Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose

Siêu Thị - Cửa Hàng @ San Jose


- H&S SEAFOOD TRADING INC.
Phone: 323-622-0130 Fax: 323-622-0133
Kho hàng đông lạnh rộng hơn 20,000 sf. Nhận cho thuê gởi hàng, chứa hàng Seafood. No Overtime Charge, Any Time !
Ưu tiên cho khách hàng đến trước. Chúng tôi nhận vô hàng, ra hàng qua Fax . Việc làm nhanh chóng, chỉ cần 30 phút sau khi nhận được văn kiện.
Với nhãn hiệu H&S Cold Storage, tự động hàng đông lạnh, hàng giữ lạnh, hàng khô của khách hàng sẽ được bảo quản vừa ý . Chúng tôi có dịch vụ sắp đặt ngăn nắp và lấy hàng cho khách dù món hàng lớn hay nhỏ, làm việc 12 giờ một ngày . Độ lạnh từ 10F đến 38F. Hệ thống giữ lạnh của chúng tôi và giá cả nổi tiếng trong vùng Los Angeles.
Email: hsseafood@hotmail.com

Mọi chi tiết gởi hàng xin liên lạc Mr. Sang: 626-215-6520.
Cần nhiều Saleman có kinh nghiệm về Seafood
2727 Malt Ave., Commerce, CA 90040.   Map

- M.V. TRADING CO. RESTAURANT SUPPLY.
Phone: 408-432-9899 Fax: 408-432-1133
Houseware and Restaurant Supplies in San Francisco.
Bán đủ loại Chén, Dĩa, Nồi, Chảo, Supplies ... cho Nhà hàng .
SF Branch: 2341 Irving Street, San Francisco, CA 94122   Map

- M.V. TRADING CO. RESTAURANT SUPPLY.
Phone: 408-432-9899 Fax: 408-432-1133
Houseware and Restaurant Supplies in Milpitas Square Mall.
Bán đủ loại Chén, Dĩa, Nồi, Chảo, Supplies ... cho Nhà hàng .
Milpitas Square Mall: 482-486 Barber Lane, Milpitas, CA 95035   Map

- M.V. TRADING CO. RESTAURANT SUPPLY.
Phone: 408-432-9899 Fax: 408-432-1133
Houseware and Restaurant Supplies in Grand Century Mall.
Bán đủ loại Chén, Dĩa, Nồi, Chảo, Supplies ... cho Nhà hàng .
Grand Century: 1111 Story Rd., Suite 1110, san Jose, CA 95122   Map

Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc San Jose

[an error occurred while processing this directive]