Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose

Gạch - Thảm - Flooring @ San Jose

- ALL HARDWOOD FLOORS -    408-386-9378
Chuyên về sàn, cầu thang gỗ các loại
Việc làm cẩn thận, gía cả vừa phải
Xin liên lạc Thanh: 408-386-9378

- NINA Blinds & Shades - 408-528-7588
Sản xuất và bán Màn blinds với 20 năm kinh nghiệm
Bảo đảm giá rất hạ vì quý vị mua thẳng từ hảng sản xuất
2280 Quimby Rd., San Jose, CA 95122   Map

- Milpitas TILE - 408-321-9666 or 408-321-9555
Chỉ có ... Milpitas TILE, Hàng đẹp, Giá hạ
Công ty Việt Nam duy nhất sản xuất gạch bông Cultured Marble, Onyx, Granite. Bảo đảm 100% hàng USA
1460 Montague Expy, San Jose, CA 95131   Map

FLOORING & CABINET - Phone : 408-441-1021
Wholesale to the Public - Special sales : Laminate,
Granite, Ceramic, Marble, Porcelain, Hardwood
894 Commercial St., San Jose, CA 95112   Map

- ALADIN Carpet and Flooring   Phone: 408-263-1988
Chuyên môn sửa Nhà tắm, Nhà bếp, Sơn nhà, Sửa điện nhà
Có chương trình No Payment, No Interest for 12 months
91 Dempsey Rd, Milpitas, CA 95035   Map

- MỸ NGHỆ Carpet and Flooring - 408-287-8168 or 408-316-8886
Sale and Installation - Free Estimate
Thảm, Hardwood, Marble, Tile, Window, Cabinet, Counter Top
Sơn nhà trong ngoài, Cạo trần nhà, Texture Bông, Laminate sàn nhà
Bảo đảm chất lượng cao và giá rẽ hơn tất cả mọi nơi
1394 W. Tully Rd. #205, San Jose, CA 95122   Map

- ALADDIN CARPET & FLOORING. 408-263-1988
We have been in the carpet business for many years.
We succeed because we put our customer’s satisfaction first and provide them with the lowest and most competitive prices for the best quality. Please come over look at our huge selection and competitive prices.
1236 S Abel Street, Milpitas, CA 95035   Map
See our pictures online


Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc San Jose

[an error occurred while processing this directive]