Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

 1. An Ninh
 2. Bác Sĩ
 3. BS Nha Khoa
 4. BS Nhãn Khoa
 5. Bail Bond
 6. Ban Nhạc
 7. Bàn Ghế Giường
 8. Bán Xe Hơi
 9. Bảo Hiểm
 10. Bói Toán_Phong Thủy
 11. Cây Cá Cảnh
 12. Cần Người_Việc
 13. Cellular Phone
 14. Cà Phê
 15. Chợ, Siêu Thị
 16. Chùa_Nhà Thờ
 17. CơmTháng_Thức Ăn
 18. Computer_Electronics
 19. Chôn Cất, Bia Mộ
 20. Cổ Phiếu-Stock
 21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
 22. Dạy Lái Xe
 23. Dạy Nhạc: Piano...
 24. Dụng cụ Nhà Hàng
 25. Điện_Heat_Air
 26. Đưa Rước
 27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
 28. Giặt Thảm
 29. Gạch, Thảm, Màn
 30. Giải Trí_Party_TV
 31. Giặt Ủi_Thợ May
 32. Giúp Dọn Nhà
 33. Hoa_Áo Cưới
 34. Khiêu vũ
 35. Làm Vườn_Cắt cỏ
 36. Linh Tinh
 37. Luật Sư_Di Trú
 38. Massage_Relax
 39. Nhà Hàng_Food
 40. Nhập cảng_Xuất cảng
 41. Nhiếp Ảnh_Video
 42. Quà Lưu Niệm_Gift
 43. Sách Báo_In Ấn
 44. Sign_Banner
 45. Sửa Xe_MuaXe
 46. Thẻ Tín Dụng
 47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
 48. Thợ Sơn
 49. Tiệm Vàng
 50. Tiệm Bánh
 51. Tìm Thợ_Việc
 52. Tow Xe
 53. Thợ Ống Nước
 54. Thợ May_DryClean
 55. Tiệm Quần Áo
 56. Thuốc Tây
 57. Thuốc Bắc_D.Thảo
 58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
 59. Võ Thuật
 60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

HoChiMinh

--------o0o--------

KINH TẾ NGA SUY TRẦM &

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 20.03.2014
Web: http://VietTUDAN.net


Cuộc khủng hoảng Chính trị của Ukraine đứng trước hai chủ trương giải quyết : (i) một phía, Nga sử dụng biện pháp quân sự trấn át ; (ii) phía kia, Tây phương Hoa kỳ và Liên Au tấn công Nga bằng những biện pháp Ngoại giao, Tài chánh, Kinh tế.

Hãng Thông Tấn AFP, ngày 17.03.2014, nhận định tổng quát về tình hình Kinh tế Nga như sau :

«MOSCOU, 17 mars 2014 (AFP) - Quelles que soient les sanctions mises enplace par les occidentaux, la Russie se prépare au pire pour son économie, qui souffre déjà des conséquences de la crise ukrainienne et risque désormais la récession.

Avec le risque de sanctions et de fuite de capitaux étrangers, les économistes craignent désormais un choc difficile à supporter pour l'économie russe.

"Une récession est difficilement évitable", ont résumé lundi les analystes de la banque publique VTB Capital «

(MẠC TƯ KHOA, 17.03.2014 (AFP) – Dù với những trừng phạt nào Tây phương đưa ra áp dụng, Nga phải sửa soạn một trường hợp bi đát cho Kinh tế của họ đã đang phải chịu đựng những hệ quả từ cuộc khủng hoảng Ukraine và từ đấy đang đi vào nguy hiểm suy trầm nặng nề.

Với nguy hiểm của những trừng phạt và của việc thoát vốn ra của nuớc ngoài, những kinh tế gia lo sợ từ đây đang có cú « sốc « khó lòng chịu đựng nổi cho kinh tế Nga.

« Một cuộc suy trầm Kinh tế như rất khó lòng tránh nổi « , đó là lời tóm lại của những nhà phân tích của Ngân Hàng công VTB Capital.

Thứ Hai 17/03/2014, Đài Phát thanh RFI (Radio France Internationale) phỏng vấn chúng tôi về tình trạng nguy ngập của Kinh tế Nga. Chúng tôi xin đăng lại bài Phỏng vấn của Ký giả TÚ ANH. Bài trả lời bằng tiếng nói, vì vậy chúng tôi muốn viết ra đây những nhận định trích dẫn từ những Bản Văn của Báo Chí Quốc tế để quý vị đọc và theo rõi phần trả lời bằng tiếng nói của chúng tôi.


Trích dẫn những nhận định từ Báo chí quốc tế

Chúng tôi tuần tự theo những câu hỏi mà Ký giả TÚ ANH đặt ra :

Putin thẩm định quá cao về biện pháp quân sự vàkhinh thường những phản ứng của Tây phương

Hai Tác giả Frédéric LILIEVRE và Pierre-Alexandre SALLIER, trong nhật báo LE TEMPS Thụy sĩ ngày 14.03.2014, viết về sự quá thẩm định sức mình của Putin như sau:

“Venons-en aux sanctions. C’est avant tout ceux qui veulent les imposer qui doivent en mesurer les conséquences”, prévenait Vladimir Poutine lors de sa conférence de presse du 4 mars, après l’irruption de troupes russes en Crimée. “Dans un monde interconnecté et interdépendant, causer des dommages à un pays reste [certes] possible, mais d’autres pays seront affectés par des dégâts mutuels”, ajoutait alors le président russe.”

(Chúng ta trở lại những trừng phạt. Trước tiên những người muốn đặt để những trừng phạt phải biết đo lường những hậu quả đến cho mình, ông Vladimir PUTIN đã báo trước như vậy trong một cuộc họp báo ngày 4.03.2014, sau khi đã cho quân đội vào bán đảo Crimea. Trong một thế giới nối kết với nhau và tùy thuộc lẫn nhau, việc gây thiệt hại cho một nước có thể làm được, tuy nhiên những nước khia có thể bị ảnh hưởng bởi những thiệt hại tương đồng, Tổng thống Nga thêm câu này vào)

Phục hồi Kinh tế Nga và đà xuống dốc

On ressemble à la crise de la fin des années 1990. La situation se prépare au pire pour son économie.

Or, le manque d'investissements a été désigné par les économistes comme la principale raison de l'essoufflement de la croissance en Russie (1,3% en 2013 contre 3,4% en 2012 et 4,3% en 2011). Le pays avait profité au début des années 2000 de la remise en marche de capacités de production datant de l'URSS.”

(Dường như nó giống như cuộc khủng hoảng vào cuối những năm 1990. Tình trạng sửa soạn cho một sự tàn tệ của Kinh tế.

Vậy, sự thiếu thốn những đầu tư được nhìn nhận bởi những nhà Kinh tế như lý do chính cho sự đi xuống của đà tăng trưởng của Nga (1,3% năm 2013, 3.4% năm 2012 và 4.3% năm 2011). Nước Nga đã lợi dụng ở đầu những năm 2000 để cho hoạt động lại những khả năng sản xuất thuộc về thời Liên Xô.)


Trừng phạt Tài chánh và hệ quả lên Kinh tế Nga

"Les crédits contractés par nos entreprises à l'étranger s'élèvent à 700 milliards de dollars actuellement. Aujourd'hui, cela commence à se réduire du fait que de nombreuses lignes de crédit seront supprimées, certains projets communs vont être stoppés, et cela a même déjà commencé"

(Những tín dụng đã cam kết bởi những công ty phía chúng ta hiện giờ lên tới 700 tỉ đola. Ngày nay, những cam kết này bắt đầu giảm vì nhiều những đường tín dụng sẽ phải hủy bỏ, những dự án chung sẽ bị ngừng, và việc này đã bắt đầu.)

Dầu lửa và Khí đốt

La balance pétrolière mondiale ne représente qu’un à deux millions de barils. Ce qui signifie que les pays du cartel de l’OPEP pourraient compenser l’absence de la Russie grâce à leur capacité de production excédentaire. En clair, le monde peut se passer du pétrole russe.

Même constat. L’Ukraine est le principal acheteur international de gaz russe, historiquement à parité avec l’Allemagne. Interrompre le flux de Gazprom reviendrait pour la Russie à scier la branche sur laquelle elle est assise. Alors même que les recettes gazières sont le principal stabilisateur social du pays.

(Bảng cân bằng dầu lửa thế giới cho thấy khoảng cách từ một tới hai triệu barils mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là những nước thuộc OPEP có thể thay thế sự vắng mặt của Nga nhờ khả năng sản xuất thặng dư. Như vậy rõ ràng là vấn đề dầu lửa hoàn toàn được giải quyết.

Cùng một nhận định. Ukraine là nước mua dầu chính yếu của Nga giống như Đức. Cắt đứt dòng cung cấp của Gazprom sẽ trở ngược lại Nga như cưa đứt nhành cây mà mình đang ngồi trên đó. Đồng thời Nga cũng phải biết rằng những thu nhập về khí đốt chính là yếu tố chính cân bằng xã hội của Nga

Biện pháp CẤM VẬN THƯƠNG MẠI:Scénario làm Putin sợ hãi nhất

"Nous sommes entrés dans un jeu qui n'est plus seulement politique, mais aussi économique. Cela montre que la Russie est prête aux sanctions les plus sévères: le scénario à l'iranienne" avec gel des avoirs et embargo commercial entraỵnant pénuries et inflation, a commenté le quotidien économique Vedomosti.

(Chúng ta đi vào lãnh vực mà không phải chỉ nguyên là chính trị, nhưng còn là kinh tế nữa. Điều đó chứng tỏ rằng Nga sẵn sàng cho những trừng phạt khắc nghiệt hơn nữa: Đó là Scénarion theo kiểu Iran với việc phong tỏa những tài sản và CẤM VẬN THƯƠNG MẠI kéo theo việc khan hiếm hàng hóa và vật giá tăng vọt, Nhật báo Kinh tế VEDOMOSTI bình luận như vậy.)

Khi vật giá tăng vọt, điều này là nguồn nổi dậy của quần chúng chống lại Putin

Kinh tế, tài chính Nga trước nguy cơ khủng hoảng nghiêm trọng


Tú Anh

Kinh tế Nga đang trả giá vì cuộc khủng hoảng tại Ukraina sẽ không tránh được suy thoái vì các biện pháp trừng phạt của Tây phương. Mỗi ngày nhà nước phải chi ra 10 tỷ đô la để trợ giá cho đồng rúp, doanh nghiệp nợ vốn nước ngoài 700 tỷ đô la, trong khi trữ lượng ngoại tệ Nga chỉ có 500 tỷ. Ngân hàng nhà nước VTB Capital nhận định kinh tế Nga không chịu đựng nổi cú « sốc » trừng phạt.

AFP cho rằng kinh tế Nga đứng trước tình hình tồi tệ nhất trong khi nhật báo Le Temps của Thụy Sĩ , nơi mà các đại gia Nga cất giấu 60% tài sản dự báo một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Nga. Từ Genève, giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên phân tích :

« Ông Putin xem thường Tây phương và thẩm định quá cao khả năng trả đũa của ông ấy….»

XIN QUÝ ĐỌC GIẢ BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY:
www.viet.rfi.fr/quoc-te/20140318-kinh-te-tai-chinh-nga-dung-truoc-nguy-co-khung-hoang-nghiem-trong

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 20.03.2014
Web: http://VietTUDAN.net

Email from reader

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us