Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

 1. An Ninh
 2. Bác Sĩ
 3. BS Nha Khoa
 4. BS Nhãn Khoa
 5. Bail Bond
 6. Ban Nhạc
 7. Bàn Ghế Giường
 8. Bán Xe Hơi
 9. Bảo Hiểm
 10. Bói Toán_Phong Thủy
 11. Cây Cá Cảnh
 12. Cần Người_Việc
 13. Cellular Phone
 14. Cà Phê
 15. Chợ, Siêu Thị
 16. Chùa_Nhà Thờ
 17. CơmTháng_Thức Ăn
 18. Computer_Electronics
 19. Chôn Cất, Bia Mộ
 20. Cổ Phiếu-Stock
 21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
 22. Dạy Lái Xe
 23. Dạy Nhạc: Piano...
 24. Dụng cụ Nhà Hàng
 25. Điện_Heat_Air
 26. Đưa Rước
 27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
 28. Giặt Thảm
 29. Gạch, Thảm, Màn
 30. Giải Trí_Party_TV
 31. Giặt Ủi_Thợ May
 32. Giúp Dọn Nhà
 33. Hoa_Áo Cưới
 34. Khiêu vũ
 35. Làm Vườn_Cắt cỏ
 36. Linh Tinh
 37. Luật Sư_Di Trú
 38. Massage_Relax
 39. Nhà Hàng_Food
 40. Nhập cảng_Xuất cảng
 41. Nhiếp Ảnh_Video
 42. Quà Lưu Niệm_Gift
 43. Sách Báo_In Ấn
 44. Sign_Banner
 45. Sửa Xe_MuaXe
 46. Thẻ Tín Dụng
 47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
 48. Thợ Sơn
 49. Tiệm Vàng
 50. Tiệm Bánh
 51. Tìm Thợ_Việc
 52. Tow Xe
 53. Thợ Ống Nước
 54. Thợ May_DryClean
 55. Tiệm Quần Áo
 56. Thuốc Tây
 57. Thuốc Bắc_D.Thảo
 58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
 59. Võ Thuật
 60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

HoChiMinh

--------o0o--------

Từ khi Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng (Nguyễn Tấn Dũng) được phổ biến, có quá nhiều người đã khen chê, bình luận, tốn không biết bao nhiêu giấy mực, công lao... Sự thực thì văn kiện đó đã nói lên điều gì?

Từ khi Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng (Nguyễn Tấn Dũng) được phổ biến, có quá nhiều người đã khen chê, bình luận, tốn không biết bao nhiêu giấy mực, công lao... Sự thực thì văn kiện đó đã nói lên điều gì?Sau phần mào đầu, Nguyễn Tấn Dũng cho rằng. (Trích): "... Kinh tế - xã hội nước ta chuyển biến tích cực nhưng khó khăn, thách thức còn lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải thống nhất hành động với quyết tâm cao để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trung và dài hạn nhằm tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Tập trung nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới" (Hết trích). Đoạn văn này có những điểm quan trọng sau đây:- Xây dựng nhà nước pháp quyền.

- phát huy quyền làm chủ của nhân dân

- hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

- Xây dựng nông thôn mới.1) Xây dựng Nhà Nước Pháp Quyền. Nhà Nước Pháp quyền là một Nhà Nước cai trị dựa trên Hiến Pháp và Luật pháp. Nhưng Nhà Nước của Thủ tướng Dũng đã phế bỏ những điều được ghi trong Hiến Pháp 1992 với một kết luận sau mỗi mục, mỗi câu của Hiến Pháp: phải tuân theo pháp luật tức là những quyền hiến định chỉ dược thi hành bởi một thứ luật do các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương tạo ra bởi Nghị định và Nghị Quyết. Chưa nói đến Hiến pháp, nhất là Hiến Pháp được đổi mới năm 2013 phản lại quyền làm người, phản lại ý chí (qua góp ý) của toàn dân. Thủ tướng Dũng lại ca ngợi HP 2013 tức là cái gọi là PHÁP QUYỀN cũng sẽ không được thi hành trong năm 2014. Nhà Nước pháp quyền trong năm 2014 vẫn là một nhà nước độc tài. Thủ tướng Dũng vẫn cho dân ăn bánh vẽ Pháp quyền.2) Phát huy quyền làm chủ của nhân dân ra sao? Thủ tướng Dũng viết: (Trích): "Dân chủ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã chỉ rõ nước ta là một nước dân chủ, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Đảng ta khẳng định dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Dân chủ cũng là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Từ chế độ nô lệ lên chế độ phong kiến và từ chế độ phong kiến lên chế độ tư bản là những bước tiến dài của dân chủ. Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ và Đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà Nước cũng là nhằm phát huy tốt hơn quyền làm chủ của Nhân dân. Dân chủ sẽ phát huy khả năng sáng tạo của mổi người, góp phần xóa bỏ mặc cảm, tăng cường gắn kết xã hội và khối Đại Đoàn Kết toàn dân tộc" (Hết trích).Thủ tướng Dũng vẫn khẳng định: Đảng lãnh đạo - Nhà Nước Quản Lý và Nhân Dân làm chủ, tức là Nhân Dân chỉ làm chủ không khí và Thủ Tướng Dũng cho đó là dân chủ ưu việt mà Đảng phải nắm chắc nó. Nói cách khác, Đảng vẫn độc tài toàn trị. Ai ca ngợi Thủ tướng Dũng đổi mới hãy đọc kỹ đoạn văn bánh vẽ ở trên sẽ thấy Dũng sẽ là tên độc tài toàn trị. Ngoài ra, cái mà Thủ tướng Dũng gọi là "Khối Đại Đoàn Kết toàn dân tộc là cái gì? Nếu không là độc Đảng là cái gì đây? Nói cách khác là chuyện ĐA ĐẢNG không bao giờ có. Mấy chữ "... tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới" hứa hẹn một chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất mới trong năm 2014 của TT Nguyễn Tấn Dũng.Sợ còn có kẽ hở nào để người dân có thể luồn lách, Nguyễn Tấn Dũng viết (Trích): "Nhà Nước phải bảo đảm và phát huy được quyền làm chủ thực sự của người dân, nhất là quyền tham gia xây dựng chính sách, quyền lựa chọn người đại diện cho mình và quyền sở hữu tài sản. Quyền làm chủ phải đi đôi với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân mà trước hết là phải tuân thủ pháp luật" (Hết trích). Gần hết 2 nhiệm kỳ Thủ tướng mà Nguyễn Tấn Dũng vẫn khư khư "Đảng cử dân bầu", và phải là người được Đảng đề cử và là đảng viên ứng cử Quốc Hội và UBND các cấp. Bao giờ nhà nước của Nguyễn Tấn Dũng mới bảo đảm và phát huy quyền làm chủ thực sự của người dân? "Phải tuân thủ pháp luât", nhưng pháp luật nào? Nhà Nước của Nguyễn Tấn Dũng đã không thèm đếm xỉa đến luật pháp, mà luật pháp nếu có thì vi hiến, vi phạm nhân quyền và thuờng "luật pháp" của Nguyễn Tấn Dũng chỉ là "Nghị Quyết của Đảng" và "Nghị Định của Nhà Nước". Hầu hết 2 loại văn kiện này đều đi ngược lại với Hiến Pháp. Hết 99,9% những người bị bắt giam, bị án tù đều KHÔNG VI PHẠM LUẬT PHÁP VÀ HIẾN PHÁP vì quyền tự do ngôn luận là quyền căn bản của con người. Có cơ chế luật pháp nào mà bắt giam người trước, kiếm tội của đương sự sau hay không?3) Hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường mà có cái đuôi xã hội chủ nghĩa là một quái thai thời đại này, nó giúp cho đảng viên Cộng Sản tham nhũng một cách ngang nhiên - một đứa con gái chưa đầy 30 tuổi đã làm chủ 4 đại công ty, một thứ trưởng nhận được hàng triệu đô la trong 1 vụ hối lộ, vụ vinalines làm thiệt hại hàng chục tỉ đô la, đuổi gần 2 triệu gia đình dân chúng ra khỏi nhà để chiếm đất bán cho tư bản ngoại quốc, thế mà năm 2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn ca ngợi ... định hướng xã hội chủ nghĩa!"Dân chủ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh"! Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố "dân chủ rất quí, anh em sợ mất đem gởi cho Bác cất, Bác bỏ vào rương khóa lại" cho đến chết Bác vẫn chưa mở. Đó là tư tưởng lớn về dân chủ của Hồ Chí Minh. Suốt đời Hồ Chí Minh chưa bao giờ ông ta hỏi xem Nhân Dân có chấp thuận cho ông làm chủ tịch nước bằng một cuộc trưng cầu dân ý hay không? Điều này chứng tỏ ông ta nắm chắc nếu bầu cử dân sẽ vứt ông ta vào sọt rác. Suốt từ 1946 đến 1969 không có một hành động nào, một biến cố nào chứng tỏ có dân chủ. Nói cách khác suốt đời Hồ Chí Minh dân không biết dân chủ là cái gì.Một nền dân chủ thực sự phải theo các điều căn bản sau đây:

- Dân chúng được tự do phát biểu ý kiến, tự do ngôn luận, được tự do ứng cử và bầu cử.

- Trực tiếp bầu lên một quốc hội lập hiến để hoàn thành một hiến pháp. Hiến pháp này qui định thể chế bảo đảm những quyền căn bản của con người như tự do ngôn luận, hội họp, tôn giáo v.v...

- Nếu Hiến pháp quyết định thể chế tương lai là Tổng Thống chế, người dân sẽ bầu - dĩ nhiên là quyền ứng cử và bầu cử được tôn trọng - một Tổng Thống đứng đầu ngành Hành Pháp. Sau khi có hiến pháp phải có một Quốc Hội do dân trực tiếp bầu gọi là Quốc Hội Lập Hiến. Từ Hiến pháp, hệ thống tư pháp được thiết lập theo Hiến pháp tức là cơ quan Tư Pháp. Cơ quan này cũng phải được độc lập. Ngày nào Nguyễn Tấn Dũng cũng như các đồng đảng chưa thực hiện được những cơ chế trên thì không có tự do dân chủ. Cái thứ "dân chủ ưu việt: Đảng lãnh đạo, Nhà Nước Quản lý và dân làm chủ là cái bản mặt thật của độc tài đảng trị, và dân là kẻ bị trị bị tước đoạt tất cả quyền hạn làm người.4)Xây dựng nông thôn mới. Cuộc xây dựng này đã khiến cho gần 2 triệu gia đình nông dân trở thành vô sản "chuyên môn", giúp con gái Nguyễn Tấn Dũng giàu có hàng tỉ đô la. Năm 2014 Dũng vẫn "nắm chắc ngọn cờ dân chủ" tức là tiếp tục tạo ra dân oan.Tiếp theo, Nguyễn Tấn Dũng quan niệm rất đúng đắn về tuổi trẻ và công nghệ thông tin, ông ta viết (Trích): "Trong điều kiện khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh, đặc biệt là công nghệ thông tin, thế hệ trẻ nước ta được trang bị kiến thức ngày càng cao và phần lớn thường xuyên truy cập Internet để giao lưu, học hỏi, khám phá và chiêm nghiệm thực tế. Thế hệ này đang và sẽ đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển cũng như vận mệnh của đất nước. Đây vừa là áp lực vừa là điều kiện thuận lợi để chúng ta tăng cường dân chủ và hoàn thiện thể chế" (Hết trích).Đoạn văn này rất hay, rất chính xác cho đến nỗi người đọc nghĩ rằng có ai đó đã chen vào thông điệp của Thủ tướng để dạy cho Thủ tướng biết nghị định đàn áp các bloggers của Thủ Tướng là một nghị định bán khai mọi rợ. Vì nghị định này hứa hẹn đàn áp đến có thể tiêu diệt Internet trên đất Việt. Nhưng, không ai viết thay cho Dũng đoạn văn này vì chính Dũng đã nói huỵch toẹt ra rằng "Đây vừa là áp lực vừa là điều kiện thuận lợi để để chúng ta tăng cường dân chủ và hoàn thiện thể chế". Nói cách khác, Nguyễn Tấn Dũng sẽ áp dụng triệt để "Đảng lãnh đạo, Nhà Nước Quản lý và Dân làm chủ". Thực là "hoa ngôn xảo ngữ", học đúng thói tráo trở của Hồ Chí Minh (dân chủ rất quí, các chú sợ mất gởi cho Bác cất...) Internetrất quí, giúp kiến thức tuổi trẻ ngày càng cao, sợ cao quá thành tẩu hỏa nhập ma nên tuổi trẻ nhờ chú Dũng cất giùm...". Người ta nói nhổ ra (cái dơ dáy) rồi liếm lại, Đằng này Nguyễn Tấn Dũng liếm vào (điều hay lẽ phải) rồi nhổ ra cái thối không chịu nổi.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định (Trích): "Đây là lúc cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững,. Nguốn động lực đó phải đến từ ĐỔI MỚI THỂ CHẾ và phát huy mạnh mẽ QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN" (Hết trích). Nghe đổi mới thể chế, báo điện tử của đảng Cộng Sản và VnExpress "hồ hởi phấn khởi" đặt lên đầu bản Thông Điệp của Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng đổi mới làm sao mà Thủ Tướng vẫn ca ngợi (Trích): "Hiến pháp sửa đổi năm 2013 vừa được quốc hội thông qua đã mở ra không gian hiến định mới để chúng ta thực hiện tư tưởng lớn của Chụ tịch Hồ Chí Minh. Không một Quốc Gia nào có thể thực hiện quyền dân chủ trực tiếp ở tất cả các cấp cũng như trong tất cả các lãnh vực của đời sống và xã hội nhưng dân chủ trực tiếp càng sâu rộng và thực chất thì dân chủ đại diện càng hiệu quả. Vì vậy, phải đặt mối quan hệ giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trong tổng thể các giải pháp bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, phải mở rộng trực tiếp và hoàn thiện cơ chế bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sớm thực hiện thí điểm Nhân dân trực tiếp bầu cử Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Xã theo nghị quyết Trung ương 5 khóa X" (Hết trích).Hiến pháp đổi mới năm 2013 hoàn toàn đi ngược lại những góp ý của toàn dân Việt Nam. Nói cách khác Nguyễn Tấn Dũng đã, đang và sẽ thực hiện Hiến Pháp đổi mới 2013 thực hiện độc tài Đảng trị, thế mà Nguyễn Tấn Dũng ca ngợi nó mở ra không gian Hiến định. Ông ta còn loanh quanh giải thích dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Chuyện hoàn thiện cơ chế bầu cử Quốc Hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Việt Cộng đã thực hiện mấy chục năm qua vẫn là "Đảng cử, dân bầu", vẫn chỉ có đảng viên mới có quyền ứng cử. Hiện nay cũng vẫn như vậy, chuyện "mở rộng và hoàn thiện" vẫn còn xa lắc xa lơ. Ngay cả chuyện trực tiếp bầu cử Chủ tịch UBND xã cũng chỉ là thí điểm mà còn chưa định được thời gian, "sớm" có nghĩa là nay mai mà cũng là năm này qua năm khác như hàng quán treo biển quảng cáo "mai ăn khỏi trả tiền". Như vậy thì "Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cương quyết đổi mới thể chế" lúc nào? Thể chế đó ra sao?Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hô hào phải "Xóa bỏ tình trạng độc quyền doanh nghiệp và những cơ chế chính sách tạo ra bất bình đẳng trong kinh doanh, nhất là trong tiếp cận các nguồn lực". Nói vậy, nhưng Hiến pháp sửa đổi năm 2013 vẫn cho rằng quốc doanh vẫn là chủ đạo!Điểm đặc biệt và rất quan trọng trong thông điệp của Thủ tướng Dũng không đề cập đến - dù là một chữ - về nạn tham nhũng. Phải chăng tham nhũng là đặc tính của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng? Và Nguyễn Tấn Dũng có quyền tham nhũng?Không biết người làm Thủ Tướng như Nguyễn Tấn Dũng có biết công việc hằng ngày phải làm những gì nhỉ? Tại sao mà những vụ tham nhũng lớn lao như Vinalines lại xảy ra trước mũi Thủ Tướng mà Thủ tướng không biết? Tại sao Thứ tưởng, Tổng Giám Đốc và các cộng sự viên của Thủ tướng phạm pháp mà Thủ Tướng không biết?

Nếu Nguyễn Tấn Dũng có liêm sỉ, có tự trọng, chắc chắn đã từ chức từ lâu rồi, trừ trường hợp Nguyễn Tấn Dũng cũng là thủ phạm.Đọc thông điệp đầu năm 2014 của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng chúng ta không thấy một kế hoạch cụ thể nào để điều hành Quốc Gia theo trào lưu dân chủ thế giới. Chúng ta không thấy bất cứ một sự "thực hiện" nào để bảo đảm nhân quyền, không thấy nói đến sự xâm lăng của Trung Cộng, mà chỉ là một bản văn rỗng tuyếch ngập tràn những chữ nghĩa đao to búa lớn nhưng cùn lụt, đầu Ngô mình Sở.Hoặc là, qua vụ án Vinalines ngày càng leo thang tội phạm tham nhũng, có thể leo thang lên đến Nguyễn Tấn Dũng, bị phe Nguyễn Phú Trọng rượt đuổi tới bến nên phải viết lách quàng xiên cho có lệ như kế hoãn binh mà thôi.Tuy nhiên, qua thông điệp này chúng ta thấy một ánh sáng le lói dưới đường hầm: một nhà nước bất lực, chỉ ba hoa với một số từ ngữ hoa mỹ được sắp xếp lộn xộn, cốt tạo nên hỏa mù, gạt những kẻ ít tìm hiểu và tạo cơ hội cho tay sai muốn cắt nghĩa sao cũng được. Và e rằng trong tương lai gần kề, tình thế đất nước trì trệ càng trì trệ hơn, thúc dục toàn dân phải đứng lên làm một cuộc cách mạng toàn diện. Cộng Sản chỉ thay thế chứ không thể sửa đổi.Lê Văn Ấn

From reader

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us