Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose

Võ Thuật - Martial Arts @ San Jose

- THÁI CỰC QUYỀN Miễn Phí
Thầy Trần Quốc Minh muốn giúp quý vị đồng hương có được sức khỏe
và an vui trong cuộc sống, nên tình nguyện dạy lớp Thái Cực Quyền
hoàn toàn miễn phí, tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng VN BCL
Mỗi sáng Thứ Bảy 10:00am - 12:00am
Thầy Minh: 408-416-8054, Linh: 408-417-8737, Hà: 408-440-6227
2129 South 10th Street, San Jose, CA 95112     Map

- TRUYỀN VÕ QUÁN - VÕ ĐƯỜNG THIẾU LÂM
408-266-8911 or 408-799-8300. website: www.CWkungfu.com
Võ thuật Thiếu Lâm cổ truyền từ chùa Phúc Kiến bên Trung Quốc
Võ thuật được truyền dạy bao gồm : Nội công, Khí công
1631 Meridian Avenue, San Jose, CA 95125    Map

- Võ BÌNH ĐỊNH - VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
Võ Sư Đoàn Phong: 408-600-9939
Chú trọng Đạo đức, Kỷ Luật & Văn hoá Việt Nam
Do các võ sư trực tiếp huấn luyện
685 Singleton Road, San Jose, CA 95111   Map


Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc San Jose

[an error occurred while processing this directive]