Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose

Giải Trí - Entertainment & TV @ San Jose

MỸ CHÂU VIDEO     Phone: 408-263-8330
Cho thuê đủ loại phim: Việt, Tàu, Mỹ, Đại Hàn...
769 E. Capitol Ave., Milpitas, CA 95035     Map

- Time Line Entertainment -  Vince Le: 408-835-8858
Setup Âm thanh, Ánh sáng cho Đám cưới, Hội Đoàn, Party
Các dịch vụ về Âm nhạc, Karaoke, Show, One-man band...
888 Santa Clara St., San Jose, CA 95116     Map

- T&P VIDEO & PURE WATER
Phone: 408-694-7767
DVD rental: American and Mexican Movies
Clear and Healthy Drinking Water
1712 Ocala Ave., San Jose, CA 95122    Map

- V & N JUMBERS -
Phone: 408-406-8695
Cho mướn và setup Air Jumper
Phục vụ Party, Sinh Nhật, Hội Đoàn...

- SAN JOSE JUMBERS -
Phone: 408-205-3331
Cho mướn và setup Air Jumper
Phục vụ Party và mọi Ngày Vui...

- VIETNAM SATELLITE.
Phone: 916-616-1185 or 916-662-0436 or 408-250-4638
Quí khách hàng sẽ được tặng DVD player hoặc Mini Audio system
khi order direct với Vietnam Satellite

Quí khách có thể mua thêm đài truyền hình Việt nam Hải Ngoại
(VHN-TV) và TVB-Vietnam mà chỉ tốn thêm có $10.00/tháng

Đặc biệt chương trình FTA không có lệ phí hàng tháng.
Chúng tôi có bán và lắp đặt các hệ thống Free to Air
để xem đài Việt Nam và Á Châu...

775 North 10th street, suite 116, San Jose, CA 95112   Map

- DIREC T V .  Phone: 877-289-3388 or 626-281-9076
Chương trình Việt ngữ, Anh ngữ và Thể thao tuyệt vời tư DIRECTV
Các bộ chương trình Việt ngữ khởi đầu với giá $14.99/tháng + thuế
Xem hơn 120 đài Anh ngữ $19.99/tháng + thuế cho 12 tháng.
Miễn phí: Showtime 3 tháng & nâng cấp HD DVR

710 W. Las Tunas Dr. Suite # C1, San Gabriel, CA 91776   Map

- DISH NETWORK - SATELITE DOCTOR.
Phone: 714-383-5574 Toll Free: 1-800-418-7053
Free Installation over 50 States in the USA, Nhận gắn Satellite trên khắp nước Mỹ, Có 5 đài Việt Nam, phát sóng khắp nước Mỹ, Mễ & Canada.
Có 5 đài VN phát sóng ở Orange County và vùng phụ cận.

Giá đặc biệt: Đài Thuận Việt 9.99$/tháng. 100 đài Mỹ chỉ có 20$/tháng.
14884 Dillow St., Westminster, CA 92683   Map

- PROFESSIONAL KARAOKE - P&K IMPORT & EXPORT INC.
Phone Thương Đinh: 408-728-9000 Fax: 408-224-5669.
Specializing in: KARAOKE, Home Theater, Audio, DVD, VIDEO, CD ...
Open: 10:00am to 8:00pm. pen 7 days a week.
2885 Senter Rd., San Jose, CA 95111   Map

fishing - Mời bạn đi câu cá trên tàu.
Xin gọi Phong: 925-366-1697.
Từ tháng 10 đến tháng 5 mùa nầy có rất nhiều cá. Đi để thưởng thức câu cá trên biển ở Delta Pittsburg. Ăn trưa miễn phí. Cần có Fishing License. Cho mượn cần câu miễn phí.
Giá rẽ: 40$/người


Voice, Data cabling, Fiber optics cabling CATV, Audio/Video cabling,
TV Coaxial Cabling.
Phone: 408-506-0396
California licensed contractor providing services such as new cabling installations, upgrades, testing and maintenance for the following: Voice, Data cabling (cat3,cat5 and cat6 ), Fiber optics ( indoor/outdoor) cabling CATV, audio/video cabling, TV Coaxial Cabling. Installing/mounting LCD/Plasma TV's any size on the wall all wires hidden behind the wall .
Flat rate $155.00 Labor only, you provide materials. Commercial - New cabling, upgrades,maintenance, moves and adds Residential - New construction cabling, upgardes, maintenance. Licensed and insured 10+ years of installation and maintenance experience Affordable pricing All work 100% guaranteed References availible upon request Flexible hoursInstall and repair security cameras. San Jose, CA 95131.Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc San Jose

[an error occurred while processing this directive]