Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose

An Ninh - Security @ San Jose

------------------

- US JOSEPH'S SECURITY SVC.- State Lic #G1098977
Manager Joseph Nguyễn: 408-476-4944 or 408-318-9295
Phục vụ mọi dịch vụ An ninh từ A đến Z
Phục vụ: Đám cưới, Hội đoàn hội họp, Thương xá, Parking lot
Có hướng dẩn lấy license Security và license Súng

- FRANK - ALARM SERVICES - State Lic #  408-509-0388 or 510-357-8488
Hệ thống báo động hoàn hảo, có thể l/l trực tiếp với Cảnh Sát 24/24
Credit tốt: hàng tháng $33.99 hợp đồng 2 năm với ADT
Không l/l Cảnh sát: chỉ trả $368.00 bao Equipment và Labor
Control Panel, 01 Motion, Keypad, 01 key Fob, 03 Door or Window

- CENTRAL SECURITY GROUP. - License # ACQ4104
Hùng: 916-494-4447 or 916-753-0797
Hệ thống báo động tại tư gia, cơ sở thương mại, bảo vệ tính mạng
Hệ thống báo động có thể l/l với cảnh sát, cứu thương 24/24
Có chương trình không trả lệ phí hàng tháng, free estimate
2741 Fruitridge Rd. suite# 8A, Sacramento, CA 95820   Map

Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc San Jose

[an error occurred while processing this directive]