Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose

Đưa Rước - Transportation @ San Jose

----------------------------

- Chú LÊ: Đưa Đón 24 Giờ - Doors to Doors
Xin gọi Chú LÊ 408-666-6553
Đưa Đón Phi Trường, Hotel, Văn Phòng
Nhà thương, Bác Sĩ, Trường học - Xa Gần.

----------------------------


----------------------------

- Xe đò LAS VEGAS. Lic# MC614101, USDOT 1670749
Phone: 714-654-1658 or 702-353-8815
Litle Saigon - Rosemead - Pomona - South Point - Las Vegas
Nhận chở hàng, bao xe, Đưa đón Phi trường, Xe chúng tôi có bảo hiểm.
Lộ trình 7 ngày / tuần Little Saigon <--> Las Vegas.

Từ Litle Saigon:
- Khởi hành lúc 9:00 sáng và 5:00 chiều tại:
8970 Bolsa Ave., CA 92683, góc Magnolia
   Map
- Đến Las Vegas lúc 1:15 chiều và 9:15 tối tại:
4725 W. Spring Mountain Rd., NV 89102
   Map
Từ Las Vegas:
- Khởi hành lúc 9:00 sáng và 4:30 chiều tại:
4725 W. Spring Mountain Rd., NV 89102

- Đến Little Saigon lúc 1:15 chiều và 8:45 tối tại:
8970 Bolsa Ave., CA 92683, góc Magnolia


----------------------------


----------------------------

- Đưa Đón - Thông Dịch
Chuyên đưa đón Phi trường, Sòng bài, Bệnh Viện
Nhận thông dịch, tận tâm
Gọi chú Hai: 408-206-8212

- CÔNG TY CHUYÊN ĐƯA RƯỚC
Phone: 408-499-2000, Toll Free: 1-877-382-7682
Đưa rước Phi trường, Du lịch và Mọi nơi khác...
Luôn có giá đặc biệt cho mọi đồng hương
Gọi nhắc hẹn. Nhiều xe lớn nhỏ, nhiều tài xế.

- LONG - DỊCH VỤ ĐƯA RƯỚC -    408-209-7246
Đưa đón giá rất rẻ
Đưa xa gần, phi trường, bác sĩ và trường học
Lái xe cẩn thận, an toàn, vui vẽ

- THIỆN CHỞ KHÁCH
Phone: 408-885-9489 hay 408-623-3370
Đưa đón ngoạn cảnh, Chùa, Bác sĩ, Bệnh viện, Thi tóc, Nail, Casino
Đưa đón phi trường San Francisco, Jan Jose và Oakland
Giá cả nhẹ nhàng, đúng giờ, cẩn thận, nói tiếng Việt, Hoa và Anh

- THANH ĐƯA RƯỚC
Phone: 408-888-8651 hay 408-499-2000
Chuyên đưa đón phi trường, du lịch, làm giấy tờ, học sinh v.v...
Có receipt. Nhiều xe, nhiều tài xế. Gọi nhắc hẹn
Giá cả nhẹ nhàng - Đúng giờ - Cẩn thận

- PHƯƠNG - DỊCH VỤ ĐƯA RƯỚC
Phone: 408-859-4550
Dịch vụ đưa đón xa gần. Giá rẻ. Xe lớn, nhỏ.
Phi trường San Francisco $33.00. San Jose $17.00. Oakland $35.00
Đưa đón Toà án, các Cơ quan, BV, BS, HS, Giao hàng. Cẩn thận, Uy tín

- BÌNH - DỊCH VỤ ĐƯA RƯỚC
Phone: 408-813-1013
Đưa đón Phi trường, Bệnh viện, Trường học, Quán nhậu .v.v...
Phục vụ 24/24
Vui vẻ - Cẩn thận - Uy tín

- CHÚ ĐĂNG - DỊCH VỤ ĐƯA RƯỚC
Phone: 408-888-0637 hay 408-723-2912
Chuyên đưa rước Phi trường, Xe đò, lễ Chùa, Du lịch vùng Vịnh
Xe 7 chổ , tài xế kinh nghiệm, rành đường, cẩn thận, an toàn, đúng giờ
Phục vụ nhiệt tình - Vui vẻ - Giá hạ

- PETER'S LIMOUSINE SERVICES
Bus. 408-886-8392 or 408-886-8392
Chuyên đảm trách: Tiệc cưới, Sinh Nhật, Tốt nghiệp, Kỹ niệm ngày cưới
Đưa đón đến sòng bài, Đưa đón Ca sĩ, Nhạc sĩ từ phi trường
Free Champage, Red wine, Beers, All Soft drink. Good services

- ANTHONY - ĐƯA ĐÓN
Phone: 408-251-6926 or 408-832-0988
Nhận Đưa Đón mọi nơi. Giá cả nhẹ nhàng
Phục vụ 24/24 . Tận Tâm, Đúng hẹn

- FIVE STARZ TRANSPORTATION - 24/24 Hr. Service
Kevin: 408-726-1839 / 415-830-7047 Toll Free: 866-429-2055
NEW MODEL LIMOUSINE. Free Champagne & Soft Drink
Wedding, Prom, Birthday or All Occasion...
Giá đặc biệt cho đồng hương. Web: www.trivalleylimos.com

- Chuyên Đưa Đón Phi Trường
Phone: 408-888-8651
Đưa đón Phi trường San Jose, San Francisco, Oakland
Nhận mọi Đưa rước, Du lịch, Làm giấy tờ

- MIN - Đưa Đón Thông Dịch
Phone: 408-238-5475 or 408-460-0872
Nhận Đưa Đón, Thông Dịch
Tận tâm - An toàn - Vui vẻ - Cẩn thận - Đúng hẹn.
Giá cả Nhẹ nhàng

- Đưa Đón 24 Giờ - Doors to Doors
Xin gọi Sam: 408-309-2511
Đưa Đón Phi Trường, Hotel, Văn Phòng
Nhà thương, Bác Sĩ, Trường học - Xa Gần

- TONY - Phone: 408-603-8708
Nhận đưa đón: Sân bay - Thi Quốc tịch
- Nail - Bác Sĩ - Đi chùa - Ăn nhậu...

Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc San Jose

[an error occurred while processing this directive]