Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose

Sách Báo - In Ấn @ San Jose

Huong Que Printing
HƯƠNG QUÊ Calendar, Catalogue - Phone: 408-573-1988
Web: huongque.net - Email: huongque@sbcglobal.net
2528 Qume Drive, Ste.14, San Jose, CA95131. Map.

- Tân Tiến PUBLICATION - TTP -    408-417-1597
The Newspaper Printer, Copy, Printing & Graphic Design
Color copy 39c, BW Copy 3c, Color Business Card 1000/39.99$
Email: ttp_printing@yahoo.com
225 Phelan Ave., San Jose, CA 95112    Map

- ĐƯỜNG SÁNG PRINTING
Phone: 408-279-3266, email: duongsangprinting@yahoo.com
Đặc biệt full color Business card & Flyer. In Danh thiếp và các loại Card
In: Kinh , Sách , Báo chí, Hoá đơn, Làm con dấu ( Rubber stamp )
401 E. Taylor St. Suite 135, San Jose, CA 95112   Map

- AP PRINTING CORPORATION
408-980-9079. Email: apprintings@yahoo.com
Complete Graphic Design & Commercial Printing services
Chuyên in thiệp cưới và các loại thiệp. Nhận gởi đi xa
3400 De La Cruz Blvd., Suite W&X, Santa clara, CA 95054   Map

- VNI - TỪ ĐIỂN PHÁT ÂM ANH VIỆT & VIỆT ANH
Phone: 714-891-7656 - Website: www.vnisoft.com
Dịch và phát âm ngay trên màn ảnh bằng một nút nhấn mouse
VNI cung cấp dịch vụ nối vào Internet nhanh và rẻ trong 50 tiểu bang
14091 Goldenwest St., Westminster, CA 92683    Map

- BOOKSTORE - HỘI TÌNH THƯƠNG - 408-396-5464
Sách Công Giáo, Tượng Ảnh, Áo Lễ, Áo chức Linh mục
Áo Alba, Tràng Hạt, Các đồ dùng về Đạo
18 S. 8th Street, Suite # C ,San Jose, CA 95112    Map

- SIGNS - CHỮ BẢNG HIỆU
Phone: 408-259-6228, Cell: 408-674-8833
Làm bảng hiệu các loại Việt - Hoa - Miên - Lào - Banner $50.00
Chữ Nổi có đèn $130.00, Chử Neon: Open, Nail, Hair, Tax...$130.00
Vẽ Kiếng, Tường, Shop. Đặc biệt: Sửa chữ nổi có đèn hư $50.00

- ĐÁNH MÁY: ANH - PHÁP - VIỆT
Phone Tâm: 916-718-3194
Nhận đánh máy Anh, Pháp, Việt, Trình bày Đặc san
Nhận đánh máy: Sách, Thơ v.v..
Nhiều kiểu chữ đẹp, Chuyên nghiệp, Tận tâm, Kỹ lưỡng

- SIGN & IMAGING -   Phone: 408-230-6418
Thực hiện đủ các loại Signs: Plastic, Wood, Aluminum, Magnetic..
A-Frame, Banners, Đặc biệt Chữ Nổi
Printing: Nhận Layout, In, Đóng, Sách kinh, Business Card, Flyers
621 Tully Rd., Suite # A 107, San Jose, CA 95112   Map


- CMYK GRAPHICS PRINTING .
Nam Q Lâm: 408-998-9100.
Custom Print & Design. Photocopies, Postcards,
Business card, Brochures/Catalogs.

Personalized, T-Shirts, Banners, Web Design, A-Frames, Tradeshow, Displays, Commercial Signs, Decals & Magnetic, Channel Letters,
Neon & LED Signs, Window Letterings.

200 Serra Way, Suite 31, Milpitas, CA 95035     Map
Email: cmykgraphic@gmail.com - Website:www.cmyk-print.com

- PENNY PRINTING.  Phone: 714-636-3500
Đảm nhận các dịch vụ về in. Có nhận làm Con Dấu ( Rubber Stamp )
Buisiness cards $15/1000 Black Ink. $55/1000 Full Color
Gới đi trong ước Mỹ cộng thêm $5.00 cho 1000 cards
Việc làm: Nhanh, Đẹp, Rẻ, Đúng hẹn
Coupon & Discount available at: www.pennyprinting.com
13306 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843   Map


Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc San Jose

All contents © 2009 Vietlist.us. All rights reserved
[an error occurred while processing this directive]