Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose

Credit Card Services @ San Jose

- BANKCARD SOLUTIONS.
Victor Lâm. Toll Free: 866-232-5733.
Công ty chuyên lo về máy Credit card.
Phục vụ tất cả các tiểu Bang trong nước Mỹ.
Nail Salons, Retaurants, Supermarket, Funiture, Jewelry Store...
Customer Service : Người Việt phục vụ, Xin gọi công ty chúng tôi.

- MÁY CREDIT CARD & PAYROLL SERVICES.
Tuấn "Kevin" Phan: 832-282-3900 Fax: 281-265-5920.
Check Collection. Check Guarantee. Check Remote Deposit.
Không qua trung gian, đại lý trực tiếp cho master Card/ Visa Associations. Không thay đổi lệ phí trong vòng 3 năm, Không tính tiền thêm qua Non-Qualified transactions, Không lệ phí ẩn dấu hàng tháng.
Tham khảo Miễn Phí - Tận - Tâm - Thành Thật - Lệ Phí Thấp.
2500 Wilcrest Blvd., Suite 300, Houston, TX 77042   Map
Website: www.heartlandpaymentsystem.com


Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc San Jose

[an error occurred while processing this directive]