Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

 1. An Ninh
 2. Bác Sĩ
 3. BS Nha Khoa
 4. BS Nhãn Khoa
 5. Bail Bond
 6. Ban Nhạc
 7. Bàn Ghế Giường
 8. Bán Xe Hơi
 9. Bảo Hiểm
 10. Bói Toán_Phong Thủy
 11. Cây Cá Cảnh
 12. Cần Người_Việc
 13. Cellular Phone
 14. Cà Phê
 15. Chợ, Siêu Thị
 16. Chùa_Nhà Thờ
 17. CơmTháng_Thức Ăn
 18. Computer_Electronics
 19. Chôn Cất, Bia Mộ
 20. Cổ Phiếu-Stock
 21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
 22. Dạy Lái Xe
 23. Dạy Nhạc: Piano...
 24. Dụng cụ Nhà Hàng
 25. Điện_Heat_Air
 26. Đưa Rước
 27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
 28. Giặt Thảm
 29. Gạch, Thảm, Màn
 30. Giải Trí_Party_TV
 31. Giặt Ủi_Thợ May
 32. Giúp Dọn Nhà
 33. Hoa_Áo Cưới
 34. Khiêu vũ
 35. Làm Vườn_Cắt cỏ
 36. Linh Tinh
 37. Luật Sư_Di Trú
 38. Massage_Relax
 39. Nhà Hàng_Food
 40. Nhập cảng_Xuất cảng
 41. Nhiếp Ảnh_Video
 42. Quà Lưu Niệm_Gift
 43. Sách Báo_In Ấn
 44. Sign_Banner
 45. Sửa Xe_MuaXe
 46. Thẻ Tín Dụng
 47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
 48. Thợ Sơn
 49. Tiệm Vàng
 50. Tiệm Bánh
 51. Tìm Thợ_Việc
 52. Tow Xe
 53. Thợ Ống Nước
 54. Thợ May_DryClean
 55. Tiệm Quần Áo
 56. Thuốc Tây
 57. Thuốc Bắc_D.Thảo
 58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
 59. Võ Thuật
 60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

This is a Testing Page

--------o0o--------

Thư gửi các nguyên thủ quốc gia 3/2023 - English

Dear Sir/Madam,

In 1973, before withdrawing from Vietnam, the United States signed two important treaties that we can now use to counter Chinese expansion in Southeast Asia:

a- The Paris Peace Agreement of 1973, stipulating the methods of ceasefire, the general election in South Vietnam and the method of National Concord and Reconciliation.

b- The Act of the International Conference on Vietnam, 1973, which was signed by 12 parties, which stipulates that the signatories respect the 1973 Paris Peace Agreement and the sovereignty and territorial independence of Vietnam.

In more detail, the 1973 Paris Peace Agreement signed on January 27, 1973, includes 9 chapters and 23 articles, which stipulate that each side must cease fighting on the spot, the United States and its allies withdraw from Vietnam. Within 60 days, and a General Election will be held in the South under international supervision, so that the people of the Republic of Vietnam are free to choose their leader.

The International Agreement was signed on March 2, 1973. There were 12 signatories including the Republic of Vietnam, the United States of America, the Democratic Republic of Vietnam, the Liberation Front of South Vietnam, France, Great Britain, Canada, Indonesia, China, the Soviet Union, Poland and Hungary.

This treaty has a total of 9 articles and the 4th article clearly states that the signatories will respect the independence and sovereignty of Vietnam.

Based on the above Agreements and attached documents, we have 5 reasons to ask China to leave the Southeast Asian Sea:

1- The Act of the International Conference on Vietnam: China commits to respect the sovereignty and territorial independence of Vietnam. Therefore, the fact that China occupied the Paracel and Spratly archipelagoes of Vietnam was a violation of The 1973 Act of the International Conference that they signed.

2- The Hague International Arbitration Court on July 12, 2016 made it clear that China has no basis to establish sovereignty over Vietnam's eastern seas and islands, especially in the main nine-dash line. the passage that China has declared

3- The map of China was drawn by the Qing Dynasty in 1904. In which the southernmost point of the map points to Hainan Island.

4- A map of King Minh Mang, Vietnam drawn in 1834, stating that Paracel and Spratly archipelagoes belong to Vietnam.

5- Map of meteorological stations in Indochina, including Vietnam-Myanmar-Laos drawn by the French in 1940, with two meteorological stations Pattle in Paracel and Ituaba in Spratly under the sovereignty of Vietnam

We undersigned to send this letter to the Governments, Congress of the United States of America as well as the governments of Great Britain, France, Canada, Indonesia, China, Russia, Poland, Hungary, Japan, Taiwan, South Korea, Philippines, Brunei, Malaysia... to ask you to bring this matter to an international meeting to ask China to implement what it has signed and withdraw from the Paracel and Spratly archipelagoes of The South Republic of Vietnam.

This International Meeting may be convened in accordance with article 7B of The Act of the International Conference on Vietnam of 1973 mentioned above.

Our Best Regards,


+++++++++++++++++++++

Edited by OpenAI:


Thank you for sharing your letter with me! I have made some revisions to improve the grammar and sentence structure, while also ensuring that the meaning of your letter is clear and concise. Here is the edited version:

++++++++++++

Dear Sir/Madam,

I am writing to you about the ongoing dispute between China and Vietnam over the Paracel and Spratly archipelagoes in the Southeast Asian Sea. As you may know, China's claims to these islands have been a source of tension in the region for many years. However, I believe that we can use two important treaties signed by the United States in 1973 to counter China's expansionist ambitions.

Firstly, the Paris Peace Agreement of 1973 stipulates the methods of ceasefire, the general election in South Vietnam, and the method of National Concord and Reconciliation.

Secondly, the Act of the International Conference on Vietnam, which was signed by 12 parties including China, stipulates that the signatories respect the 1973 Paris Peace Agreement and the sovereignty and territorial independence of Vietnam. These agreements clearly state that each signatory must respect the sovereignty and territorial integrity of Vietnam.

Based on the above agreements and attached documents, we have 5 reasons to ask China to leave the Southeast Asian Sea:

- The Act of the International Conference on Vietnam: China committed to respecting the sovereignty and territorial independence of Vietnam, and its occupation of the Paracel and Spratly archipelagoes violates this agreement.

-The Hague International Arbitration Court ruled- on July 12, 2016, that China has no basis to establish sovereignty over Vietnam's eastern seas and islands, including the Paracel and Spratly archipelagoes.

- The map of China drawn by the Qing Dynasty in 1904 shows that the southernmost point of China is Hainan Island, not the Paracel and Spratly archipelagoes.

- A map of King Minh Mang, Vietnam drawn in 1834, indicates that the Paracel and Spratly archipelagoes belong to Vietnam.

- The map of meteorological stations in Indochina, including Vietnam-Myanmar-Laos, drawn by the French in 1940, shows that two meteorological stations, Pattle in Paracel and Ituaba in Spratly, are under the sovereignty of Vietnam.

Therefore, we urge the Governments, Congress of the United States of America, and the governments of Great Britain, France, Canada, Indonesia, China, Russia, Poland, Hungary, Japan, Taiwan, South Korea, Philippines, Brunei, Malaysia, and other concerned parties to bring this matter to an international meeting in accordance with Article 7B of The Act of the International Conference on Vietnam of 1973. We hope that this meeting can persuade China to withdraw from the Paracel and Spratly archipelagoes of the South Republic of Vietnam, as it committed to do so in the 1973 treaties.

Thank you for your attention to this important matter.

Sincerely, [Your Name]

Trần Long

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us