới thiệu.

 

CHƯƠNG III
VÙNG VBVNHN

Điều 7.- Để đáp ứng với tình trạng hội viên cư ngụ trên nhiều vùng xa cách nhau trên thế giới, Văn Bút VNHN được bao gồm mười (10) Vùng cố định, căn cứ trên ranh giới đia dư:

Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, gọi là VBVNHN/Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ;
Vùng Đông Nam Hoa Kỳ, gọi là VBVNHN/Vùng Đông Nam Hoa Kỳ;
Vùng Nam Hoa Kỳ, gọi là VBVNHN/Vùng Nam Hoa Kỳ;
Vùng Trung Nam Hoa Kỳ (Louisiana cũ), gọi là VBVNHN/Vùng Trung Nam Hoa Kỳ;
Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, gọi là VBVNHN/Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ;
Vùng Tây Nam Hoa Kỳ (Nam Cali cũ), gọi là VBVNHN/Vùng Tây Nam Hoa Kỳ;
Vùng Úc Châu, gọi là VBVNHN/Vùng Úc Châu;
Vùng Canada, gọi là VBVNHN/Vùng Canada;
Vùng Âu Châu, gọi là VBVNHN/Vùng Âu Châu;
Vùng Á Châu, gọi là VBVNHN/Vùng Á Châu (có thể thành lập sau).

 

Điều 8.- Vùng VBVNHN là trung gian giữa Ban Chấp Hành VBVNHN và hội viên, giúp Ban Chấp Hành thực thi các chương trình sinh hoạt trong khuôn khổ một Trung tâm thành viên Văn Bút Quốc Tế.
(a)  Thay mặt và điều hành Vùng là một Ban Đại Diện gồm có một Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch, một Thư ký và một Thủ quỹ, với nhiệm kỳ ba (03) năm.
(b)  Các chức vụ trong Ban Đại Diện được bầu ra theo thể thức liên danh và trực tiếp trong một phiên họp khoáng đại gồm tất cả hội viên Vùng trực thuộc. Các ứng cử viên phải là hội viên hoạt động tối thiểu hai (02) năm.
(c)  Chủ tịch Ban Đại Diện Vùng và các chức vụ khác có thể tái ứng cử nhiều lần.
(d)  Khi có Ban Đại Diện mới, Chủ tịch mãn nhiệm, trong vòng một tuần lễ, phải bàn giao và gửi văn thư giới thiệu Ban Đại Diện mới với Ban Chấp Hành VBVNHN.
(e)  Các Vùng sinh hoạt dựa theo Điều Lệ chung của VBVNHN. Mỗi Vùng có thể có Nội Lệ riêng phù hợp với hoàn cảnh địa phương, nhưng không được trái ngược với Điều Lệ và Nội Quy VBVNHN.
(g)  Ngoài hội viên hoạt động, các Vùng có thể có hội viên ân nhân.

Điều 9.- Muốn đủ điều kiện hoạt động hợp lệ, một Vùng VBVNHN phải:
(a)  Duy trì tối thiểu mười hai (12) hội viên;
(b)  Có một Ban Đại Diện Vùng được bầu ra theo quy định nơi Điều 8;
(c)  Cộng tác tích cực với Ban Chấp Hành VBVNHN để thực hiện các chương trình và kế hoạch của VBVNHN như một Trung tâm thành viên của Văn Bút Quốc Tế;
(d) Đóng niên liễm cho Ban Chấp Hành VBVNHN trong ba (03) tháng đầu mỗi năm.

Điều 10.-
(a) Khi một Vùng VBVNHN không hội đủ điều kiện hoạt động quy định nơi Điều 9 , số hội viên hiện hữu có thể tiếp tục sinh hoạt với một Vùng khác, hoặc sinh hoạt trực tiếp với Ban Chấp Hành.
(b) Một Vùng đã ngưng hoạt động có thể phục hoạt bất cứ lúc nào, nếu hội đủ các điều kiện quy định nơi Điều 9.
(c) Các Vùng không đóng niên liễm quy định nơi Điều 9 (d) sẽ không được kể vào túc số Đại Hội Đồng, dù có số hội viên để hoạt động.

CHƯƠNG IV
BAN CHẤP HÀNH VBVNHN


Điều 11.- Ban Chấp Hành VBVNHN là cơ quan điều hành của VBVNHN và là đại diện VBVNHN trước Văn Bút Quốc Tế cũng như trong các giao dịch đối ngoại. Thành phần Ban Chấp Hành gồm có:
Một Chủ tịch
Hai Phó Chủ tịch
Một Tổng Thư Ký
Một Thủ quỹ
Một số các Ủy Viên do Chủ tịch Ban Chấp Hành suy cử vào các Ủy Ban Chuyên Môn của Văn Bút Quốc Tế với sự đồng thuận của đa số thành viên Ban Chấp Hành.

Điều 12.- Ban Chấp Hành VBVNHN được bầu ra theo thể thức liên danh và trực tiếp với nhiệm kỳ ba (03) năm.
(a) Ứng cử viên cho mọi chức vụ phải là hội viên hoạt động tối thiểu hai (02) năm và có ít nhất hai (02) tác phẩm đã xuất bản. Mỗi ứng cử viên phải được hai (2) hội viên hoạt động giới thiệu.
(b)  Đơn ứng cử của liên danh phải do người thụ ủy liên danh gửi cho Ban Bầu Cử, cũng là Ban Đại Diện Vùng chịu trách nhiệm tổ chức Đại Hội VBVNHN, hạn chót bốn (04) tháng trước ngày họp Đại Hội Đồng.
(c) Danh sách ứng cử viên phải được Ban Bầu Cử công bố trong vòng một tuần lễ sau hạn chót nộp đơn ứng cử.
(d) Mọi sự khiếu nại về ứng cử viên phải được gửi về Ban Bầu Cử trong thời hạn một (01) tháng kể từ ngày công bố danh sách ứng cử viên. Các sự khiếu nại phải được Ban Bầu Cử cứu xét và giải quyết trong vòng hai (2) tuần lễ từ khi nhận được.
(e) Hai (2) tháng trước ngày họp Đại Hội Đồng VBVNHN, Phiếu Bầu phải được Ban Bầu Cử gửi thẳng tới hội viên qua vi-thư cá nhân, hay qua bưu điện cho những hội viên không sử dụng e-mail.
(g) Phiếu Bầu phải được hội viên gửi về Ban Bầu Cử chậm nhất là bảy (07) ngày trước ngày họp Đại Hội Đồng VBVNHN. Phiếu Bầu gửi qua bưu điện sẽ được căn cứ trên nhật ấn ngoài phong bì để xác định ngày gửi.
(h) Ban Bầu Cử có trách nhiệm tổng kết số phiếu bầu nhận được qua vi-thư và bưu điện, lập biên bản và chuyển trình Đại Hội Đồng để làm thủ tục kiểm phiếu và công bố kết quả. Các Phiếu Bầu gửi qua bưu điện chỉ được mở ra khi kiểm phiếu. Mọi sự khiếu nại liên quan đến bầu cử sẽ được Đại Hội Đồng giải quyết ngay trước khi kết quả chính thức được công bố. Liên danh đắc cử là liên danh được nhiều phiếu nhất và trên một phần ba (1/3) tổng số phiếu bầu hợp lệ.
(i) Khi có Ban Chấp Hành mới, trong vòng bảy ngày, Chủ tịch Ban Chấp Hành mãn nhiệm phải bàn giao cho Ban Chấp Hành mới các hồ sơ và tiền hiện quỹ, và gửi thư giới thiệu Ban Chấp Hành mới cho VBQT. Nếu sau hai tuần lễ, chủ tịch mãn nhiệm không giới thiệu, Ban Bầu Cử sẽ giới thiệu Ban Chấp Hành mới với VBQT kèm theo biên bản bầu cử.
(k) Chủ tịch Ban Chấp Hành có thể ứng cử hai (2) lần liên tiếp. Các thành viên khác của Ban Chấp Hành có thể tái cử nhiều lần.
(l) Nếu không có liên danh nào đắc cử, Đại Hội Đồng sẽ quyết định về việc tổ chức một cuộc bầu cử khác và lưu nhiệm Ban Chấp Hành.

Điều 13.- Ban Chấp Hành làm việc trong tinh thần văn hữu, với sự phân nhiệm như sau:


(a) Chủ tịch:
- Đại diện toàn thể hội viên VBVNHN trước Văn Bút Quốc Tế cũng như trong các sinh hoạt nội bộ và đối ngoại;
- Chịu trách nhiệm thực thi các chương trình của Đại Hội Đồng cũng như của Ban Chấp Hành;
- Chủ nhiệm website của VBVNHN;
- Chủ toạ các phiên họp nội bộ qua phương tiện điện tử để thảo luận và điều hợp công tác trong Ban Chấp Hành;
- Triệu tập Đại Hội Đồng và phối hợp với Ban Đại Diện Vùng để tổ chức Đại Hội VBVNHN;
- Khi Chủ tịch không thể thi hành nhiệm vụ, các thành viên sẽ xử lý thường vụ theo thứ tự ưu tiên như sau: Phó Chủ tịch 1, Phó Chủ tịch 2, Tổng Thư Ký, Thủ quỹ.

(b) Phó Chủ tịch I:
- Đặc trách phát huy văn học, tổ chức các giải văn học và các cuộc hội thảo văn học;
-  Kiêm nhiệm Trưởng ban biên tập đặc san văn học.

(c) Phó Chủ tịch II:
- Đặc trách tuyển tập ngoại văn;
- Kiêm nhiệm thành viên Uỷ Ban Nhà Văn vì Hoà Bình VBQT (Writers for Peace Committee), nếu không có người đảm trách.

 (d) Tổng Thư ký:
- Đặc trách liên lạc các Vùng và hội viên;
- Kiêm nhiệm thành viên Ủy Ban Nhà Văn bị Cầm Tù VBQT (Writers in Prison Committee), nếu không có người đảm trách;
- Phụ tá Chủ tịch trong những công tác được ủy thác, lưu giữ hồ sơ, lập biên bản các cuộc họp.


(e) Thủ quỹ: Quản lý tài sản của VBVNHN quy định nơi Điều 20, chi thu theo quyết định của Đại Hội Đồng và của Ban Chấp Hành, lưu giữ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính trước Ban Chấp Hành và Đại Hội Đồng.

 

Điều 14.-
(a) Sáu (6) tháng trước ngày mãn nhiệm kỳ, Ban Chấp Hành có nhiệm vụ gửi văn thư thông báo tới các Vùng VBVNHN về ngày giờ, địa điểm cùng chương trình họp Đại Hội Đồng, công bố thể thức bầu Ban Chấp Hành mới, phối hợp với Vùng được Đại Hội Đồng chỉ định để tổ chức Đại Hội.

(b) Trường hợp hết nhiệm kỳ mà Ban Chấp Hành bất động, không triệu tập Đại Hội Đồng, Ban Đại Diện Vùng đã được Đại Hội Đồng kỳ trước chỉ định sẽ đứng ra triệu tập Đại Hội VBVNHN và tổ chức bầu cử Ban Chấp Hành mới.

(c)  Nếu Ban Chấp Hành bất động và Ban Đại Diện Vùng đã được Đại Hội Đồng kỳ trước chỉ định cũng không tổ chức Đại Hội thì các Ban Đại Diện sẽ hội ý với nhau chỉ định một Vùng để tổ chức Đại Hội VBVNHN.

 (d) Một thành viên hay toàn thể Ban Chấp Hành có thể bị giải nhiệm theo thủ tục được quy định nơi Điều 16 và 17.


CHƯƠNG V
ĐẠI HỘI ĐỒNG VBVNHN

Điều 15.- Đại Hội Đồng là cơ quan tối cao của VBVNHN, gồm có hai thành phần:
(a)  Năm (5) thành viên của Ban Chấp Hành VBVNHN. Đại biểu của Ban Chấp Hành VBVNHN cũng là đại biểu của các hội viên sinh hoạt với Ban Chấp Hành.

(b)  Đại biểu do các Vùng đề cử. Mỗi Vùng được đề cử tối đa năm (5) đại biểu, được quyết định trong một phiên họp của Ban Đại Diện Vùng, và biên bản phải được đệ nạp tại Đại Hội Đồng cùng với giấy ủy quyền, nếu có, của các đại biểu vắng mặt. Mỗi đại biểu chỉ được phép nhận ủy quyền của một đại biểu trong cùng một Vùng.

 

Điều 16.- Đại Hội Đồng có nhiệm vụ:
(a)  Thành lập Ban Kiểm Phiếu, phối hợp với Ban Bầu Cử tiến hành kiểm phiếu, lập biên  bản và công bố kết quả bầu  Ban Chấp Hành;
(b)  Duyệt xét công tác của Ban Chấp Hành, thảo luận cùng biểu quyết về đường lối và các chương trình hoạt động;
(c)  Thảo luận và biểu quyết về những phúc trình và đề nghị của Ban Chấp Hành VBVNHN cũng như của các Vùng;
(d)  Biểu quyết Tu chính Điều Lệ;
(e)   Cứu xét và biểu quyết thừa nhận hay giải thể một Ban Đại Diện Vùng do đề nghị của Ban Chấp Hành VBVNHN;
(g)   Cứu xét và biểu quyết giải nhiệm một thành viên hay toàn thể Ban Chấp Hành VBVNHN; giữa hai khoá họp Đại Hội Đồng, một thành viên hay toàn thể Ban Chấp Hành vi phạm trầm trọng Hiến Chương, Điều Lệ VBQT, hay Điều Lệ VBVNHN có thể bị giải nhiệm do đề nghị của ít nhất là một phần ba (1/3) Ban Đại Diện Vùng đang hoạt động và được quá bán tổng số hội viên hoạt động ký tên đồng ý;
(h)  Biểu quyết giải thể VBVNHN do đề nghị của Ban Chấp Hành hay ít nhất là quá bán Ban Đại Diện Vùng, hay quá bán tổng số hội viên hoạt động;
(i)   Chỉ định Vùng và ấn định thời điểm tổ chức Đại Hội VBVNHN kỳ tới.
.

Điều 17.- Họp Đại Hội Đồng:
(a)  Đại Hội Đồng thường lệ họp ba (3) năm một lần do Ban Chấp Hành triệu tập nói nơi Điều 14 (a).
(b)  Đại Hội Đồng bất thường được triệu tập theo một trong ba (3) thể thức dưới đây:
(i)  Do bốn trên năm (4/5) thành viên Ban Chấp Hành VBVNHN yêu cầu;
(ii) Do bốn (04) Vùng VBVNHN đang hoạt động yêu cầu bằng một quyết nghị chung của các Ban Đại Diện Vùng;
(iii) Do thỉnh nguyện có chữ ký của ít nhất hai phần ba (2/3) hội viên hoạt động.   
(c)  Đại Hội Đồng VBVNHN là sinh hoạt nội bộ, ngoài các đại biểu quy định nơi Điều 15, hội viên VBVNHN có thể hiện diện với tư cách tham dự viên và không có quyền biểu quyết. 

Điều 18.-
(a)  Túc số của Đại Hội Đồng là hai phần ba (2/3) tổng số các Vùng đang hoạt động, kể cả các Vùng vắng mặt nhưng có văn thư cam kết tôn trọng những quyết định của Đại Hội Đồng.
(b)  Nếu Đại Hội Đồng không đủ túc số, một kỳ họp khác sẽ được triệu tập trong vòng ba (3) tháng và được coi là hợp lệ, không kể số đại biểu tham dự là bao nhiêu.

Điều 19.- Các quyết định của Đại Hội Đồng chỉ có giá trị khi được quá bán số đại biểu hiện diện lúc biểu quyết và phiếu ủy quyền tán đồng, trừ trường hợp giải thể VBVNHN cần có hai phần ba (2/3) đại biểu đồng ý.

CHƯƠNG VI
TÀI SẢN

Điều 20.- Tài sản của VBVNHN gồm có:
(a)  Tiền niên liễm.
(b)  Tiền đóng góp của hội viên hoặc tiền gây quỹ.
(b)  Động sản, bất động sản và sáng tác phẩm do Hội tạo mãi hay được tặng dữ và mang tên VBVNHN.

CHƯƠNG VII
TU CHÍNH ĐIỀU LỆ

Điều 21.- Tôn chỉ của VBVNHN ghi ở Lời Mở Đầu, Điều 2 và Điều 21 này của Bản Điều Lệ không bao giờ được sửa đổi.

Điều 22.- Ngoại trừ Lời Mở Đầu, Điều 2 và Điều 21, các điều khoản khác của Bản Điều Lệ này có thể được tu chính do quyết định của Đại Hội Đồng theo đề nghị của Ban Chấp Hành hoặc một phần ba (1/3) tổng số hội viên hoạt động. Bản dự thảo tu chính và bản viện dẫn lý do phải được gửi tới các Vùng VBVNHN để thông tri cho các đại biểu sẽ tham dự Đại Hội Đồng trễ lắm là một (1) tháng trước ngày khai mạc Đại Hội. Quyết định tu chính phải được sự chấp thuận của quá bán tổng số đại biểu hiện diện tại Đại Hội Đồng và ủy quyền.

Điều 23.- Trong trường hợp đặc biệt, Ban Chấp Hành có thể thành lập một ủy ban đặc nhiệm để soạn bản Dự thảo Tu chính Điều Lệ và trưng cầu ý kiến tất cả hội viên hoạt động của VBVNHN. Bản Điều Lệ Tu Chính có hiệu lực chấp hành ngay sau khi được quá bán hội viên biểu quyết chấp thuận và được Ban Chấp Hành công bố sau khi có kết quả.

*

CÔNG BỐ

Bản Điều Lệ Tu Chính này được soạn thảo theo thủ tục đặc biệt do khuyến cáo và tán đồng của Văn Bút Quốc Tế chiếu văn thư ngày 19.3.2009 và được trưng cầu ý kiến toàn thể hội viên VBVNHN, và có hiệu lực từ ngày được công bố ghi dưới đây.

Chiếu biên bản ngày 11.9.2010 của Ban Tu Chính Điều Lệ Đợt II, bản Điều Lệ Tu Chính này đã được thông qua với số phiếu 65- 06 và được công bố ngày 13.9.2010.

T.M. Ban Chấp Hành VBVNHN

Nguyễn Đăng Tuấn
Chủ tịch

-------oo0oo-------

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
NỘI QUY

CHƯƠNG I NGUYÊN TẮC

Điều 1: Danh hiệu của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (Trung Tâm) được qui định trong Điều Lệ, kể cả tiếng Anh và tiếng Pháp, là tên chính thức của Trung Tâm. Ban Chấp Hành, các Vùng và hội viên phải dùng đúng các danh hiệu ấy, không được sửa chữa, thay đổi. Tên của các Vùng: Tên của Vùng được ghi tiếp sau tên Trung Tâm, cách nhau bằng một gạch chéo (/). Trên ấn chỉ có thể ghi thành hai hàng với tên Trung Tâm ở hàng trên và tên Vùng ở hàng dưới.

Điều 2: VBVNHN và các Vùng chỉ thay mặt cho hội viên hợp lệ.

Điều 3: Các thành viên Ban Chấp Hành Trung Tâm và các Ban Đại Diện Vùng liên đới chịu trách nhiệm thi hành các quyết định chung của Trung Tâm hay Vùng, và chịu trách nhiệm cá nhân về pháp lý nếu có những hành động vi phạm luật lệ.

Điều 4: a) Các ấn phẩm do Trung Tâm in và phát hành phải thông qua Ban Chấp Hành và phải ghi rõ do VBVNHN.
b) Các ấn phẩm do Vùng in và phát hành phải thông qua Ban Đại Diện Vùng và phải ghi rõ do Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại / Vùng (+ tên Vùng) ấn hành.

CHƯƠNG II HỘI VIÊN

Điều 5: Hội viên hợp lệ của VBVNHN là hội viên đóng đầy đủ niên liễm cho Vùng hay cho BCH (nếu sinh hoạt trực tiếp với BCH) trước ngày 28 tháng 2 hàng năm; thường xuyên tham gia các sinh hoạt của Trung Tâm và của Vùng.

Điều 6: Hội viên không đóng niên liễm liên tiếp một năm và hai tháng, coi như tự ý xuất hội; khi tái gia nhập, sẽ phải làm phiếu tái gia nhập, không cần hội viên giới thiệu, nhưng cần được Ban Đại Diện xác nhận.

Điều 7: a) Để tránh làm cho cả Trung Tâm hoặc toàn Vùng tê liệt vì không đủ túc số khi hội họp hay biểu quyết, các hội viên tuy hợp lệ niên liễm nhưng không tham gia bầu cử hoặc/và biểu quyết trong Trung Tâm hoặc/và trong Vùng, không đi họp hoặc/và không đóng góp sáng tác mới, có thể bị Ban Đại Diện với đa số 2/3, coi như tự ý xuất hội.
b) Các hội viên già yếu, bệnh tật không thể thường xuyên tham gia sinh hoạt, có thể làm giấy uỷ quyền thường xuyên cho một văn hữu khác, thay mặt mình gửi một phiếu trắng khi hội họp, bầu cử hoặc biểu quyết.
Điều 8: a) Hội viên được cấp thẻ hội viên nếu muốn, với chi phí phụ trội 5 mỹ kim sau niên liễm. Trên thẻ, ngoài tên Văn Bút Quốc Tế, tên và biểu hiệu VBVNHN, còn có bút hiệu, tên Vùng sinh hoạt, năm gia nhập của hội viên.
b) Ảnh, tên thật cùng địa chỉ của hội viên do hội viên tự ý quyết định nêu ra trên thẻ hay không, không bắt buộc.
c) Khi muốn chuyển Vùng, hội viên chỉ cần thông báo cho Ban Đại Diện Vùng (hay Ban Chấp Hành, nếu đang sinh hoạt với BCH) để chuyển sang Vùng mới, hay trở lại Vùng cũ.

CHƯƠNG III VÙNG VBVNHN

Điều 9: Vùng VBVNHN chịu trách nhiệm pháp lý trước chính quyền địa phương sở tại về phương diện quản trị, nhưng là một bộ phận của VBVNHN về tổ chức.

Điều 10: Vùng VBVNHN có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp Hành để thể hiện tinh thần đồng nhất và thi hành các kế hoạch của Đại Hội Đồng VBVNHN.

Điều 11: Việc tách rời hay sáp nhập các Vùng phải do Đại Hội Đồng quyết định hay do trường hợp đặc biệt, toàn thể hội viên biểu quyết dựa theo đề nghị của các Vùng hay Ban Chấp Hành.

CHƯƠNG IV BAN CHẤP HÀNH

Điều 12: Ban Chấp Hành gồm Ban Thường Vụ và các Ủy Ban chuyên môn. Ban Thường Vụ gồm Chủ tịch, hai Phó chủ tịch, Tổng thư ký, và Thủ quỹ. Các chức vụ này do hội viên VBVNHN trực tiếp bầu. Các Ủy Ban chuyên môn do Ban Chấp Hành mời trong số hội viên hoạt động của các Vùng, và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Chấp Hành.

Điều 13: Ban Chấp Hành họp ít nhất hai (2) tháng một lần, do Chủ tịch hay Tổng thư ký triệu tập. Nếu Tổng thư ký triệu tập thì phải có sự ủy nhiệm của Chủ tịch hay đệ nhất Phó Chủ tịch. Thư triệu tập gởi đi trước ít nhất một tuần cùng với chương trình nghị sự. Biên bản họp được gởi tới các Vùng và đăng trên bản tin của Hội.

Điều 14: a) Nếu các thành viên Ban Chấp Hành không cùng cư ngụ trong một địa phương, các cuộc họp định kỳ có thể được thực hiện dưới những hình thức như Paltalk, Skype, Yahoo Messenger cùng các phương tiện Internet khác. Đối với những việc có tính cách thường vụ, có thể tham khảo bằng Email.
b) Thành viên Ban Chấp Hành không tham dự 3 kỳ họp liên tiếp mà không có lý do chính đáng, được coi như tự ý từ nhiệm.

Điều 15: Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Chấp Hành được minh định trong bản Điều Lệ. Ngoài
ra, mỗi Uỷ ban chuyên môn nên có ít nhất 3 người, gồm một Trưởng Ban do Ban Chấp Hành mời và 2 uỷ viên do Trưởng Ban mời. Nhiệm vụ của các Uỷ ban như sau:
a) Uỷ ban Văn nghệ sĩ bị cầm tù: theo dõi những biến chuyển tại quốc nội Việt Nam, liên lạc trức tiếp và khẩn cấp với Writers in Prison Committee của Văn Bút Quốc Tế để can thiệp kịp thời mỗi khi có các vụ đàn áp, bắt bớ xảy ra. Phối trí viên của Uỷ ban Văn nghệ sĩ bị cầm tù của VBVNHN đồng thời là thành viên của Writers in Prison Committee, được khuyến khích đi dự hội nghị thường niên Writers in Prison Committee của VBQT.
b) Uỷ ban các nhà văn vì hoà bình: theo dõi và đóng góp trong lãnh vực văn chương và hoà bình thế giới. Phối trí viên của Uỷ ban các nhà văn vì hoà bình của VBVNHN đồng thời là thành viên của Writers for Peace Committee của VBQT, được khuyến khích đi dự hội nghị thường niên Writers for Peace của VBQT.
c) Uỷ ban các nhà văn nữ giới” theo dõi và khuyến khích phong trào sáng tác của nữa giới, nhất là tại các nước mà nữ quyền không được tôn trọng. Phối trí viên của Uỷ ban các nhà văn nữ giới của VBVNHN đồng thời là thành viên của Female Writers Committee của VBQT, được khuyến khích tích cực tham gia các công tác của Uỷ Ban này.
d) Uỷ ban Dịch thuật và Ngữ quyền: phụ trách các công tác dịch thuật trong Trung Tâm và theo dõi các phong trào ngữ quyền trên thế giới.
e) Uỷ ban Văn học: phụ trách tạp chí văn học của Hội.
f) Uỷ ban Vi báo: phụ trách thực hiện vi báo, facebook, twitter của Hội.
g) Uỷ ban Định chế:
- Là Uỷ Ban độc lập đối với Ban Chấp Hành, thành viên của Uỷ Ban gồm tất cả các vị Chủ tịch các Ban Đại Diện Vùng cùng ngồi lại.
- Uỷ Ban Định Chế chọn bầu một vị Chủ tịch. Vị này có thể là bất cứ hội viên nào, miễn là không không nằm trong Ban Chấp Hành đương nhiệm.
- Nhiệm kỳ của Chủ tịch Uỷ Ban Định Chế là 2 (hai năm), và có thể tái cử thêm nhiều lần, nhưng không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.
- Nhiệm vụ của Uỷ Ban Định Chế: phụ trách sơ thảo tu chính Điều lệ và Nội qui; phân tích và phúc trình trước BCH về các vấn đề liên quan tới định chế mỗi khi có biến cố nội bộ; cùng với Ban Cố vấn nghiên cứu và hoà giải nội bộ giữa BCH, các Vùng hay các cá nhân khi có va chạm nghiêm trọng xảy ra; phối hợp cùng Ban Bầu Cử để giải quyết các khiếu nại về bầu cử, nếu có.

CHƯƠNG V BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH

Điều 16: Áp dụng những điều khoản đã được qui định trong bản Điều Lệ về việc bầu cử.
a) Cùng một thời gian công bố danh sách các liên danh ứng cử, Ban Bầu Cử sẽ công bố danh sách cử
tri. Các hội viên mới gia nhập hay tái gia nhập ít hơn 6 tháng tính tới ngày kiểm phiếu sẽ không được tham gia bầu cử lần đó.
b) Việc gửi phiếu bầu phải theo đúng sự hướng dẫn của Ban Bầu Cử. Việc gửi phiều bầu qua bưu điện được khuyến khích tối đa; việc gửi phiếu bầu qua Email chỉ nên sử dụng trong trường hợp sắp hết hạn, không có cách nào khác để gửi kịp.
c) Trên lá phiếu sẽ có danh sách các liên danh ứng cử in ở 2/3 phía trên lá phiếu; 1/3 phía dưới ghi bút hiệu hoặc/và tên họ cử tri, tên Vùng và chữ ký; phần này cử tri có thể gấp vào phía trong hay đóng kim hoặc dán băng keo, và chỉ được mở ra khi cần thiết.
d) Ngoài phong bì gửi phiếu bầu ghi bút hiệu hoặc/và tên họ cử tri, tên Vùng sinh hoạt và chữ ký.
e) Cử tri phải gửi phiếu bầu đúng hay trước thời hạn. Ban Bầu Cử sẽ căn cứ vào nhật ấn bưu điện để loại những phiếu trễ hạn.

Điều 17: a) Ban Kiểm Phiều gồm thành viên Ban Bầu Cử và đại diện của các liên danh ứng cử.
b) Trong trường hợp có sự khiếu nại tại chỗ, Đại Hội Đồng sẽ giải quyết.
c) Trong trường hợp có sự khiếu nại sau khi Đại Hội Đồng đã giải tán, thư khiếu nại phải được gửi tới Trưởng Ban Bầu Cử và Ủy Ban Định Chế trong vòng 1 (một) tuần kể từ ngày tuyên bố kết quả bầu cử.
d) Ban Bầu Cử (3 vị) và Ủy Ban Định Chế (8 hoặc 9 vị) xem xét tất cả hồ sơ, tài liệu và dữ kiện để có quyết định cuối cùng trong vòng 30 ngày sau đó. Trong thời gian này, ban chấp hành đắc cử vẫn làm việc bình thường, nhưng bắt buộc phải tuân theo quyết định của Ban Bầu Cử và Uỷ Ban Định Chế, nếu có gì thay đổi.

CHƯƠNG VI ĐẠI HỘI ĐỒNG

Điều 19: a) Các qui định về việc họp Đại Hội Đồng sẽ theo sát các qui định trong bản Điều Lệ.
b) Các dự thảo quyết nghị hay tu chính, nếu có, phải gửi cho Ban Tổ Chức Đại Hội và đại biểu các Vùng chậm nhất là hai (2) tuần trước ngày Đại Hội. Các dự thảo quyết nghị khẩn cấp, Ban Chấp Hành có thể nộp trước giờ khai mạc hay ngay trong phiên họp.
c) Ban Cố vấn, Ban Tham vấn hay Cố vấn danh dự và các Trưởng Ban chuyên môn được quyền tham dự, đưa ý kiến trong Đại Hội Đồng nhưng không tham gia biểu quyết, nếu không phải là đại biểu.

Điều 20: a) Sau khi Chủ toạ đoàn đã kiểm điểm và tuyên bố “đủ túc số”, nếu có một hay nhiều đại biểu ra ngoài vì bất cứ lý do gì, sẽ không làm cho túc số của Đại Hội bị hà tì.
b) Ngoại trừ trường hợp nghiêm trọng ghi trọng Điều Lệ, các quyết định tại Đại Hội Đồng chỉ cần đa
số quá bán.
c) Nếu hai bên ngang phiếu, người có trách nhiệm trực tiếp tới sự việc cần biểu quyết sẽ có thêm 5 phút để giải thích tận tường và Chủ tọa sẽ cho biểu quyết lần thứ hai. Nếu lần này vẫn ngang phiếu, theo qui tắc hội nghị, phiếu của Chủ toạ nằm bên nào, bên đó thắng.

Điều 21: a) Chủ tịch BCH sẽ Chủ toạ Đại Hội Đồng, nếu Chủ tịch vắng mặt, các thành viên khác của BCH sẽ chủ toạ, theo thứ tự ưu tiên: PCT 1, PCT 2, TTK, TQ.
b) Nếu Chủ tịch BCH hoặc các thành viên Ban Thường Vụ có mặt nhưng vì bất cứ lý do gì không muốn chủ toạ, Đại Hội Đồng sẽ bầu Chủ Tọa Đoàn.
c) Hai PCT BCH là hai phụ tá chủ toạ, một vị theo dõi Điều Lệ, Nội Qui và một vị phụ giúp ghi nhận thứ tự ưu tiên của những đại biểu giơ tay xin phát biểu.
d) Đại biểu nào chưa từng phát biểu hay rất ít phát biểu, khi giơ tay có thể sẽ được Chủ toạ đoàn cho ưu tiên.

Điều 22: Khi Chủ toạ muốn phát biểu ý kiến cá nhân, phải tuyên bố xuất nhiệm trước phát biểu và xin tái nhiệm khi phát biểu xong.

Điều 23: Chủ toạ có quyền mời một hay nhiều đại biểu tạm thời ra khỏi phòng họp trong một thời gian hoặc có giới hạn, hoặc vĩnh viễn, nếu vi phạm trật tự và đã bị cảnh cáo trước đó.

Điều 24: Biên bản Đại Hội Đồng và các quyết nghị do Đại Hội Đồng thông qua sẽ được Chủ toạ ký và Thư ký đoàn gửi tới các Vùng để thi hành. Sau một (1) tháng mà các văn kiện về Đại Hội Đồng chưa được gửi đi, tân Ban Chấp Hành có nhiệm vụ thực hiện và gửi đi.

Điều 25: Các phiên họp của Đại Hội Đồng VBVNHN có tính cách nội bộ. Hội viên được quyền dự thính. Quan khách, báo chí, thân hữu được quan sát khi có quyết định đặc biệt của vị chủ toạ Đại Hội Đồng.

Điều 26: Kết quả của Đại Hội sẽ được phổ biến tới các cơ sở truyền thông bằng một Thông Cáo Báo Chí do Trưởng Ban Tổ Chức và Chủ Tịch tân Ban Chấp Hành ký và thông qua.

Điều 27: Trong trường hợp tối khẩn mà ngày họp Đại Hội Đồng còn xa, Ban Chấp Hành với sự đồng thuận của Uỷ Ban Định Chế, có thể triệu tập Đại Hội Đồng tối khẩn trong thời gian ngắn nhất có thể được, họp bằng các phương tiện tin học như Skype, Paltalk, v.v. để giải quyết các vấn đề có tính cách cấp thời.

CHƯƠNG VII TÀI CHÁNH

Điều 28: Các Vùng mỗi năm phải gởi tiền niêm liễm hội viên về Ban Chấp Hành trong ba (03) tháng đầu mỗi năm. Niên liễm đóng trễ sau khi Trung Tâm đã nộp cho Văn Bút Quốc Tế, sẽ được sung quỹ Ban Chấp Hành, và danh sách các hội viên đóng trễ sẽ không được gửi cho VBQ trong năm đó.

Điều 29: a) Niên liễm cho mỗi hội viên đóng cho Ban Chấp Hành VBVNHN được qui định là 25 mỹ kim. Do nhu cầu của Văn Bút Quốc Tế, nếu số tiền được tăng lên, thông cáo của Ban Chấp Hành sẽ thay thế con số này và có hiệu lực tức khắc. Số tiền này được dùng để đóng niên liễm cho VBQT và chi phí điều hành Hội.
b) Niên liễm cho các văn hữu sinh hoạt trực tiếp với Ban Chấp Hành là 50 mỹ kim hoặc ngang bằng với các hội viên sinh hoạt tại Vùng.
Điều 30: Ban Chấp Hành nên có kế hoạch gây quỹ hoạt động cho Trung Tâm.

Điều 31: Mọi việc chi tiêu của Ban Chấp Hành cũng như các Ủy Ban đều phải có chứng từ do Thủ quỹ lưu giữ. Mọi việc xuất quỹ trên 100 mỹ kim phải có sự đồng ý của Chủ tịch hay Tổng thư ký và một thành viên khác trong BCH.

CHƯƠNG VIII CỐ VẤN

Điều 32: Ban Chấp Hành mời một số văn hữu có uy tín và kinh nghiệm vào Ban Cố Vấn. Số cố vấn không quá 5 người.

Điều 33: Ngoài Ban Cố Vấn, Ban Chấp Hành có thể mời một số nhân sự ngoài Trung Tâm tham gia Ban Tham Vấn Chuyên Môn hay Cố Vấn danh dự. Nhân số Tham vấn chuyên môn và Cố vấn danh dự không bị giới hạn, và các vị này đồng thời được coi là hội viên danh dự của VBVNHN.

CHƯƠNG VI LINH TINH

Điều 34: Bản Nội Qui này được sửa đổi do quyết định của Đại Hội Đồng kỳ 9, với sự đồng ý của ít nhất quá bán (1/2) số đại biểu hiện diện.

Thành viên Uỷ Ban Đặc Nhiệm Tu Chính Điều Lệ và Nội Qui, biểu quyết ngày 17 tháng 11 năm 2011: Tuý Hà, Yên Sơn, Cung Vũ, Đăng Nguyên, Phạm Khắc Trung, Phạm Thiên Lý, Tuyết Nga, Trần Minh Hiền.

Bản Nội Quy này đã được Đại Hội Đồng VBVNHN Kỳ IX tại San Jose, California chung quyết và ban hành ngày 04/12/2011.

VĂN BÚT

 

 

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us