Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose

Cellular Phone @ San Jose

------------------

- Global Air Connection -   Lưu: 408-286-6999
Chuyên bán đầy đủ các loại cellular phones
2318 Senter Rd, San Jose, CA 95112     Map
Website: www.globalairusa.com


- Metro PCS Authorized Dealer -   Phone: 408-283-9951
Chương trình gọi phone không giới hạn, khắp Hoa Kỳ
Có nhiều plans và phones khác nhau cho quý khách lựa chọn
G. Century Mall, 1111 Story Rd, Suite 1055, San Jose, CA 95122   Map

- VIỄN LIÊN I PHONE -   408-476-1445 or 408-270-4507
Bán Điện thoại gọi về VN không tốn tiền, không lệ phí hàng tháng
Chỉ cần có Internet ADSL ở VN là có thể sử dụng. Có nhiều loại Phone
Đặc biệt: Buy 1 Get 1 Free. Bán thẻ điện thọai gọi VN chỉ 4.6cents/ phút
2976 Glen Crow Ct.,San Jose, CA 95148    Map

- INTOUCH CELLULAR.
Phone: 408-363-3888 Fax: 408-363-9588.
Keep in touch with T-Mobile. T-Mobile Unlimited Family Plan. Unlimited Calling and Messaging for each family member to anyone in the U.S.
2899 Senter Rd.,Suite 120, San Jose, CA 95111   Map

- Ý NHƯ PINLESS CALLING.
Phone: 408-500-8000 or 408-283-0888.
Đại lý VIỆT 177: Nhanh - Dễ sử dụng - Không Pin . Gọi khắp nơi trên thế giới . Không lệ phí kết nối, Không lệ phí mỗi tháng, Tính cước theo mỗi phút, Thanh toán trên mạng, Có thể nạp tiếp tài khoản . Từ 3 cent/phút...
1111 Story Rd., Suite 1077, San Jose, CA 95122   Map
Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc San Jose

[an error occurred while processing this directive]