Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose

TIỆM VÀNG - Jewelry @ San Jose

- TIỆM VÀNG MAI CHÂU    408-298-6866
Mua bán sĩ và lẽ nữ trang vàng 24K, 18K
Nhận đăt hàng theo ý khách - Mua vàng cũ giá cao, Thay pin đồng hồ
11 South Third street, San Jose, CA 95113   Map

- VĨNH THÀNH JEWELRY - 408-885-1818
Mua bán sĩ và lẽ nữ trang vàng 24K, 18K
Platinum - Jade - South Sea Pearls - Vỏ nhẩn Hồng Kông và Italy
1111 Story road, Suite # 1070, San Jose, CA 95122   Map

- VICTORY JEWELRY - Tiệm Vàng và Hột Xoàn.
Phone: 408-288-7188 Fax: 408-288-5223.
Đầy đủ: Vàng 18K Gold - 24K Gold - Diamond - Jade - Pearl.
Platinum - Jade - South Sea Pearls - Vỏ nhẩn Hồng Kông và Italy.
1111 Story Rd., Suite 1091, San Jose, CA 95122.   Map

- KIM SƠN - JEWELRY & WATCHES.
Grand Century Mall. Phone & Fax: 408-275-1855.
Fine Swiss Watches - Fine Jewelry 18K - 24K - Platinum.
AGS, GIA, HRD, IGI Certified Diamonds, Custom made & Repair.
1111 Story Rd., Suite 1116, San Jose, CA 95122.   Map

- TIỆM VÀNG BẢO HUỲNH.
Bảo Huỳnh or Bình Lưu: 408-278-1532 Fax:408-278-1534.
Chúng tôi chuyên: Mua & Bán vàng Lá, Hột xòan, Ngọc Thạch.
Các vỏ Hồng Kông rất đẹp. Chúng tôi có thợ chuyên nghiệp
Nhận Hột Xoàn, Sưả hàng, Cắt, Đánh bóng chờ lấy ngay.

1111 Story Rd., Suite 1039, San Jose, CA 95122.   Map

- VICTORIA JEWELRY - CREATIVE DESIGNS.
Victoria Đỗ: 408-274-9521 fax: 408-274-0712
18K & 24K Fine Jewelry. Loose Diamond Appraisal.
Jade & Precious Stones, Omega, Movado, Rado, Longines Watches.
1818 E. Tully Rd., Suite 166, San Jose, CA 95122   MapVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc San Jose

[an error occurred while processing this directive]